Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie łacińskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-SMŁ Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie łacińskie
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poprzez pracę nad wybranym przez prowadzącego tekstem oryginalnym i/lub lekturę prac naukowych, w tym zarówno tych o statusie dzieł klasycznych, jak i prezentujących najnowsze osiągnięcia dyscypliny, zajęcia pozwalają rozwinąć warsztat filologa klasycznego i umiejętność samodzielnej pracy filologicznej. Seminarium pomaga w określeniu tematu pracy magisterskiej i w jej przygotowaniu.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest doskonaleniu warsztatu filologa klasycznego i ukierunkowaniu studenta na pisanie pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa. Student bierze udział w badaniu zagadnień z zakresu krytyki tekstu z wykorzystaniem zaawansowanych umiejętności badawczych (obejmujących formułowanie i analizę problemu badawczego, dobór metod i narzędzi badawczych oraz opracowanie wyników i ich prezentację z pomocą różnych technologii informacyjno-komunikacyjnych) pozwalających na rozwiązanie nietypowych problemów w zakresie krytyki tekstu.

Literatura:

Wybór literatury uzależniony od tematyki seminarium.

Efekty uczenia się:

Student

w zakresie wiedzy

- definiuje zagadnienia, których dotyczyło seminarium (K_W01-07,11-12/P7S_WG);

- w stopniu pogłębionym zna zasady ochrony własności intelektualnej (K_W15/P7S_WK)

w zakresie umiejętności

–wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje przy użyciu różnych źródeł i metod (K_U03; K_U04/P7S_UW);

– konstruuje metody badawcze, opracowuje i prezentuje wyniki badań przy użyciu różnych technik komunikacyjnych(K_U01-04/P7S_UW);

– tworzy prace pisemne oraz przygotowuje wystąpienia ustne, w języku polskim, dotyczące wybranych zagadnień poruszanych na seminarium (K_U12/P7S_UW/UK);

- analizuje i interpretuje poznawane utwory używając do tego właściwej terminologii krytycznej oraz uzasadnia wybór metodologii (K_U10-11/P7S_UW);

- wykorzystując własne poglądy oraz poglądy innych autorów (z poszanowaniem praw autorskich), formułuje wnioski oraz tworzy syntetyczne podsumowania (K_U13/P7SUW);

- podejmuje działania zmierzające do rozwijania własnych zdolności (K_U06/P7S_UW_UU)

w zakresie kompetencji społecznych

– organizuje własny warsztat badawczy (K_K01/P7S_KK);

– realizuje zadanie badawcze z dbałością o prawa autorskie (K_K03/P7S_KO);

– podejmuje działania profesjonalne z poszanowaniem zasad etyki zawodowej (K_K03/P7S_KO).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia seminarium dyplomowego wybranego na II roku jest złożenie pracy dyplomowej.

Jeżeli student wybiera seminarium magisterskie jako dodatkowy przedmiot obowiązują następujące kryteria oceny:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 60%

- praca pisemna – 40%

W przypadku seminarium realizowanego na I roku obowiązują następujące kryteria oceny:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 60%

- praca pisemna – 40%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jakielaszek
Prowadzący grup: Jarosław Jakielaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poprzez pracę nad wybranym przez prowadzącego tekstem oryginalnym i/lub lekturę prac naukowych, w tym zarówno tych o statusie dzieł klasycznych, jak i prezentujących najnowsze osiągnięcia dyscypliny, zajęcia pozwalają rozwinąć warsztat filologa klasycznego i umiejętność samodzielnej pracy filologicznej. Seminarium pomaga w określeniu tematu pracy magisterskiej i w jej przygotowaniu.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest doskonaleniu warsztatu filologa klasycznego i ukierunkowaniu studenta na pisanie pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa. Student bierze udział w badaniu zagadnień z zakresu krytyki tekstu z wykorzystaniem zaawansowanych umiejętności badawczych (obejmujących formułowanie i analizę problemu badawczego, dobór metod i narzędzi badawczych oraz opracowanie wyników i ich prezentację z pomocą różnych technologii informacyjno-komunikacyjnych) pozwalających na rozwiązanie nietypowych problemów w zakresie krytyki tekstu.

Literatura:

Titus Lucretius Carus, De rerum natura libri. Edidit Marcus Deufert. De Gruyter 2019

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jakielaszek
Prowadzący grup: Jarosław Jakielaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone doskonaleniu warsztatu filologa klasycznego i przygotowaniu pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Sposób realizacji przedmiotu:

przedmiot realizowany w sali dydaktycznej (tryb stacjonarny); przedmiot realizowany przy użyciu narzędzi Google Classroom (tryb zdalny)

Poprzez pracę nad wybranym przez prowadzącego tekstem oryginalnym i/lub lekturę prac naukowych, w tym zarówno tych o statusie dzieł klasycznych, jak i prezentujących najnowsze osiągnięcia dyscypliny, zajęcia pozwalają rozwinąć warsztat filologa klasycznego i umiejętność samodzielnej pracy filologicznej. Seminarium pomaga w określeniu tematu pracy magisterskiej i w jej przygotowaniu.

Literatura:

Titus Lucretius Carus, De rerum natura libri. Edidit Marcus Deufert. De Gruyter 2019

M. Annaei Lucani De bello civili libri X, edidit D. R. Shackleton Bailey. Stutgardiae : Teubner 1988

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.