Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Redakcja tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-RED-OG Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Redakcja tekstu
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Filologii Klasycznej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawy pracy redakcyjnej nad różnymi rodzajami tekstów w języku polskim, niezbędne przy wszelkiego typu praktykach redakcyjnych w wydawnictwach, redakcjach itp.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje:

- omówienie etapów powstawania tekstu

- zaznajomienie z oznaczeniami korektorskimi i korektą tekstu

- zapoznanie z zasadami merytorycznego i leksykograficznego

opracowania tekstu.

- zapis przypisów i bibliografii

- zasady tworzenia różnego typu indeksów

- pracę nad tekstami zróżnicowanymi stylistycznie.

Na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się student powinien przeznaczyć szacunkowo 90 godzin.

Literatura:

1. J. Billingham, Redagowanie tekstów, PWN, Warszawa 2013.

2. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1993.

3. K. Długosz-Kurczabowa, Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, PWN, Warszawa 2008.

4. Nowy słownik ortograficzny, red. E. Polański, PWN, Warszawa 1996.

5. D. Podlawska, M. Świątek-Brzezińska, Słownik nazw osobowych i miejscowych, ParkEdukacja, Bielsko-Biała, 2008.

6. S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. 1-2, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1998.

7. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t.1-3, PWN, Warszawa 1981.

8. Słownik poprawnej polszczyzny, red. W. Doroszewski, PWN, Warszawa 1996.

9. Materiały autorskie dostarczone przez osobę prowadzącą zajęcia.

Efekty uczenia się:

Zajęcia z redakcji tekstu przygotowują studentów do pracy naukowej, ćwicząc ich w umiejętności pisemnego przedstawienia przebiegu pracy badawczej oraz formułowania wynikających zeń wniosków. Dostarczają narzędzi niezbędnych w pracy badacza, jak np. biegłość w notacji przypisów i bibliografii.

W trakcie zajęć student:

- zdobywa umiejętność redakcyjnego opracowania różnego typu tekstów (literackich, naukowych, haseł encyklopedycznych i słownikowych itp.) pod względem merytorycznym i leksykograficznym (KU03/P6S_UW, KU10,11/P6S_UW);

- poznaje system znaków korektorskich (itp.) (KW13,14/P6S_WG,);

- zdobywa m.in. umiejętność notacji przypisów i bibliografii, niezbędną np. przy pisaniu pracy naukowej (licencjackiej, magisterskiej) (KU03/P6S_UW, KU10,11/P6S_UW);;

- ćwiczy umiejętności stylistyczne (KU10,11/P6S_UW);

- uczy się komponowania tekstu, formułowania na piśmie myśli KU10,11/P6S_UW;

- rozszerza zasób związków frazeologicznych KU10,11/P6S_UW;

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy (K_K01/P6S_KK);

- uczy się odpowiedzialności za słowo pisane (K_W14/P6S_WK);

- rozumie proces pracy jako mechanizm złożony, wymagający współdziałania na wielu etapach (w wypadku publikacji: autora tekstu, redaktora, korektora, redaktora technicznego, grafika, wydawcy)( KU12/P6S_UW)

- zyskuje wrażliwość na przekazywane w tekstach treści, dba o ich poprawność nie tylko językową i merytoryczną, ale także „polityczną” (K_K02, 03/P6S_KK, KR, K));

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 40%

- śródsemestralny pisemny test kontrolny (znaki korektorskie) – 20%

- końcowa praca pisemna (tekst naukowy o objętości trzech znormalizowanych stron, zawierający przypisy i bibliografię) – 20%

- końcowe zaliczenie pisemne – 20%.

Do końcowego zaliczenia można podejść po zaliczeniu sprawdzianu śródsemestralnego.

Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego.

Nieprzystąpienie do sprawdzianu w pierwszym terminie bez usprawiedliwienia powoduje utratę tego terminu.

Kontrola obecności: dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Inga Grześczak, Monika Mikuła
Prowadzący grup: Inga Grześczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Podstawy pracy redakcyjnej nad różnymi rodzajami tekstów w języku polskim, niezbędne przy wszelkiego typu praktykach redakcyjnych w wydawnictwach, redakcjach itp.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje:

- omówienie etapów powstawania tekstu

- zaznajomienie z oznaczeniami korektorskimi i korektą tekstu

- zapoznanie z zasadami merytorycznego i leksykograficznego

opracowania tekstu.

- zapis przypisów i bibliografii

- zasady tworzenia różnego typu indeksów

- pracę nad tekstami zróżnicowanymi stylistycznie.

Na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się student powinien przeznaczyć szacunkowo 90 godzin.

Literatura:

1. J. Billingham, Redagowanie tekstów, PWN, Warszawa 2013.

2. A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1993.

3. K. Długosz-Kurczabowa, Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, PWN, Warszawa 2008.

4. Nowy słownik ortograficzny, red. E. Polański, PWN, Warszawa 1996.

5. D. Podlawska, M. Świątek-Brzezińska, Słownik nazw osobowych i miejscowych, ParkEdukacja, Bielsko-Biała, 2008.

6. S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. 1-2, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1998.

7. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t.1-3, PWN, Warszawa 1981.

8. Słownik poprawnej polszczyzny, red. W. Doroszewski, PWN, Warszawa 1996.

9. Materiały autorskie dostarczone przez osobę prowadzącą zajęcia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.