Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka przedmiotu język łaciński i kultura antyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-DPJŁ-SPEC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka przedmiotu język łaciński i kultura antyczna
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przygotowanie studentów do prowadzenia przedmiotu Język łaciński i kultura antyczna w szkole ponadpodstawowej. Zapoznanie z metodami nauczania języka łacińskiego oraz przygotowanie warsztatu pracy nauczyciela.

Pełny opis:

Zajęcia z dydaktyki przedmiotu język łaciński i kultura antyczna mają na celu przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć z języka łacińskiego i kultury antycznej w szkole ponadpodstawowej. W trakcie kursu studenci zapoznają się z metodologią nauczania języków klasycznych i kultury antycznej oraz zdobędą praktyczne umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela, takie jak: wybór i ewaluacja programu nauczania, przygotowanie programu nauczania i rozkładu materiału, pisanie konspektów i scenariuszy lekcji oraz konstruowanie tekstów i sprawdzianów.

Literatura:

R.I.Arends, „Uczymy się nauczać” tłum. K.Kruszewski, Warszawa 1995

Informator maturalny z języka łacińskiego i kultury antycznej – Centralna Komisja Egzaminacyjna

„Języki obce w szkole”

J.Kozielecki, „Koncepcje psychologiczne człowieka” Warszawa 2000

Cz.Kupisiewicz, „Podstawy dydaktyki ogólnej” Warszawa 1988

K.Kruszewski (red.), „Sztuka nauczania”, t. 1 i 2, Warszawa 1991

W.Okoń, „Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej”, Warszawa 2003

S.Ostrowski, „Metodyka nauczania języka łacińskiego”, WSiP, Warszawa 1981

D.C.Phillips, J.F.Soltis, „Podstawy wiedzy o nauczaniu” Gdańsk 2003

S.Wilczyński, E.Pobiedzińska, A.Jaworska, „Porta Latina Nova”, podręcznik do nauki języka łacińskiego i kultury antycznej, Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa 2012

J.Ryba, E.Wolanin, A.Klęczar, „Homo Romanus”, podręcznik do języka łacińskiego i kultury antycznej, Wydawnictwo Draco, Kraków 2017

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student wymienia i charakteryzuje tematy z zakresu:

wybrane zagadnienia z historii wychowania i kształcenia, systemy dydaktyczne, zasady i metody nauczania, organizacja nauczania, szczegółowe informacje dotyczące metodyki nauczania przedmiotu język łaciński i kultura antyczna.

Umiejętności:

Student planuje zajęcia w szkole, dostosowuje program i metody nauczania do możliwości uczniów, doskonali warsztat zawodowy, rozpoznaje i analizuje poszczególne metody nauczania i uczenia się, konstruuje konspekt oraz scenariusz lekcji, ustala kryteria oceny.

Kompetencje społeczne:

Student rozumie wagę pracy nauczyciela, rzetelnego przygotowania z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.

Metody i kryteria oceniania:

Systematyczny udział w zajęciach.

Systematyczne przygotowywanie wyznaczonych prac.

Zdanie egzaminu.

Dozwolone 3 nieobecności nieusprawiedliwione.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.