Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy dydaktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-DO-SPEC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy dydaktyki
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot Dydaktyka ogólna ma zapoznać studenta z podstawami dydaktyki i przygotować do pracy dydaktycznej w szkole.

Pełny opis:

Przedmiot Dydaktyka ogólna ma zapoznać studenta z podstawami dydaktyki i przygotować do pracy dydaktycznej w szkole. Na zajęciach zostaną omówione m. in. Następujące zagadnienia:

-systemy dydaktyczne

-przedmiot i zadania dydaktyki

-dobór treści kształcenia – kryteria

-zasady nauczania

-metody nauczania

-wybrane zagadnienia z zakresu historii nauczania i wychowania.

Dokładny spis tematów został podany w części B sylabusa

Literatura:

R.I. Arends, ”Uczymy się nauczać” tłum. K.Kruszewski, Warszawa 1995

Informator maturalny z języka łacińskiego i kultury antycznej – Centralna Komisja Egzaminacyjna

„Języki obce w szkole”

J.Kozielecki, „Koncepcje psychologiczne człowieka” Warszawa 2000

Cz.Kupisiewicz, „Podstawy dydaktyki ogólnej”, Warszawa 1988

K.Kruszewski (red.), „Sztuka nauczania”, t. 1 i 2, Warszawa 1991

W.Okoń, „Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej”, Warszawa 2003

S.Ostrowski, „Metodyka nauczania języka łacińskiego”, WSiP, Warszawa, 1981

D.C.Phillips, J.F.Soltis, “Podstawy wiedzy o nauczaniu”, Gdańsk 2003

S.Wilczyński, E.Pobiedzińska, A.Jaworska, „Porta Latina Nova”, podręcznik do nauki języka łacińskiego i kultury antycznej, Wydawnictwa szkolne PWN, warszawa 2012

J.Ryba, E.Wolanin, A.Klęczar, „Homo Romanus”, podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej, Wyd. Draco, Kraków

Efekty uczenia się:

Po wykładzie

W zakresie wiedzy student:

- wymienia i definiuje podstawowe zagadnienia, których dotyczył wykład i zostały zawarte w zakresie tematów wykładu;

W zakresie umiejętności student:

- rozpoznaje i analizuje podstawowe zagadnienia, których dotyczył wykład i zostały zawarte w zakresie tematów wykładu;

W zakresie kompetencji społecznych student:

- docenia wagę procesu kształcenia ucznia, doboru właściwych metod dydaktycznych,

- ma świadomość odpowiedzialności nauczyciela za proces kształcenia i wychowywania ucznia.

Ponadto student weryfikuje wiedzę nabytą na wykładzie oraz nabywa i pogłębia umiejętności i kompetencje społeczne w trakcie praktyk psychologiczno-pedagogicznych w szkole ponadpodstawowej.

Metody i kryteria oceniania:

Systematyczny udział w zajęciach.

Możliwa jedna nieobecność nieusprawiedliwiona.

Końcowe zaliczenie ustne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mikuła, Agnieszka Stachowicz-Garstka
Prowadzący grup: Agnieszka Stachowicz-Garstka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot Podstawy dydaktyki ma zapoznać studenta z podstawami dydaktyki i przygotować do pracy dydaktycznej w szkole.

Pełny opis:

Podczas zajęć Podstawy dydaktyki poruszone zostaną następujące zagadnienia: szkoła tradycyjna a współczesne jej koncepcje; cele nauczania i ich formułowanie; program nauczania i jego realizacja, planowanie pracy dydaktycznej oraz budowanie rozkładu treści nauczania; metody nauczania, w tym metody aktywizujące oraz uczenie się kooperacyjne; podręczniki szkolne i ich wykorzystanie w nauczaniu-uczeniu się; technologie informacyjne i ich wykorzystanie w pracy nauczyciela; programy edukacyjne oraz zasoby internetowe wspomagające nauczanie-uczenie się; projektowanie lekcji szkolnej i zasady pisania scenariuszy zajęć; innowacje metodyczne i organizacyjne w pracy nauczyciela (np. lekcje odwrócone); organizacja działań edukacyjnych w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; proces komunikacji w klasie szkolnej i jego znaczenie dla dobrej edukacji; język nauczyciela jako narzędzie dydaktyczne. techniki budowania wykładu i zadawania pytań; proces oceniania uczniów w szkole. zasady i metody oceniania; nauczycielskie narzędzia diagnozy procesu i efektów uczenia się; zadania „refleksyjnego praktyka”; ocena efektywności pracy szkoły; pojęcie edukacyjnej wartości dodanej.

Literatura:

R.I. Arends, ”Uczymy się nauczać” tłum. K.Kruszewski, Warszawa 1995

Informator maturalny z języka łacińskiego i kultury antycznej – Centralna Komisja Egzaminacyjna

„Języki obce w szkole”

J.Kozielecki, „Koncepcje psychologiczne człowieka” Warszawa 2000

Cz.Kupisiewicz, „Podstawy dydaktyki ogólnej”, Warszawa 1988

K.Kruszewski (red.), „Sztuka nauczania”, t. 1 i 2, Warszawa 1991

W.Okoń, „Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej”, Warszawa 2003

S.Ostrowski, „Metodyka nauczania języka łacińskiego”, WSiP, Warszawa, 1981

D.C.Phillips, J.F.Soltis, “Podstawy wiedzy o nauczaniu”, Gdańsk 2003

S.Wilczyński, E.Pobiedzińska, A.Jaworska, „Porta Latina Nova”, podręcznik do nauki języka łacińskiego i kultury antycznej, Wydawnictwa szkolne PWN, warszawa 2012

J.Ryba, E.Wolanin, A.Klęczar, „Homo Romanus”, podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej, Wyd. Draco, Kraków

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.