Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy kultury Renesansu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-EKR Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Elementy kultury Renesansu
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zwięzłe ukazanie najważniejszych aspektów kultury Renesansu we Włoszech i w krajach europejskich. Najwięcej miejsca zostanie poświęcone zjawisku humanizmu oraz sposobowi recypowania dziedzictwa antycznego w dobie renesansu, w szczególności w obszarze literatury.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zwięzłe ukazanie najważniejszych aspektów kultury renesansu włoskiego i europejskiego. Obejmuje takie tematy, jak geneza odrodzenia, odrębność jego kultury względem kultury średniowiecza i elementy kontynuacji, narodziny i rozwój ruchu humanistycznego, najważniejsze przejawy humanizmu renesansowego w kulturze włoskiej i europejskiej (z naciskiem na literaturę), postawa humanistów wobec dziedzictwa starożytnego, a także problemy związane z różnymi interpretacją zjawiska odrodzenia.

Na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się, biorąc pod uwagę godziny zajęć i przygotowanie do egzaminu, student powinien przeznaczyć 60 godzin.

Literatura:

Andrzej Borowski, Renesans, Kraków 2002, s. 5–152.

Peter Burke, Renesans, Kraków 2009

Eugenio Garin, Powrót filozofów starożytnych, Warszawa 1993

Janusz Gruchała, Iucunda familia librorum. Humaniści renesansowi w świecie książki, Kraków 2002, s. 57–137

Ponadto jedna pozycja bibliograficzna zaproponowana przez studenta (monografia zagadnienia lub postaci renesansu)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

- definiuje podstawowe pojęcia literackie związane z kulturą renesansu i baroku (K_W05/H2A_W04)

- określa różnice między kulturą renesansową a barokową (K_W08/H2A_W06);

- charakteryzuje specyfikę recepcji literatury i kultury antycznej w okresie renesansu i baroku (K_W06/H2A_W05,10);

- opisuje główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięcia w obszarze studiów nad renesansem i barokiem (K_W08/H2A_W06);

- umieszcza w kontekście kulturowym wybrane teksty literackie XV-XVII wieku (K_U06/H2A_U04);

- charakteryzuje wpływ osiągnięć kultury odrodzenia i baroku na kulturę czasów późniejszych (K_U10/H2A_U05);

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy (K_K01/H2A_K01,02)

- docenia tradycję i dziedzictwo kultury renesansu i baroku (K_K04/H2A_K05)

- ma świadomość znaczenia nauk o kulturze renesansu i baroku w kulturze europejskiej (K_K05/H2A_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny 100%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.