Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia starożytna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-FILSTA3 Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Filozofia starożytna
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie bogactwa i różnorodności myśli filozoficznej starożytności i średniowiecza oraz jej znaczenia dla rozwoju filozofii w następnych stuleciach.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ukazanie bogactwa i różnorodności myśli filozoficznej starożytności i średniowiecza oraz jej znaczenia dla rozwoju filozofii w następnych stuleciach. Podczas zajęć omówione zostaną główne kierunki filozofii, począwszy od VII w. p.n.e. aż po XIV w. n.e., z naciskiem na kształtowanie się istotnych pojęć filozoficznych w języku greckim i łacińskim, a także zagadnienia związane z warsztatem historyka filozofii starożytnej i średniowiecznej.

Literatura:

podane w wykazie teksty źródłowe

oraz lektury dodatkowe:

Lektury dodatkowe:

-G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1-5 (zalecany podręcznik)

-P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe lub P. Hadot, Czym jest filozofia starożytna? (lektura obowiązkowa)

-P. Hadot, Twierdza wewnętrzna, klucz do Rozmyślań Marka Aureliusza

-E. Voegelin, Platon

-K. Albert, O platońskim pojęciu filozofii

-B. Snell, Odkrycie ducha

-W. Seńko, Jak rozumieć filozofię średniowieczną? (lektura obowiązkowa)

-F. Copleston, Historia filozofii, t. II-III

-R. Heinzmann, Filozofia średniowiecza

-U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu

-E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich

-E. Grant, Średniowieczne podstawy nauki nowożytnej

Efekty uczenia się:

Student charakteryzuje główne omawiane stanowiska filozoficzne; wyjaśnia specyfikę tekstu starożytnego i średniowiecznego. (K_W11/P6S_WG)

Student czyta ze zrozumieniem omawiane teksty filozofów; wskazuje na kluczowe pojęcia i wyjaśnia je; wyodrębnia główne problemy. (K_U02/P6S_UW)

Student stawia samodzielne pytania do tekstu, poszukuje w nich inspiracji dla własnych badań filologicznych. (K_U02?p^S_UW)

Student ocenia swoją wiedzę w trakcie prowadzonej dyskusji. (K_K01/P6S_KK)

Student dostrzega wagę nauk filozoficznych dla rozwoju i ciągłości kultury europejskiej oraz światowej, a także więzi społecznych (K_K04/P6S_KO)

Metody i kryteria oceniania:

-bieżące przygotowanie do zajęć

-obecność na zajęciach

-aktywność na zajęciach związana ze znajomością zadanego tekstu źródłowego

-końcowe zaliczenie ustne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Łapiński
Prowadzący grup: Krzysztof Łapiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone omówieniu najważniejszych zagadnień z zakresu filozofii starożytnej i średniowiecznej.

Pełny opis:

Zajęcia są poświęcone omówieniu najważniejszych zagadnień z zakresu filozofii starożytnej i średniowiecznej, z naciskiem na starożytność. W trakcie zajęć czytamy świadectwa dotyczące presokratyków, teksty Platona, Arystotelesa, stoików, Epikura, sceptyków, Filona z Aleksandrii, wczesnych autorów chrześcijańskich, Plotyna, wczesną scholastykę, zagadnienia z zakresu filozofii przyrody, Tomasza z Akwinu.

Literatura:

P. Hadot: Filozofia jako ćwiczenie duchowe; W. Jaeger: Paideia; W. Seńko, Jak rozumieć filozofię średniowieczną; presokratycy (wybór tekstów), Platon: Obrona Sokratesa, Gorgiasz, Uczta, Fedon, Fajdros, Państwo, Timajos; Arystoteles: Etyka Nikomachejska, Metafizyka, O duszy; stoicy (wybór tekstów); Epiktet: Encheiridion; Marek Aureliusz: Rozmyślania, Epikur (wybór tekstów); Filon z Aleksandrii: O stworzeniu świata; Plotyn: Enneady (wybór); Augustyn: Wyznania, Solilokwia; Abelard: Etyka, Tak i nie; Tomasz z Akwinu: Traktat o człowieku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Łapiński
Prowadzący grup: Krzysztof Łapiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone omówieniu najważniejszych zagadnień z zakresu filozofii starożytnej i średniowiecznej.

Pełny opis:

Zajęcia są poświęcone omówieniu najważniejszych zagadnień z zakresu filozofii starożytnej i średniowiecznej, z naciskiem na starożytność. W trakcie zajęć czytamy świadectwa dotyczące presokratyków, teksty Platona, Arystotelesa, stoików, Epikura, sceptyków, Filona z Aleksandrii, wczesnych autorów chrześcijańskich, Plotyna, wczesną scholastykę, zagadnienia z zakresu filozofii przyrody, Tomasza z Akwinu.

Literatura:

P. Hadot: Filozofia jako ćwiczenie duchowe; W. Jaeger: Paideia; W. Seńko, Jak rozumieć filozofię średniowieczną; presokratycy (wybór tekstów), Platon: Obrona Sokratesa, Gorgiasz, Uczta, Fedon, Fajdros, Państwo, Timajos; Arystoteles: Etyka Nikomachejska, Metafizyka, O duszy; stoicy (wybór tekstów); Epiktet: Encheiridion; Marek Aureliusz: Rozmyślania, Epikur (wybór tekstów); Filon z Aleksandrii: O stworzeniu świata; Plotyn: Enneady (wybór); Augustyn: Wyznania, Solilokwia; Abelard: Etyka, Tak i nie; Tomasz z Akwinu: Traktat o człowieku.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.