Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Epigrafika grecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-EPIG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Epigrafika grecka
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy: Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego historyka (Historia,II st.od 2019)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mikuła, Aleksander Wolicki
Prowadzący grup: Aleksander Wolicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem kursu są podstawy epigrafiki greckiej, jednej z najważniejszych nauk pomocniczych historii starożytnej. Kurs ma przygotować uczestników do samodzielnego posługiwania się inskrypcjami greckimi jako ważną kategorią świadectw pisma, języka i historii. W trakcie zajęć omówione zostaną wszystkie podstawowe kategorie inskrypcji greckich i ich nośników od epoki archaicznej po epokę rzymską (do III w. n.e. włącznie), historia pisma greckiego w tym okresie, metody pracy wydawcy tekstów epigraficznych, historia badań nad inskrypcjami greckimi i ewolucja metod badawczych, znaczenie inskrypcji dla filologii i dla rekonstrukcji historycznej.

Pełny opis:

Inskrypcje są niezwykle ważną kategorią źródeł do poznania historii greckiego języka i greckiej cywilizacji. Ze względu na ich rozproszenie, trudności interpretacyjne i niską (niekiedy tylko pozornie) atrakcyjność literacką zwykle są przez filologów i historyków omijane z daleka. Kurs ma przygotować studenta zainteresowanego starożytnością do samodzielnego wynajdywania, czytania i rozumienia greckich inskrypcji. Z zajęć na zajęcia uczestnicy będą otrzymywać do samodzielnego przygotowania w domu zdjęcie, przerys lub wydanie inskrypcji. Zajęcia będą poświęcone ich wspólnej komentowanej lekturze. W trakcie zajęć uczestnicy będą sukcesywnie zapoznawać się z warsztatem pracy epigrafika: odczytywać tekst, uzupełniać ubytki, tłumaczyć tekst ze zrozumieniem, identyfikować szerszy kontekst, do którego nas on odsyła, a tym samym odkrywać te obszary greckiej cywilizacji, które nie są (lub są słabo) oświetlone przez inne kategorie źródeł. W trakcie kursu uczestnicy poznają szeroki przekrój inskrypcji zarówno chronologicznie (od VIII w p.n.e. po III w. n.e.) jak i tematycznie (od wielkich inskrypcji publicznych kutych w marmurze po ostrakony i listy prywatne na blasze ołowianej). Nauczą się korzystać z rozmaitych pomocy naukowych (słowniki, leksykony, prosopografie) oświetlających analizowane teksty i umożliwiających zbudowanie do nich komentarza. Po przyswojeniu sobie przez uczestników zajęć podstaw warsztatu epigrafika i zapoznaniu się z różnorodnością problematyki epigraficznej, w drugim semestrze zajmiemy się wąskim wycinkiem problematyki, jakim są inskrypcje magiczne. To uszczegółowienie pozwoli uczestnikom lepiej poznać smak realnej pracy badawczej: dysponując pewną wiedzą ogólną i zapoznawszy się dokładniej z większą liczbą tekstów jednego rodzaju, uczestnicy zajęć będą mogli juz bardziej samodzielnie spróbować uzupełnić formularny tekst czy też go zinterpretować.

Literatura:

Podstawowe opracowanie, które towarzyszyć będzie uczestnikom kursu przez cały semestr to część 1. i 2. rozdziału „Epigrafika”, [w:] Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. I/II2, red. E. Wipszycka, Warszawa PWN, ss. 131-185.

Po bardziej szczegółowe informacje trzeba będzie sięgać do:

- M. Guarducci, Epigrafia greca, I-IV Roma 1967-1978

- G. Klaffenbach, Griechische Epigraphik, Göttingen 1966

- A.G. Woodhead, The Study of Greek Inscriptions, 2 ed. Cambridge 1981

Inne ważne pomoce to:

- Guide de l'épigraphiste: Bibliographie choisie des épigraphies antiques et medievales, Fr. Berard, D. Feissel, P. Petitmengin, D. Rousset & M. Sève, 3e éd. Paris 1986

- Świadectwa epigraficzne. Historia starożytna w świetle inskrypcji, red. J. Bodel, przeł. A. Baziór, Poznań 2008

- C.D. Buck, The Greek Dialects: Grammar, Selected Inscriptions, Glossary, Chicago 1955

- H. Immerwahr, Attic Script. A Survey, Oxford 1990

- L. Jeffery, The Local Scripts of Archaic Greece, revised edition with supplement by A. W. Johnston, Oxford 1989 (LSAG2)

- H.G. Liddell, R. Scott & H.S. Jones, A Greek-English Lexicon, Ninth Edition with a Revised Supplement Oxford 1996 (LSJ9)

- L. Threatte, The Grammar of Attic Inscriptions, vol. 1-2, Berlin & New York 1980-1996

[Uwaga! Rubryka nie zawiera listy będących w użyciu na zajęciach wydawnictw źródłowych takich jak korpusy inskrypcji (Inscriptiones Graecae itp.), czy komentowanych wyborów (R. Meiggs & D. Lewis, Greek Historical Inscriptions, revised ed., Oxford 1988, itp.)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.