Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ad fontes - kurs łaciny dla średnio zaawansowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-AF-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ad fontes - kurs łaciny dla średnio zaawansowanych
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Proponowane zajęcia są kursem łaciny dla studentów mających wcześniej kontakt z tym językiem i pragnących poszerzyć swą wiedzę

gramatyczną i przygotować się do samodzielnej pracy z tekstami oryginalnymi.

Pełny opis:

Pierwszy semestr zajęć obejmuje powtórzenie i uzupełnienie materiału gramatycznego. Omówiony zostanie przede wszystkim

coniunctivus, jego funkcje w zdaniu głównym oraz składnia zdań podrzędnych.

W drugim semestrze zajmiemy się lekturą tekstów oryginalnych.

Czytane teksty różnych autorów będą się koncentrowały wokół ważnych nie tylko dla starożytnych tematów takich jak np. miłość, przyjaźń,

gniew, wojna, rozrywka etc. (uczestnicy zajęć będą mieli wpływ na wybór tematów). Słuchacze będą mieli okazję zetknąć się nie tylko z

literaturą okresu klasycznego, ale również z tekstami okresu archaicznego i łaciną późną. Przy okazji lektury poezji objaśnione zostaną

podstawowe zasady i miary metryki starożytnej.

Literatura:

1. materiały autorskie dostarczane przez prowadzącego zajęcia.

2. "Mały słownik łacińsko-polski", red. nauk. J. Korpanty lub "Słownik łacińsko-polski", oprac. K. Kumaniecki (wydanie dowolne)

3. J. Wikarjak, "Gramatyka opisowa języka łacińskiego" (wydanie dowolne)

4. wydania tekstów oryginalnych czytanych na zajęciach

Efekty uczenia się:

Student

– ma podstawową wiedzę o języku łacińskim, jego powstaniu i rozwoju;

– zna gramatykę i leksykę języka łacińskiego w stopniu podstawowym;

– potrafi czytać, tłumaczyć i interpretować teksty łacińskie o niskim i średnim stopniu trudności;

– umie rozpoznawać podstawowe miary metryczne w poezji łacińskiej;

– ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.

Metody i kryteria oceniania:

-ciągła ocena bieżącego przygotowania do zajęć

-końcowy test zaliczeniowy

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mikuła, Magdalena Zawadzka
Prowadzący grup: Magdalena Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Proponowane zajęcia są kursem łaciny dla studentów mających wcześniej kontakt z tym językiem i pragnących poszerzyć swą wiedzę

gramatyczną i przygotować się do samodzielnej pracy z tekstami oryginalnymi.

Pełny opis:

Pierwszy semestr zajęć obejmuje powtórzenie i uzupełnienie materiału gramatycznego. Omówiony zostanie przede wszystkim

coniunctivus, jego funkcje w zdaniu głównym oraz składnia zdań podrzędnych.

W drugim semestrze zajmiemy się lekturą tekstów oryginalnych.

Czytane teksty różnych autorów będą się koncentrowały wokół ważnych nie tylko dla starożytnych tematów takich jak np. miłość, przyjaźń,

gniew, wojna, rozrywka etc. (uczestnicy zajęć będą mieli wpływ na wybór tematów). Słuchacze będą mieli okazję zetknąć się nie tylko z

literaturą okresu klasycznego, ale również z tekstami okresu archaicznego i łaciną późną. Przy okazji lektury poezji objaśnione zostaną

podstawowe zasady i miary metryki starożytnej.

Literatura:

Literatura:

1. materiały autorskie dostarczane przez prowadzącego zajęcia.

2. "Mały słownik łacińsko-polski", red. nauk. J. Korpanty lub "Słownik łacińsko-polski", oprac. K. Kumaniecki (wydanie dowolne)

3. J. Wikarjak, "Gramatyka opisowa języka łacińskiego" (wydanie dowolne)

4. wydania tekstów oryginalnych czytanych na zajęciach

Uwagi:

W semestrze zimowym zajęcia odbywają się zdalnie synchronicznie przy użyciu Google Meet z elementami asynchronicznymi (repozytorium materiałów, testy i sprawdziany) na platformie Kampus Come.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.