Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metryka starożytna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-MET3 Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Metryka starożytna
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 10.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są pomyślane jako wprowadzenie do teorii metrycznej starożytnego wiersza. Ich celem jest umożliwienie samodzielnej analizy metrycznej podstawowych tekstów poetyckich greckich i łacińskich. Zajęcia zapewniają podstawową bazę do dalszej pracy badawczej nad tekstami poetyckimi starożytnej Grecji i Rzymu.

Pełny opis:

Zajęcia są pomyślane jako wprowadzenie do teorii metrycznej starożytnego wiersza. Ich celem jest umożliwienie samodzielnej analizy metrycznej podstawowych tekstów poetyckich greckich i łacińskich. Poza zapoznaniem z podstawową teorią metryczną i zasadami analizy metrycznej nacisk zostanie położony na praktyczną umiejętność lektury metrycznej. Po zakończonym kursie jego uczestnik będzie potrafił samodzielnie czytać i analizować utwory w podstawowych miarach stychicznych (daktyle, jamby, trocheje i anapesty) oraz w najważniejszych miarach eolskich (grecka poezja archaiczna, Katullus i Horacy).

Literatura:

Metryka grecka i łacińska, oprac. M. Dłuska, W. Strzelecki, Wrocław 1959

M.L. West, Wprowadzenie do metryki greckiej, przeł. J. Partyka, Kraków 2003

J. Danielewicz, Miary wierszowe greckiej liryki. Problemy opisu i interpretacji, Poznań 1994

H. Szelest, Metryka łacińska, Warszawa 1991

M.L. West, Greek Metre, Oxford 1982

W.J.W. Koster, Traité de métrique grecque suivi d’un précis de métrique latine, Leyde 1936

A. Łuka, Wykładnia, czyli jak wykładać metrykę, Lublin 2013

Efekty uczenia się:

Student:

w zakresie wiedzy

- charakteryzuje podstawowe miary metryczne w poezji greckiej i łacińskiej,

w zakresie umiejętności (K_W06/P6S_WG)

w zakresie umiejętności

- rozpoznaje i czyta podstawowe miary metryczne w poezji greckiej i łacińskiej (K_U07/P6S_UW);

w zakresie kompetencji społecznych

– określa poziom swojej wiedzy i umiejętności, dostrzega potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01/P6S_KK),

- wykazuje się aktywnością i rzetelnością w swojej pracy (K_K04/P6S_KO).

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem. Część pisemna sprawdza znajomość teorii i umiejętności analizy metrycznej, część ustna – umiejętność czytania starożytnych tekstów poetyckich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kwapisz
Prowadzący grup: Jan Kwapisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są pomyślane jako wprowadzenie do teorii metrycznej starożytnego wiersza. Ich celem jest umożliwienie samodzielnej analizy metrycznej podstawowych tekstów poetyckich greckich i łacińskich. Zajęcia zapewniają podstawową bazę do dalszej pracy badawczej nad tekstami poetyckimi starożytnej Grecji i Rzymu.

Pełny opis:

Zajęcia są pomyślane jako wprowadzenie do teorii metrycznej starożytnego wiersza. Ich celem jest umożliwienie samodzielnej analizy metrycznej podstawowych tekstów poetyckich greckich i łacińskich. Poza zapoznaniem z podstawową teorią metryczną i zasadami analizy metrycznej nacisk zostanie położony na praktyczną umiejętność lektury metrycznej. Po zakończonym kursie jego uczestnik będzie potrafił samodzielnie czytać i analizować utwory w podstawowych miarach stychicznych (daktyle, jamby, trocheje i anapesty) oraz w najważniejszych miarach eolskich (grecka poezja archaiczna, Katullus i Horacy).

Literatura:

Metryka grecka i łacińska, oprac. M. Dłuska, W. Strzelecki, Wrocław 1959

M.L. West, Wprowadzenie do metryki greckiej, przeł. J. Partyka, Kraków 2003

J. Danielewicz, Miary wierszowe greckiej liryki. Problemy opisu i interpretacji, Poznań 1994

H. Szelest, Metryka łacińska, Warszawa 1991

M.L. West, Greek Metre, Oxford 1982

W.J.W. Koster, Traité de métrique grecque suivi d’un précis de métrique latine, Leyde 1936

A. Łuka, Wykładnia, czyli jak wykładać metrykę, Lublin 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.