Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura chrześcijańska łacińska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-LCH-OG Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Literatura chrześcijańska łacińska
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Filologii Klasycznej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi dziełami i zjawiskami literackimi w chrześcijańskiej literaturze łacińskiej.

Pełny opis:

W czasie wykładów z chrześijańskiej literatury łacińskiej przedstawiony zostanie rozwój gatunków lietrackich, poezji, wymowy i egzegezy ze wskazaniem odpowiedniej literatury i zapoznaniem studentów z warsztatem badacza literatury późnoantycznej poprzez wizytę w Bibliotece Patrystycznej.

Literatura:

Podstawowa

J. Fontaine, Chrześcijańska literatura łacińska: rys historyczny, przeł. J. Słomka, Tarnów 1997

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa – autorzy chrześcijańscy, , Warszawa 1994

Pełna lista lektur zostanie podana na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student

w zakresie wiedzy

- charakteryzuje fundamenty pewnych zjawisk w późniejszej kulturze – powstanie i rozwój hymnu, wymowy, kronik, poezji epickiej, literatury hagiograficznej,

w zakresie umiejętności

- analizuje i dokonuje egzegezy utworów omawianych w trakcie wykładu

w zakresie kompetencji społecznych

- docenia wartość kuturową literatury chrześcijańskiej i jej wpływ wartości humanistyczne przyszłych epok.

Metody i kryteria oceniania:

1. Kontrola obecności.

2. Przeczytanie i zaliczenie obowiązkowej lektury.

3. Przygotowanie krótkiej pracy nawiązującej do tematyki wykładów (analiza jednego z dzieł) lub kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mikuła, Marek Starowieyski
Prowadzący grup: Marek Starowieyski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi dziełami i zjawiskami literackimi w chrześcijańskiej literaturze łacińskiej.

Pełny opis:

W czasie wykładów z chrześijańskiej literatury łacińskiej przedstawiony zostanie rozwój gatunków lietrackich, poezji, wymowy i egzegezy ze wskazaniem odpowiedniej literatury i zapoznaniem studentów z warsztatem badacza literatury późnoantycznej poprzez wizytę w Bibliotece Patrystycznej.

Literatura:

Podstawowa

J. Fontaine, Chrześcijańska literatura łacińska: rys historyczny, przeł. J. Słomka, Tarnów 1997

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa – autorzy chrześcijańscy, , Warszawa 1994

Pełna lista lektur zostanie podana na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.