Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stylistyka grecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-STYLG-5 Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Stylistyka grecka
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia pogłębiają wiedzę o właściwościach stylistycznych prozy i poezji greckiej (w tym tekstów epigraficznych i papirusowych) różnych autorów, gatunków i okresów, w różnych dialektach.

Pełny opis:

Zajęcia pogłębiają wiedzę językową uczestników i zwiększają sprawność rozumienia tekstów w języku starogreckim. Po przebytym kursie stylistyki, student będzie przygotowany do formułowania prostych wypowiedzi w języku greckim. Najważniejszym celem zajęć jest wykształcenie umiejętności identyfikacji nieznanego tekstu i osadzenia go we właściwym kontekście (identyfikacja autora, czasu powstania, kontekstu kulturowego itp.) na podstawie cech stylistycznych.

Literatura:

Liddell-Scott-Jones, A Greek-English Lexicon, różne wydania

H. Menge, Repetitorium der griechischen Syntax, różne wydania

H. W. Smyth, Greek Grammar, różne wydania

H. C. Pearson, Greek Prose Composition, różne wydania

J. D. Denniston, Greek Prose Style, Oxford 1952

J. D. Denniston, Greek Particles, Oxford 1954

S. Colvin, A Historical Greek Reader, Oxford 2007

M. L. West, Greek Metre, Oxford 1982

narzędzia dostępne na stronie www.perseus.tufts.edu

Efekty uczenia się:

Student:

w zakresie wiedzy

– prezentuje zaawansowaną znajomość historii języka greckiego, jego powstania i rozwoju (K_W02/P7S_WG);

– prezentuje zaawansowaną znajomość gramatyki i leksyki języka greckiego w stopniu zaawansowanym (K_W02/P7S_WG);

– charakteryzuje podstawowe zasady translatoryki (K_W03/P7S_WG);

w zakresie umiejętności

– stosuje wiedzę językoznawczą w zakresie filologii greckiej (K_U03/P7S_UW;

– redaguje w języku greckim proste teksty (K_U12/P7S_UW);

w zakresie kompetencji społecznych

– ocenia poziom swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01/P7S_KK).

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 60%

- praca pisemna – 40%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Szymański
Prowadzący grup: Mikołaj Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia pogłębiają wiedzę o .prozie attyckiej przez kształcenie praktycznych umiejętności komponowania tekstów.

Pełny opis:

Zajęcia pogłębiają wiedzę językową uczestników i zwiększają sprawność rozumienia tekstów w języku starogreckim, w szczególności prozy attcykiej, przez kształcenie praktycznych umiejętności komponowania tekstów. Po przebytym kursie stylistyki, student będzie przygotowany do formułowania prostych wypowiedzi w języku greckim..Kurs oparty jest na nowej metodzie opracowanej przez Eleanor Dickey.

Literatura:

Liddell-Scott-Jones, A Greek-English Lexicon, różne wydania

H. Menge, Repetitorium der griechischen Syntax, różne wydania

H. W. Smyth, Greek Grammar, różne wydania

H. C. Pearson, Greek Prose Composition, różne wydania

J. D. Denniston, Greek Prose Style, Oxford 1952

J. D. Denniston, Greek Particles, Oxford 1954

Narzędzia dostępne na stronie www.perseus.tufts.edu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Szymański
Prowadzący grup: Mikołaj Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia pogłębiają wiedzę o .prozie attyckiej przez kształcenie praktycznych umiejętności komponowania tekstów.

Pełny opis:

Zajęcia pogłębiają wiedzę językową uczestników i zwiększają sprawność rozumienia tekstów w języku starogreckim, w szczególności prozy attcykiej, przez kształcenie praktycznych umiejętności komponowania tekstów. Po przebytym kursie stylistyki, student będzie przygotowany do formułowania prostych wypowiedzi w języku greckim..Kurs oparty jest na nowej metodzie opracowanej przez Eleanor Dickey.

Literatura:

Liddell-Scott-Jones, A Greek-English Lexicon, różne wydania

H. Menge, Repetitorium der griechischen Syntax, różne wydania

H. W. Smyth, Greek Grammar, różne wydania

H. C. Pearson, Greek Prose Composition, różne wydania

J. D. Denniston, Greek Prose Style, Oxford 1952

J. D. Denniston, Greek Particles, Oxford 1954

Narzędzia dostępne na stronie www.perseus.tufts.edu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.