Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie greckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-SLG3 Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie greckie
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone kształtowaniu warsztatu filologa klasycznego i przygotowaniu pracy licencjackiej

Pełny opis:

wymagania formalne: Zdany egzamin z Gramatyki opisowej języka greckiego (II rok)

Poprzez pracę nad wybranym przez prowadzącego tekstem oryginalnym i/lub lekturę prac naukowych, w tym zarówno tych o statusie dzieł klasycznych, jak i prezentujących najnowsze osiągnięcia dyscypliny, zajęcia zapoznają z podstawowymi zasadami pracy filologa klasycznego i pomagają wykształcić i doskonalić umiejętności warsztatowe. Seminarium pomaga w określeniu tematu pracy licencjackiej i w jej przygotowaniu

Literatura:

Prowadzący - Jan Kwapisz

Wybrane opracowania i komentarze do poszczególnych tekstów i tematów zostaną dostarczone uczestnikom w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Po zajęciach seminaryjnych student

w zakresie wiedzy

- charakteryzuje omawiane na zajęciach utwory i fragmenty literackie (K_W01/P6S_WG),

- definiuje zagadnienia, których dotyczyło seminarium (K_W01, K_W03, K_W05, K_W09,K_W13/P6S_WG)

w zakresie umiejętności

–wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U02, K_U04/P6S_UW);

– pracuje wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U06/P6S_UW_UO_UU);

– przeprowadza kwerendę biblioteczną, wykorzystuje bazy danych i posługuje się Internetem w celu zdobywania informacji, sporządza bibliografię i przypisy, formatuje dokumenty, korzystając z edytora tekstów (K_U01, 06, 10/ P6S_UW_UO_UU);

– tworzy typowe prace pisemne oraz przygotowuje wystąpienia ustne, w języku polskim, dotyczące wybranych zagadnień poruszanych na seminarium (K_U10 /P6S_UW_UO_UU);

– pracuje w zespole z poszanowaniem poglądów innych osób (K_U12/P6S_UK)

w zakresie kompetencji społecznych:

– formułuje i wyraża własne poglądy i idee związane z problematyką przedmiotu na forum publicznym (K_K02/P6S_KK_KR_KO);

– realizuje zadanie badawcze z dbałością o prawa autorskie (K_K03/ P6S_KK_KR_KO).

Metody i kryteria oceniania:

Jeżeli student wybiera to seminarium jako dyplomowe, warunkiem uzyskania zaliczenia jest złożenie pracy dyplomowej.

Jeśli seminarium nie zostanie wskazane przez studenta jako dyplomowe, obowiązują następujące kryteria oceny:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 60%

- praca pisemna – 40

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kwapisz, Katarzyna Pietruczuk
Prowadzący grup: Jan Kwapisz, Katarzyna Pietruczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminarium poświęcone jest lekturze zachowanej w korpusie Eurypidesa tragedii Rezos, ukierunkowanej na badanie kwestii autentyczności utworu.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone będzie zachowanej w korpusie tragedii Eurypidesa tragedii Rezos, której autentyczność kwestionowana była już w starożytności. Podczas zajęć studenci zapoznają się z dziejami wczesnej transmisji tekstu Rezosa, prześledzą losy starożytnej i nowożytnej dyskusji nad autentycznością sztuki, poddając ewaluacji poszczególne wysuwane w niej argumenty i rozwiązania, przeanalizują Rezosa pod kątem języka, metrum i techniki dramatycznej.

Literatura:

Björck (1957): G. Björck, The Authenticity of Rhesus, Eranos 55, 7-17.

Carrara (1992): P. Carrara, Dicearco e l’hypothesis del Reso, ZPE 90, 35-44.

Diggle (1994): J. Diggle, Euripidis Fabulae, vol. III, Oxford.

Fries (2014): A. Fries, Pseudo-Euripides’ Rhesus, ed. with Introduction and Commentary, Berlin.

Hamilton (1974): R. Hamilton, Objective Evidence for Actors’ Interpolations in Greek Tragedy, GRBS 15, 387-402.

Liapis (2011): V. Liapis, A Commentary on the Rhesus Attributed to Euripides, Oxford.

Liapis (2009): V. Liapis, Rhesus Revisited: The Case for a Fourth-Century Macedonian Context, JHS 129, 71-88.

Liapis (2004): V. Liapis, They Do it with Mirrors: The Mystery of the Two Rhesus Plays, in: D.I. Jacob, E. Papazoglou (ed.), Θυμέλη Μελέτες χαρισμένες στον Καθηγητή Ν. Χ. Χουρμουζιάδη, Heraklion, 159-188.

Liapis (2001): V. Liapis, An Ancient Hypothesis to Rhesus, and Dicaearchus’ Hypotheseis, GRBS 42, 313-328.

Merro (2008): G. Merro (ed.), Gli scoli al Reso euripideo, Orione 2, Messina.

Pace (2001): G. Pace, Euripide Reso: I canti, Roma.

Page (1934): D.L. Page, Actors Interpolations in Greek Tragedy studied with special reference to Euripides’ Iphigenia in Aulis, Oxford.

Poe (2004): J.P. Poe, Unconventional Procedures in Rhesus, Philologus 148, 21-33.

Ritchie (1964): W. Ritchie, The Authenticity of Euripides’ Rhesus, Cambridge.

Wecklein (1902): N. Wecklein, Euripidis Rhesus, Leipzig.

Zanetto (1993): G. Zanetto, Euripides, Rhesus, Stutgardiae et Lipsiae.

Battezzato (2000): The Thracian Camp an the Fourth Actor at Rhesus 565-691, CQ 50, 367-373.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kwapisz
Prowadzący grup: Jan Kwapisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium dla uczczenia 2500 rocznicy bitwy pod Salaminą poświęcone jest lekturze utworów literatury greckiej opisujących to wydarzenie, w szczególności tekstów poetyckich.

Pełny opis:

W 2021 r. przypada 2500 rocznia bitwy pod Salaminą. Dla jej uczczenia, będziemy czytać dzieła greckich autorów, którzy opisywali to wydarzenie. Tło zapewni nam Herodot, ale większą część uwagi poświęcimy tekstom poetyckim: streszczeniu narracji Herodota w Aleksandrze Likofrona, a zwłaszcza Persom Ajschylosa i Persom Timotheosa

Literatura:

Podstawowe wydania i komentarze do czytanych tekstów zostaną wskazane lub udostępnione studentom w trakcie zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.