Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka historyczna języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-GHJŁ4 Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka historyczna języka łacińskiego
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć student zapoznaje się z wybranymi zagadnieniami fonologii i morfologii historycznej języka łacińskiego.

Pełny opis:

W trakcie zajęć student zapoznaje się z wybranymi zagadnieniami fonologii i morfologii historycznej języka łacińskiego.

W trakcie zajęć podejmowane są badania nad tekstami (inskrypcje, w mniejszym stopniu teksty literackie) wykazującymi różnice fonetyczne, morfologiczne i syntaktyczne w stosunku do normy klasycznej i próby samodzielnej ich interpretacji z uwzględnieniem literatury przedmiotu.

Literatura:

obowiązkowa

1. materiały opracowane przez prowadzącego zajęcia i/lub podręcznik wybrany przez prowadzącego

2. J. Safarewicz Zarys gramatyki historycznej języka łacińskiego

3. G. Meiser Historische Laut- und Formenlehre der lateinischen Sprache

Efekty uczenia się:

Po zajęciach student

w zakresie wiedzy

- charakteryzuje powstanie i rozwój języka łacińskiego (K_W02/P7S_WG);

- opisuje wybrane zagadnienia fonologii i morfologii historycznej języka łacińskiego (K_W02, K_W05/P7S_WG);

- zna rolę językoznawstwa diachronicznego (K_W16/P7S_WG)

w zakresie umiejętności

- analizuje łacińskie procesy językowe (K_U03/P7S_UW);

- identyfikuje podobieństwa i różnice z innymi językami (K_U03/P7S_UW);

- podejmuje samodzielną pracę w zakresie językoznawstwa i dzieli się jej efektami w zespole (K_U15/P7S_UW/UK/UO).

w zakresie kompetencji społecznych

- określa poziom swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01/P7S_KK),

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 20%

- egzamin - 80%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mikuła, Maciej Staniszewski
Prowadzący grup: Maciej Staniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone omówieniu podstawowych problemów historii języka łacińskiego.

Pełny opis:

W trakcie zajęć student zapoznaje się z wybranymi zagadnieniami fonologii i morfologii historycznej języka łacińskiego.

W trakcie zajęć podejmowane są badania nad tekstami (inskrypcje, w mniejszym stopniu teksty literackie) wykazującymi różnice fonetyczne, morfologiczne i syntaktyczne w stosunku do normy klasycznej i próby samodzielnej ich interpretacji z uwzględnieniem literatury przedmiotu.

Literatura:

Obowiązkowa

1. materiały opracowane przez prowadzącego zajęcia i/lub podręcznik wybrany przez prowadzącego

2. J. Safarewicz Zarys gramatyki historycznej języka łacińskiego

3. G. Meiser Historische Laut- und Formenlehre der lateinischen Sprache

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.