Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edycja i krytyka tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-EKT5 Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Edycja i krytyka tekstu
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci biorą udział w badaniach naukowych.

Tematem zajęć są zagadnienia krytyki tekstu i edytorstwa naukowego w zastosowaniu do tekstów starożytnej literatury greckiej i łacińskiej

Pełny opis:

Zajęcia rozpoczyna przypomnienie podstaw teoretycznych krytyki tekstu i edytorstwa naukowego. Następnie prowadzący przechodzi do lektury tekstów autorów łacińskich o dużym stopniu zaawansowania, z aparatem krytycznym. Obszerną część zajęć stanowią analizy aparatów krytycznych z wybranych edycji autorów starożytnych, połączone z omawianiem emendacji, objaśnianiem niezrozumiałych miejsc i interpretacją danego tekstu. Ponadto przewidziana jest lektura rękopisów wybranych autorów antycznych i postantycznych.

Na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się, biorąc pod uwagę godziny zajęć i przygotowanie do egzaminu, student powinien przeznaczyć 60 godzin

Literatura:

A. Stussi, Wprowadzenie do edytorstwa i tekstologii, Gdańsk 2012

M.L. West, Textual Criticism and Editorial Technique applicable to Greek and Latin Texts, Stuttgart 1973

Rozdział “Krytyka tekstu” w: L.D. Reynolds, N.G. Wilson, Skrybowie i uczeni, Warszawa 2008, s. 273–313

Rozdział „Krytyka tekstu” w: B. Bravo, Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2001, s. 512-541

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy

- charakteryzuje zagadnienia krytyki tekstu i edytorstwa naukowego K_WO7/P7S_WG

- objaśnia terminologię techniczną stosowaną w aparatach krytycznych K_W11/P7S_WG

w zakresie umiejętności

- czyta i komentuje aparaty krytyczne w wydaniach tekstów greckich i łacińskich K_U11/P7S_UW

- podejmuje i realizuje zadania badawcze, pracując w grupie –K_U02, 14/P7S_UW_UK

w zakresie kompetencji społecznych

- docenia wagę rzetelnego edytorstwa naukowego w pracy badawczej (K_K02/P7S_KO)

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności – dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze.

Ocena ciągła – bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność – 80 %

Zaliczenie końcowe pisemne (test) i ustne (rozmowa) – 20%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Olszaniec
Prowadzący grup: Włodzimierz Olszaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci biorą udział w badaniach naukowych.

Tematem zajęć są zagadnienia krytyki tekstu i edytorstwa naukowego w zastosowaniu do tekstów starożytnej literatury greckiej i łacińskiej.

Pełny opis:

Zajęcia rozpoczyna przypomnienie podstaw teoretycznych krytyki tekstu i edytorstwa naukowego. Następnie prowadzący przechodzi do lektury tekstów autorów łacińskich o dużym stopniu zaawansowania, z aparatem krytycznym. Obszerną część zajęć stanowią analizy aparatów krytycznych z wybranych edycji autorów starożytnych, połączone z omawianiem emendacji, objaśnianiem niezrozumiałych miejsc i interpretacją danego tekstu. Ponadto przewidziana jest lektura rękopisów wybranych autorów antycznych i postantycznych.

Na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się, biorąc pod uwagę godziny zajęć i przygotowanie do egzaminu, student powinien przeznaczyć 60 godzin.

Literatura:

A. Stussi, Wprowadzenie do edytorstwa i tekstologii, Gdańsk 2012

M.L. West, Textual Criticism and Editorial Technique applicable to Greek and Latin Texts, Stuttgart 1973

Rozdział “Krytyka tekstu” w: L.D. Reynolds, N.G. Wilson, Skrybowie i uczeni, Warszawa 2008, s. 273–313

Rozdział „Krytyka tekstu” w: B. Bravo, Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2001, s. 512-541

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kozłowski, Monika Mikuła, Włodzimierz Olszaniec
Prowadzący grup: Jan Kozłowski, Włodzimierz Olszaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci biorą udział w badaniach naukowych.

Tematem zajęć są zagadnienia krytyki tekstu i edytorstwa naukowego w zastosowaniu do tekstów starożytnej literatury greckiej i łacińskiej.

Pełny opis:

Zajęcia rozpoczyna przypomnienie podstaw teoretycznych krytyki tekstu i edytorstwa naukowego. Następnie prowadzący przechodzi do lektury tekstów autorów łacińskich o dużym stopniu zaawansowania, z aparatem krytycznym. Obszerną część zajęć stanowią analizy aparatów krytycznych z wybranych edycji autorów starożytnych, połączone z omawianiem emendacji, objaśnianiem niezrozumiałych miejsc i interpretacją danego tekstu. Ponadto przewidziana jest lektura rękopisów wybranych autorów antycznych i postantycznych.

Na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się, biorąc pod uwagę godziny zajęć i przygotowanie do egzaminu, student powinien przeznaczyć 60 godzin.

Sposób realizacji przedmiotu: Ćwiczenia w sali dydaktycznej lub w formie zdalnej za pośrednictwem Google Meet

Literatura:

A. Stussi, Wprowadzenie do edytorstwa i tekstologii, Gdańsk 2012

M.L. West, Textual Criticism and Editorial Technique applicable to Greek and Latin Texts, Stuttgart 1973

Rozdział “Krytyka tekstu” w: L.D. Reynolds, N.G. Wilson, Skrybowie i uczeni, Warszawa 2008, s. 273–313

Rozdział „Krytyka tekstu” w: B. Bravo, Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2001, s. 512-541

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.