Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia antyku greckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-AAG-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia antyku greckiego
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest wprowadzenie ich uczestników z zagadnienie religijności starożytnych Greków. Politeistyczny system religii greckiej poza stałym państwowym kultem bogów, zawierał w sobie także inne formy poszukiwania kontaktu z bóstwem.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest wprowadzenie ich uczestników z zagadnienie religijności starożytnych Greków. Politeistyczny system religii greckiej poza stałym państwowym kultem bogów, zawierał w sobie także inne formy poszukiwania kontaktu z bóstwem. Misteria Dionizosa, misteria orfickie, eleuzyńskie i inne były stałym elementem greckiego życia religijnego. Człowiek grecki poza koniecznością uczestniczenia w obowiązkowym - państwom kulicie polis, miał możliwość realizowania swych religijnych potrzeb także, właśnie na drodze uczestnictwa w misteriach. Wzmianki autorów starożytnych pozwalają nam na częściowe odtworzenie owych rytuałów których zadaniem było przekroczenie lub chociaż zbliżenie się do granicy dzielącej człowieka i bóstwo. Nie jest tajemnicą, że kultura Grecja stoi i podstaw kultury zachodniej, która uległa znacznemu zubożeniu w wyniku brutalnej ekspansji chrześcijaństwa. Celem wykładowcy – filologa klasycznego, kulturoznawcy o orientacji filozoficznej jest przybliżenie słuchaczom i interlokutorom tych aspektów kultury Greckiej, które nie poddaje były jeszcze zgubnemu działaniu kościoła katolickiego, a jej barwność manifestowała się na setki i tysiące sposobów tworząc barwny wachlarz kulturowych fenomenów. Zajęcia będą miały formę lektury wybranych tekstów odnoszących się do antropologii antyku greckiego i jak również wykładu połączonego z dyskusją na temat omawianych przez wykładowcę tematów.

Literatura:

Antropologia Antyku Greckiego, wyd. UW., Literatura grecka od Homera do końca IVw – tłumaczenia.

Walter Burkert Starożytne Kulty Misteryjne, Wiesław Juszczak Realność Bogów, Włodzimierz Lengauer Religiność starożyutnych Greków, Karl Kereni Eleuzis, (i inne jego pisma), Adam Krokiewicz Studia Orfickie, Eric Doods Grecy i Irracjonalność. Do tego wybrane artykuły z literatury przedmiotu.

Efekty uczenia się:

student będzie orientował w podstawowych zagadnieniach odnoszących się do znajomości kultury antycznej. będzie również wstępnie przygotowany do dalszych studiów nad tą materią badawczą.

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zająciach, obecność na zajęciach, zaangażowanie i zainteresowanie tematem, twórcze podejście do omawianych zagadnień!

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mikuła
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest wprowadzenie ich uczestników z zagadnienie religijności starożytnych Greków. Politeistyczny system religii greckiej poza stałym państwowym kultem bogów, zawierał w sobie także inne formy poszukiwania kontaktu z bóstwem.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest wprowadzenie ich uczestników z zagadnienie religijności starożytnych Greków. Politeistyczny system religii greckiej poza stałym państwowym kultem bogów, zawierał w sobie także inne formy poszukiwania kontaktu z bóstwem. Misteria Dionizosa, misteria orfickie, eleuzyńskie i inne były stałym elementem greckiego życia religijnego. Człowiek grecki poza koniecznością uczestniczenia w obowiązkowym - państwom kulicie polis, miał możliwość realizowania swych religijnych potrzeb także, właśnie na drodze uczestnictwa w misteriach. Wzmianki autorów starożytnych pozwalają nam na częściowe odtworzenie owych rytuałów których zadaniem było przekroczenie lub chociaż zbliżenie się do granicy dzielącej człowieka i bóstwo. Nie jest tajemnicą, że kultura Grecja stoi i podstaw kultury zachodniej, która uległa znacznemu zubożeniu w wyniku brutalnej ekspansji chrześcijaństwa. Celem wykładowcy – filologa klasycznego, kulturoznawcy o orientacji filozoficznej jest przybliżenie słuchaczom i interlokutorom tych aspektów kultury Greckiej, które nie poddaje były jeszcze zgubnemu działaniu kościoła katolickiego, a jej barwność manifestowała się na setki i tysiące sposobów tworząc barwny wachlarz kulturowych fenomenów. Zajęcia będą miały formę lektury wybranych tekstów odnoszących się do antropologii antyku greckiego i jak również wykładu połączonego z dyskusją na temat omawianych przez wykładowcę tematów.

Literatura:

Antropologia Antyku Greckiego, wyd. UW., Literatura grecka od Homera do końca IVw – tłumaczenia.

Walter Burkert Starożytne Kulty Misteryjne, Wiesław Juszczak Realność Bogów, Włodzimierz Lengauer Religiność starożyutnych Greków, Karl Kereni Eleuzis, (i inne jego pisma), Adam Krokiewicz Studia Orfickie, Eric Doods Grecy i Irracjonalność. Do tego wybrane artykuły z literatury przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.