Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Arystoteles, Etyka nikomachejska – wybrane zagadnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-AEN-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Arystoteles, Etyka nikomachejska – wybrane zagadnienia
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach omawiane będą ważniejsze i ciekawsze zagadnienia arystotelesowskiego systemu etycznego przedstawionego w Etyce nikomachejskiej (na podstawie wybranych fragmentów tekstu źródłowego).

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć będzie przedstawienie i omówienie najważniejszych i najciekawszych założeń i tez składających się na koncepcję etyki u Arystotelesa, ze szczególnym uwzględnieniem relacji między etyką a psychologią oraz między etyką a polityką. Omawiane będą także zagadnienia związane z recepcją Etyki Arystotelesa w wiekach późniejszych, zwłaszcza w średniowiecznej, łacińskiej Europie.

Literatura:

- Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 1996;

- Arystoteles, O duszy, tłum. P. Siwek, Warszawa 1992;

- Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, Warszawa 2001;

- Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku, opr. S. Swieżawski, Poznań 1956;

- Tomasz z Akwinu, Traktat o cnotach, tłum. W. Galewicz, Kęty 2006;

- Tomasz z Akwinu, Komentarz do Etyki nikomachejskiej (materiały własne prowadzącego);

- W. Tatarkiewicz, Trzy etyki Arystotelesa, Warszawa 1933;

- S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław 2000;

- Z. Pańpuch, W poszukiwaniu szczęścia: śladami aretologii Platona i Arystotelesa, Lublin 2015;

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– zna główne założenia i tezy systemu etyki Arystotelesa;

– dostrzega powiązania między etyką a psychologią oraz wpływ etyki na teorię polityki;

– rozumie aparat pojęciowy arystotelesowskiej etyki i potrafi się nim posługiwać;

– umie przeprowadzić analizę tekstu źródłowego pod kątem zawartych w nim merytorycznych treści oraz terminów i pojęć, za pomocą których zostały one wyrażone;

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność);

końcowe zaliczenie pisemne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.