Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do literaturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-WDL2 Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Wstęp do literaturoznawstwa
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie podstawowych terminów literaturoznawczych i wprowadzenie do pracy z tekstem literackim na poziomie akademickim.

The aim of the course is to present the literary terminology and to introduce basic procedures necessary for academic study of literature.

Pełny opis:

Zajęcia są poświęcone omówieniu podstawowych zagadnień z zakresu literaturoznawstwa z uwzględnieniem podziału na teorię, historię i krytykę literacką. Studenci zapoznają się z warsztatem literaturoznawczym potrzebnym do przyszłej pracy licencjackiej i magisterskiej.

Literatura:

M. Głowiński, J. Słowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, Słownik terminów literackich, Warszawa 2000.

A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1997.

J. Hillis Miller, O literaturze, Poznań 2014.

R. Handke, Poetyka dzieła literackiego, Warszawa 2008.

Poetyka. Wybór materiałów, pod red. A. Kubale, E. Nawrockiej, Gdańsk 1997.

Efekty uczenia się:

Student

w zakresie wiedzy

- zna podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa (K_W09/P6S_WG),

- rozumie podstawowe zagadnienia starożytnej I współczesnej teorii literatury (K_W03/P6S_WG),

- charakteryzuje główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięcia w obszarze filologii klasycznej (K_W07/P6S_WG),

w zakresie umiejętności

- formułuje podstawowe pytania z zakresu teorii literatury (K_U02/P6S_UW),

- potrafi wskazać idee kluczowe dla dawnych i współczesnych teorii literackich (K_U09/P6S_UW),

- tworzy prace pisemne z uwzględnieniem wiedzy literaturoznawczej zdobytej na zajęciach (K_U10/P6S_UW_UU_UK)

w zakresie kompetencji społecznych

- określa stan swojej wiedzy (K_K01/P6S_KK)

- podejmuje publiczną dyskusję na temat problemów literaturoznawstwa (K_K04/P6S_KO).

Metody i kryteria oceniania:

Metody podawcze, dyskusja

Kontrola obecności 25%

Praca pisemna 75%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Milewska-Waźbińska
Prowadzący grup: Barbara Milewska-Waźbińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie podstawowych terminów literaturoznawczych i wprowadzenie do pracy z tekstem literackim na poziomie akademickim.

Pełny opis:

Zajęcia są poświęcone omówieniu podstawowych zagadnień z zakresu literaturoznawstwa z uwzględnieniem podziału na teorię, historię i krytykę literacką. Studenci zapoznają się z warsztatem literaturoznawczym potrzebnym do przyszłej pracy licencjackiej i magisterskiej.

Sposób realizacji przedmiotu: przedmiot realizowany w sali dydaktycznej - zajęcia mogą się odbywać na platformie Kampus UW

Literatura:

M. Głowiński, J. Słowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, Słownik terminów literackich, Warszawa 2000.

A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1997.

J. Hillis Miller, O literaturze, Poznań 2014.

R. Handke, Poetyka dzieła literackiego, Warszawa 2008.

Poetyka. Wybór materiałów, pod red. A. Kubale, E. Nawrockiej, Gdańsk 1997.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.