Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie greckie (dyplomowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-SLG-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie greckie (dyplomowe)
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 17.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone kształtowaniu warsztatu filologa klasycznego i przygotowaniu pracy licencjackiej.

Pełny opis:

wymagania formalne: Zdany egzamin z Gramatyki opisowej języka greckiego (II rok)

Poprzez pracę nad wybranym przez prowadzącego tekstem oryginalnym i/lub lekturę prac naukowych, w tym zarówno tych o statusie dzieł klasycznych, jak i prezentujących najnowsze osiągnięcia dyscypliny, zajęcia zapoznają z podstawowymi zasadami pracy filologa klasycznego i pomagają wykształcić i doskonalić umiejętności warsztatowe. Seminarium pomaga w określeniu tematu pracy licencjackiej i w jej przygotowaniu.

Efekty uczenia się:

Po zajęciach seminaryjnych student

w zakresie wiedzy

- charakteryzuje omawiane na zajęciach utwory i fragmenty literackie (K_W01/P6S_WG),

- definiuje zagadnienia, których dotyczyło seminarium (K_W01, K_W03, K_W05, K_W09,K_W13/P6S_WG)

w zakresie umiejętności

–wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U02, K_U04/P6S_UW);

– pracuje wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U06/P6S_UW_UO_UU);

– przeprowadza kwerendę biblioteczną, wykorzystuje bazy danych i posługuje się Internetem w celu zdobywania informacji, sporządza bibliografię i przypisy, formatuje dokumenty, korzystając z edytora tekstów (K_U01, 06, 10/ P6S_UW_UO_UU);

– tworzy typowe prace pisemne oraz przygotowuje wystąpienia ustne, w języku polskim, dotyczące wybranych zagadnień poruszanych na seminarium (K_U10 /P6S_UW_UO_UU);

– pracuje w zespole z poszanowaniem poglądów innych osób (K_U12/P6S_UK)

w zakresie kompetencji społecznych:

– formułuje i wyraża własne poglądy i idee związane z problematyką przedmiotu na forum publicznym (K_K02/P6S_KK_KR_KO);

– realizuje zadanie badawcze z dbałością o prawa autorskie (K_K03/ P6S_KK_KR_KO).

Metody i kryteria oceniania:

Jeżeli student wybiera to seminarium jako dyplomowe, warunkiem uzyskania zaliczenia jest złożenie pracy dyplomowej.

Jeśli seminarium nie zostanie wskazane przez studenta jako dyplomowe, obowiązują następujące kryteria oceny:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 60%

- praca pisemna – 40%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium dyplomowe, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kwapisz, Katarzyna Pietruczuk
Prowadzący grup: Jan Kwapisz, Katarzyna Pietruczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie
Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest lekturze zachowanej w korpusie Eurypidesa tragedii Rezos, ukierunkowanej na badanie kwestii autentyczności utworu.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone będzie zachowanej w korpusie tragedii Eurypidesa tragedii Rezos, której autentyczność kwestionowana była już w starożytności. Podczas zajęć studenci zapoznają się z dziejami wczesnej transmisji tekstu Rezosa, prześledzą losy starożytnej i nowożytnej dyskusji nad autentycznością sztuki, poddając ewaluacji poszczególne wysuwane w niej argumenty i rozwiązania, przeanalizują Rezosa pod kątem języka, metrum i techniki dramatycznej.

Literatura:

Björck (1957): G. Björck, The Authenticity of Rhesus, Eranos 55, 7-17.

Carrara (1992): P. Carrara, Dicearco e l’hypothesis del Reso, ZPE 90, 35-44.

Diggle (1994): J. Diggle, Euripidis Fabulae, vol. III, Oxford.

Fries (2014): A. Fries, Pseudo-Euripides’ Rhesus, ed. with Introduction and Commentary, Berlin.

Hamilton (1974): R. Hamilton, Objective Evidence for Actors’ Interpolations in Greek Tragedy, GRBS 15, 387-402.

Liapis (2011): V. Liapis, A Commentary on the Rhesus Attributed to Euripides, Oxford.

Liapis (2009): V. Liapis, Rhesus Revisited: The Case for a Fourth-Century Macedonian Context, JHS 129, 71-88.

Liapis (2004): V. Liapis, They Do it with Mirrors: The Mystery of the Two Rhesus Plays, in: D.I. Jacob, E. Papazoglou (ed.), Θυμέλη Μελέτες χαρισμένες στον Καθηγητή Ν. Χ. Χουρμουζιάδη, Heraklion, 159-188.

Liapis (2001): V. Liapis, An Ancient Hypothesis to Rhesus, and Dicaearchus’ Hypotheseis, GRBS 42, 313-328.

Merro (2008): G. Merro (ed.), Gli scoli al Reso euripideo, Orione 2, Messina.

Pace (2001): G. Pace, Euripide Reso: I canti, Roma.

Page (1934): D.L. Page, Actors Interpolations in Greek Tragedy studied with special reference to Euripides’ Iphigenia in Aulis, Oxford.

Poe (2004): J.P. Poe, Unconventional Procedures in Rhesus, Philologus 148, 21-33.

Ritchie (1964): W. Ritchie, The Authenticity of Euripides’ Rhesus, Cambridge.

Wecklein (1902): N. Wecklein, Euripidis Rhesus, Leipzig.

Zanetto (1993): G. Zanetto, Euripides, Rhesus, Stutgardiae et Lipsiae.

Battezzato (2000): The Thracian Camp an the Fourth Actor at Rhesus 565-691, CQ 50, 367-373.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kwapisz
Prowadzący grup: Jan Kwapisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.