Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-FIL4 Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Historia filozofii nowożytnej i współczesnej z elementami wprowadzenia do filozofii.

Pełny opis:

Trzymając się porządku chronologicznego omówimy podstawowe problemy filozofii nowożytnej – od Mikołaja z Kuzy do Martina Heideggera i jego następców. Szczególny nacisk zostanie położony na pojęcie „absolutu” i jego stosunek do form i sposobów, w jaki człowiek rozumie samego siebie. W trakcie zajęć zostaną poruszone następujące pytania: co to jest Absolut i czy jest on historyczny? Na czym polega prawda absolutna i czy w ogóle istnieje? Co to jest nowoczesność? Co to znaczy, że człowiek jest „zwierzęciem rozumnym”? Czym jest rozum?

Całą filozofię nowożytną spróbujemy ująć jako kolejne próby interpretacji i reinterpretacji dziedzictwa filozofii antycznej: zaczynając od neoplatonizmu Mikołaja z Kuzy i stoicyzmu Kartezjusza po próby „powrotu do Greków” Nietzschego i Heideggera.

Zajęcia – wychodząc poza porządek historyczny - mają też służyć wprowadzeniu do filozofii. Problemy filozoficzne będziemy traktować jako zagadnienia aktualne, dotyczące nas bezpośrednio.

Literatura:

1) Mikołaj z Kuzy, O oświeconej niewiedzy, tłum. I. Kania.

2) Jakob Bohme, Sześć punktów teozoficznych, tłum. Ś.F. Nowicki.

3) Kartezjusz, Medytacje o filozofii pierwszej, tłum. M. i K. Ajdukiewiczowie.

4) B. Pascal, Myśli, tłum. T. Żeleński (Boy), układ J. Chevaliera.

5) B. Spinoza, Etyka w porządku geometrycznym wyłożona, tłum. I. Myślicki.

6) D. Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. J. Łukasiewicz i K. Twardowski.

7) I. Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka, tłum. R. Ingarden.

8) G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, tłum. Ś.F. Nowicki.

9) G.W.F. Hegel,Wykłady z filozofii dziejów, t. 1-2, tłum. J. Grabowski i A. Landman.

10) A. Cieszkowski, Prolegomena do historiozofii, tłum. A. Cieszkowski-syn.

11). F.W.J. von Schelling, Historyczno-krytyczne wprowadzenie do filozofii mitologii, tłum. W. Rymkiewicz

12). F. Nietzsche, Genealogia moralności, tłum. G. Sowiński.

13). M. Heidegger, Podstawowe pytania filozofii, przeł. W. Rymkiewicz.

14) Quentin Meillassoux, Po skończoności, przeł. P. Herbich

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń student:

– posiada podstawowe wiadomości o historii filozofii nowożytnej i współczesnej (_W09/P7S_WG)

– zna podstawowe pojęcia nowożytności i nowoczesności (K_ W13/P7S_WG)

– rozpoznaje problemy filozoficzne w otaczającej go kulturze (K_U07 /P7S_UW)

– ocenia swoją wiedzę w trakcie prowadzonej dyskusji. (K_K01/P7S_KK)

– dostrzega wagę nauk filozoficznych dla rozwoju i ciągłości kultury europejskiej oraz światowej, a także więzi społecznych (K_K04/P7S_KO)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Herbich, Monika Mikuła
Prowadzący grup: Tomasz Herbich, Konrad Wyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Historia filozofii nowożytnej i współczesnej z elementami wprowadzenia do filozofii.

Pełny opis:

Trzymając się porządku chronologicznego omówimy podstawowe problemy filozofii nowożytnej – od Mikołaja z Kuzy do Martina Heideggera i jego następców. Szczególny nacisk zostanie położony na pojęcie „absolutu” i jego stosunek do form i sposobów, w jaki człowiek rozumie samego siebie. W trakcie zajęć zostaną poruszone następujące pytania: co to jest Absolut i czy jest on historyczny? Na czym polega prawda absolutna i czy w ogóle istnieje? Co to jest nowoczesność? Co to znaczy, że człowiek jest „zwierzęciem rozumnym”? Czym jest rozum?

Całą filozofię nowożytną spróbujemy ująć jako kolejne próby interpretacji i reinterpretacji dziedzictwa filozofii antycznej: zaczynając od neoplatonizmu Mikołaja z Kuzy i stoicyzmu Kartezjusza po próby „powrotu do Greków” Nietzschego i Heideggera.

Zajęcia – wychodząc poza porządek historyczny - mają też służyć wprowadzeniu do filozofii. Problemy filozoficzne będziemy traktować jako zagadnienia aktualne, dotyczące nas bezpośrednio.

W razie konieczności zajęcia będą prowadzone na Google Meet

Literatura:

1) Mikołaj z Kuzy, O oświeconej niewiedzy, tłum. I. Kania.

2) Jakob Bohme, Sześć punktów teozoficznych, tłum. Ś.F. Nowicki.

3) Kartezjusz, Medytacje o filozofii pierwszej, tłum. M. i K. Ajdukiewiczowie.

4) B. Pascal, Myśli, tłum. T. Żeleński (Boy), układ J. Chevaliera.

5) B. Spinoza, Etyka w porządku geometrycznym wyłożona, tłum. I. Myślicki.

6) D. Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. J. Łukasiewicz i K. Twardowski.

7) I. Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka, tłum. R. Ingarden.

8) G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, tłum. Ś.F. Nowicki.

9) G.W.F. Hegel,Wykłady z filozofii dziejów, t. 1-2, tłum. J. Grabowski i A. Landman.

10) A. Cieszkowski, Prolegomena do historiozofii, tłum. A. Cieszkowski-syn.

11). F.W.J. von Schelling, Historyczno-krytyczne wprowadzenie do filozofii mitologii, tłum. W. Rymkiewicz

12). F. Nietzsche, Genealogia moralności, tłum. G. Sowiński.

13). M. Heidegger, Podstawowe pytania filozofii, przeł. W. Rymkiewicz.

14) Quentin Meillassoux, Po skończoności, przeł. P. Herbich

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.