Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stylistyka łacińska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-STYLL5 Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Stylistyka łacińska
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach podejmowane są pod kierunkiem prowadzącego próby konstruowania zdań łacińskich zgodnie z zasadami stylistycznymi klasycznych autorów epoki republikańskiej.

Pełny opis:

W oparciu o wiadomości z zakresu gramatyki opisowej łacińskiej nabyte w czasie studiów i ewentualnie w szkole oraz lekturę tekstów autorów starożytnych podejmowane są pod kierunkiem prowadzącego próby konstruowania zdań łacińskich zgodnie z zasadami stylistycznymi klasycznych autorów epoki republikańskiej. Ćwiczenia posiadają związek tematyczny z obowiązkowymi lekturami studentów oraz zalecanymi przez prowadzącego, a także z wiadomościami z historii starożytnej, mitologii i literatury rzymskiej, a także historii Polski

Literatura:

Krokiewicz A., Pąkcińska M., Praktyczna stylistyka łacińska; słowniki polsko-łacińskie – Mały Słownik Polsko-łaciński, Praca zbiorowa, Warszawa 1994; słowniki obcojęzyczne łacińskie – K. E. Georges, Teutsch-Lateinisches Woerterbuch, Hannover und Leipzig 1913.

Efekty uczenia się:

Student:

w zakresie wiedzy

– prezentuje zaawansowaną znajomość historii języka łacińskiego, jego powstania i rozwoju (K_W02/P7S_WG);

- prezentuje zaawansowaną znajomość gramatyki i leksyki języka łacińskiego w stopniu zaawansowanym (K_W02/P7S_WG);

- charakteryzuje podstawowe zasady translatoryki (K_W03/P7S_WG);

w zakresie umiejętności

– stosuje wiedzę językoznawczą w zakresie filologii łacińskiej (K_U03/P7S_UW);

– pisze i redaguje teksty w języku łacińskim (K_U05/P7S_UW);

w zakresie kompetencji społecznych

– ocenia poziom swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01/P7S_KK).

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 60%

- praca pisemna – 40%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mikuła, Jerzy Wojtczak-Szyszkowski
Prowadzący grup: Jerzy Wojtczak-Szyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach podejmowane są pod kierunkiem prowadzącego próby konstruowania zdań łacińskich zgodnie z zasadami stylistycznymi klasycznych autorów epoki republikańskiej.

Pełny opis:

W oparciu o wiadomości z zakresu gramatyki opisowej łacińskiej nabyte w czasie studiów i ewentualnie w szkole oraz lekturę tekstów autorów starożytnych podejmowane są pod kierunkiem prowadzącego próby konstruowania zdań łacińskich zgodnie z zasadami stylistycznymi klasycznych autorów epoki republikańskiej. Ćwiczenia posiadają związek tematyczny z obowiązkowymi lekturami studentów oraz zalecanymi przez prowadzącego, a także z wiadomościami z historii starożytnej, mitologii i literatury rzymskiej, a także historii Polski.

Literatura:

Krokiewicz A., Pąkcińska M., Praktyczna stylistyka łacińska; słowniki polsko-łacińskie – Mały Słownik Polsko-łaciński, Praca zbiorowa, Warszawa 1994; słowniki obcojęzyczne łacińskie – K. E. Georges, Teutsch-Lateinisches Woerterbuch, Hannover und Leipzig 1913.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Wojtczak-Szyszkowski
Prowadzący grup: Jerzy Wojtczak-Szyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach podejmowane są pod kierunkiem prowadzącego próby konstruowania zdań łacińskich zgodnie z zasadami stylistycznymi klasycznych autorów epoki republikańskiej.

Pełny opis:

W oparciu o wiadomości z zakresu gramatyki opisowej łacińskiej nabyte w czasie studiów i ewentualnie w szkole oraz lekturę tekstów autorów starożytnych podejmowane są pod kierunkiem prowadzącego próby konstruowania zdań łacińskich zgodnie z zasadami stylistycznymi klasycznych autorów epoki republikańskiej. Ćwiczenia posiadają związek tematyczny z obowiązkowymi lekturami studentów oraz zalecanymi przez prowadzącego, a także z wiadomościami z historii starożytnej, mitologii i literatury rzymskiej, a także historii Polski.

Literatura:

Krokiewicz A., Pąkcińska M., Praktyczna stylistyka łacińska; słowniki polsko-łacińskie – Mały Słownik Polsko-łaciński, Praca zbiorowa, Warszawa 1994; słowniki obcojęzyczne łacińskie – K. E. Georges, Teutsch-Lateinisches Woerterbuch, Hannover und Leipzig 1913.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.