Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Roczniki średniowieczne jako źródło historii epoki (wybór)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-RŚ-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Roczniki średniowieczne jako źródło historii epoki (wybór)
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Kroniki Średniowieczne (Annales Medii Aevi) stanowią istotną część głównej podstawy źródłowej służącej poznaniu dziejów europejskiego średniowiecza. Spośród kilkudziesięciu obszerniejszych Kronik, jakie dotarły do naszych czasów , większość z nich zachowała się niemal w całości (pomijając nieraz brak poszczególnych wyrazów) , niektóre mają poważniejsze ubytki , jednak, generalnie biorąc ,są na tyle ,jako całość, obszerne , że bez nich trudno byłoby zrekonstruować dzieje poszczególnych państw . Liczne są też Kroniki lokalne , o mniejszej objętości, ale i one mają swoje znaczenie ( co do Kronik lokalnych, to grają one , na przykład, niemałą rolę wśród relacji dotyczących państwa polskiego).

Pełny opis:

Kroniki Średniowieczne (Annales Medii Aevi) stanowią istotną część głównej podstawy źródłowej służącej poznaniu dziejów europejskiego średniowiecza. Spośród kilkudziesięciu obszerniejszych Kronik, jakie dotarły do naszych czasów , większość z nich zachowała się niemal w całości (pomijając nieraz brak poszczególnych wyrazów) , niektóre mają poważniejsze ubytki , jednak, generalnie biorąc ,są na tyle ,jako całość, obszerne , że bez nich trudno byłoby zrekonstruować dzieje poszczególnych państw . Liczne są też Kroniki lokalne , o mniejszej objętości, ale i one mają swoje znaczenie ( co do Kronik lokalnych, to grają one , na przykład, niemałą rolę wśród relacji dotyczących państwa polskiego).

Zapoznanie uczestników zajęć z kilkoma wybranymi Kronikami , stosownie do zainteresowań studentów, umożliwi im przybliżenie wartości tych Kronik poprzez wspólną lekturę pod kierunkiem prowadzącego zajęcia ( jeśli to będzie możliwe – jeśli zaś nie, to poprzez lekturę i interpretację samego prowadzącego) . Chodzi też o rozbudzenie zainteresowania dziejami Europy, wiedza bowiem o jej historii ,z racji coraz bardziej ograniczanej liczby godzin jej nauczania w szkole , okazuje się wysoce niewystarczająca.

W zajęciach mogą uczestniczyć przede wszystkim studenci Wydziałów humanistycznych oraz Wydziału Prawa, Wydziału Politologii ,Wydziału Socjologii , ale także innych Wydziałów, zainteresowani daną problematyką.

Literatura:

Zob. Opis

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć odbywać się będzie na podstawie w nich uczestnictwa oraz pracy pisemnej na zakończenie roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mikuła, Jerzy Wojtczak-Szyszkowski
Prowadzący grup: Jerzy Wojtczak-Szyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Kroniki Średniowieczne (Annales Medii Aevi) stanowią istotną część głównej podstawy źródłowej służącej poznaniu dziejów europejskiego średniowiecza. Spośród kilkudziesięciu obszerniejszych Kronik, jakie dotarły do naszych czasów , większość z nich zachowała się niemal w całości (pomijając nieraz brak poszczególnych wyrazów) , niektóre mają poważniejsze ubytki , jednak, generalnie biorąc ,są na tyle ,jako całość, obszerne , że bez nich trudno byłoby zrekonstruować dzieje poszczególnych państw . Liczne są też Kroniki lokalne , o mniejszej objętości, ale i one mają swoje znaczenie ( co do Kronik lokalnych, to grają one , na przykład, niemałą rolę wśród relacji dotyczących państwa polskiego).

Zapoznanie uczestników zajęć z kilkoma wybranymi Kronikami , stosownie do zainteresowań studentów, umożliwi im przybliżenie wartości tych Kronik poprzez wspólną lekturę pod kierunkiem prowadzącego zajęcia ( jeśli to będzie możliwe – jeśli zaś nie, to poprzez lekturę i interpretację samego prowadzącego) . Chodzi też o rozbudzenie zainteresowania dziejami Europy, wiedza bowiem o jej historii ,z racji coraz bardziej ograniczanej liczby godzin jej nauczania w szkole , okazuje się wysoce niewystarczająca.

W zajęciach mogą uczestniczyć przede wszystkim studenci Wydziałów humanistycznych oraz Wydziału Prawa, Wydziału Politologii ,Wydziału Socjologii , ale także innych Wydziałów, zainteresowani daną problematyką.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Wojtczak-Szyszkowski
Prowadzący grup: Jerzy Wojtczak-Szyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Patrz Opis

Pełny opis:

Kroniki Średniowieczne (Annales Medii Aevi) stanowią istotną część głównej podstawy źródłowej służącej poznaniu dziejów europejskiego średniowiecza. Spośród kilkudziesięciu obszerniejszych Kronik, jakie dotarły do naszych czasów , większość z nich zachowała się niemal w całości (pomijając nieraz brak poszczególnych wyrazów) , niektóre mają poważniejsze ubytki , jednak, generalnie biorąc ,są na tyle ,jako całość, obszerne , że bez nich trudno byłoby zrekonstruować dzieje poszczególnych państw . Liczne są też Kroniki lokalne , o mniejszej objętości, ale i one mają swoje znaczenie ( co do Kronik lokalnych, to grają one , na przykład, niemałą rolę wśród relacji dotyczących państwa polskiego).

Zapoznanie uczestników zajęć z kilkoma wybranymi Kronikami , stosownie do zainteresowań studentów, umożliwi im przybliżenie wartości tych Kronik poprzez wspólną lekturę pod kierunkiem prowadzącego zajęcia ( jeśli to będzie możliwe – jeśli zaś nie, to poprzez lekturę i interpretację samego prowadzącego) . Chodzi też o rozbudzenie zainteresowania dziejami Europy, wiedza bowiem o jej historii ,z racji coraz bardziej ograniczanej liczby godzin jej nauczania w szkole , okazuje się wysoce niewystarczająca.

W zajęciach mogą uczestniczyć przede wszystkim studenci Wydziałów humanistycznych oraz Wydziału Prawa, Wydziału Politologii ,Wydziału Socjologii , ale także innych Wydziałów, zainteresowani daną problematyką.

Literatura:

Zostanie podana na zajęciach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.