Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka historyczna języka greckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-GHG4 Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka historyczna języka greckiego
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia ukazują rozwój języka greckiego na tle innych języków indoeuropejskich. Na zajęciach student zapoznaje się z najnowszymi wynikami badań, a dyskusje prowadzone na zajęciach mają nierzadko wartość naukową, prowadzą bowiem do nowych spostrzeżeń na temat indoeuropejskich i greckich procesów językowych

Pełny opis:

Na zajęciach student poznaje przemiany fonetyczne i fleksyjne, jakie zaszły od czasów praindoeuropejskich do wykształcenia się języka greckiego oraz w czasie rozwoju greki. Omawia się etymologię i historię pewnych często używanych wyrazów. Greka jest omawiana na tle innych języków indoeuropejskich – zwłaszcza łaciny, sanskrytu i języków słowiańskich i germańskich.

Literatura:

Podręcznik obowiązkowy:

O. Jurewicz, Gramatyka historyczna języka greckiego. Fonetyka –

fleksja, Warszawa 1992 i 1999.

Literatura dodatkowa:

R. S. P. Beekes, The Development of the Proto-Indoeuropean Laryngeals in Greek, Hague – Paris 1969.

R. S. P. Beekes, Etymological Dictionary of Greek, Leiden – Bsotn 2010.

P Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, Paris 1968.

P. Chantraine, Morphologie historique du grec, Paris 1961.

Y. Duhoux, Introduction aux dialectes grecs anciens, Louvain

-la-Neuve 1983.

H. Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg 1960.

M. Lejeune, Phonétique historique du mycénien et du grec ancien, Paris 1972.

H.Rix, Historische Grammatik des Griechischen. Laut- und Formenlehre, Darmstadt 1976, 1993.

J.Safarewicz, „Język starogrecki”, [w:] l. Bednarczuk (red.),

Języki indoeuropejskie, t. I, Warszawa 1986, s. 397–447.

R.Schmidt, Einführung in die griechischen Dialekte, Darmstadt 1977.

A. Thumb, E. Kieckers, A. Scherer, Handbuch der griechischen Dialekte, Heidelberg 1932–1959.

E. F. Tucker, Early Greek Verbs, Göttingen 1990.

Efekty uczenia się:

Po zajęciach student

w zakresie wiedzy

- charakteryzuje powstanie i rozwój języka greckiego (K_W02/P7S_WG);

- opisuje zjawiska dialektalne (K_W01, K_W05/P7S_WG),

- zna rolę językoznawstwa diachronicznego (K_W16/P7S_WG).

w zakresie umiejętności

- analizuje greckie procesy językowe (K_U03/P7S_UW);

- identyfikuje podobieństwa i różnice z językiem łacińskim (K_U03/P7S_UW);

- podejmuje prace samodzielne i dyskusję w zespole (K_U15/P7S_UW/UK/UO).

w zakresie kompetencji społecznych

- określa poziom swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01/P7S_KK).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mikuła, Mikołaj Szymański
Prowadzący grup: Mikołaj Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia ukazują rozwój języka greckiego na tle innych języków indoeuropejskich. Na zajęciach student zapoznaje się z najnowszymi wynikami badań, a dyskusje prowadzone na zajęciach mają nierzadko wartość naukową, prowadzą bowiem do nowych spostrzeżeń na temat indoeuropejskich i greckich procesów językowych.

Pełny opis:

Na zajęciach student poznaje przemiany fonetyczne i fleksyjne, jakie zaszły od czasów praindoeuropejskich do wykształcenia się języka greckiego oraz w czasie rozwoju greki. Omawia się etymologię i historię pewnych często używanych wyrazów. Greka jest omawiana na tle innych języków indoeuropejskich – zwłaszcza łaciny, sanskrytu i języków słowiańskich i germańskich.

Literatura:

Podręcznik obowiązkowy:

O. Jurewicz, Gramatyka historyczna języka greckiego. Fonetyka –

fleksja, Warszawa 1992 i 1999.

Literatura dodatkowa:

R. S. P. Beekes, The Development of the Proto-Indoeuropean Laryngeals in Greek, Hague – Paris 1969.

R. S. P. Beekes, Etymological Dictionary of Greek, Leiden – Bsotn 2010.

P Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, Paris 1968.

P. Chantraine, Morphologie historique du grec, Paris 1961.

Y. Duhoux, Introduction aux dialectes grecs anciens, Louvain

-la-Neuve 1983.

H. Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg 1960.

M. Lejeune, Phonétique historique du mycénien et du grec ancien, Paris 1972.

H.Rix, Historische Grammatik des Griechischen. Laut- und Formenlehre, Darmstadt 1976, 1993.

J.Safarewicz, „Język starogrecki”, [w:] l. Bednarczuk (red.),

Języki indoeuropejskie, t. I, Warszawa 1986, s. 397–447.

R.Schmidt, Einführung in die griechischen Dialekte, Darmstadt 1977.

A. Thumb, E. Kieckers, A. Scherer, Handbuch der griechischen Dialekte, Heidelberg 1932–1959.

E. F. Tucker, Early Greek Verbs, Göttingen 1990.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.