Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do filologii klasycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-WFK-1 Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Wstęp do filologii klasycznej
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład jest wprowadzeniem do studiów filologii klasycznej. Jego głównym celem jest zapoznanie studentów z historią transmisji tekstów literatury greckiej i łacińskiej oraz podstawowymi narzędziami pracy badawczej filologa klasycznego.

Pełny opis:

Wykład pełni funkcję wprowadzenia do studiów filologii klasycznej. Studenci nabywają wiedzę o transmisji tekstów literatury greckiej i łacińskiej od starożytności do renesansu, zapoznają się z metodologią badawczą filologa klasycznego, poznają historię filologii klasycznej jako dyscypliny naukowej, w tym historię tej dyscypliny w Polsce. Zapoznają się z podstawowymi narzędziami pracy filologa klasycznego – najważniejszymi słownikami, encyklopediami i innymi pomocami, zarówno drukowanymi, jak i elektronicznymi.

Całkowita liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się – 120

Literatura:

L.D. Reynolds, N.G. Wilson, „Skrybowie i uczeni”, Warszawa 2008

„W kręgu wielkich humanistów. Kultura antyczna w Uniwersytecie Warszawskim po I wojnie światowej”, Warszawa 1991, ss. 38–83, 90–113

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student

w zakresie wiedzy:

- objaśnia problematykę transmisji tekstów literatur klasycznych od starożytności po renesans (K_W04/P6S_WG)

- wymienia niezbędne dla filologa klasycznego narzędzia badawcze (słowniki, encyklopedie, bibliografie, bazy elektroniczne) i potrafi się nimi posługiwać (K_W04/P6S_WG)

- opisuje w zarysie historię filologii klasycznej jako dyscypliny naukowej, w tym dzieje uniwersyteckiej filologii klasycznej w Polsce (K_W07/P6S_WG)

- definiuje główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięcia w obszarze filologii klasycznej (K_W07 /P6S_WG)

- prezentuje elementarną wiedzę o powiązaniach filologii klasycznej z pokrewnymi naukami humanistycznymi (K_W08/P6S_WG)

- objaśnia terminologię badawczą stosowaną w filologii klasycznej (K_W09 /P6S_WG)

w zakresie umiejętności

- wyszukuje i analizuje informacje z różnych źródeł (K_U02/P6S_UW)

- przeprowadza kwerendę biblioteczną, internetowe bazy danych w celu zdobywania informacji w zakresie podstawowych pojęć z filologii klasycznej (K_U04/P6S_UW),

w zakresie kompetencji społecznych

- ocenia poziom swojej wiedzy (K_K01/P6S_KK)

- docenia znaczenie filologii klasycznej dla rozwoju kultury europejskiej (K_K04/P6S_KO)

- ma pogłębioną świadomość znaczenia nauk o starożytności oraz innych nauk humanistycznych dla utrzymania rozwoju i więzi społecznej na różnych poziomach (K_K04//P6S_KO).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Olszaniec
Prowadzący grup: Włodzimierz Olszaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład jest wprowadzeniem do studiów filologii klasycznej. Jego głównym celem jest zapoznanie studentów z historią transmisji tekstów literatury greckiej i łacińskiej oraz podstawowymi narzędziami pracy badawczej filologa klasycznego.

Przedmiot przygotowuje studentów do badań naukowych.

Pełny opis:

Wykład pełni funkcję wprowadzenia do studiów filologii klasycznej. Studenci nabywają wiedzę o transmisji tekstów literatury greckiej i łacińskiej od starożytności do renesansu, zapoznają się z metodologią badawczą filologa klasycznego, poznają historię filologii klasycznej jako dyscypliny naukowej, w tym historię tej dyscypliny w Polsce. Zapoznają się z podstawowymi narzędziami pracy filologa klasycznego – najważniejszymi słownikami, encyklopediami i innymi pomocami, zarówno drukowanymi, jak i elektronicznymi.

Całkowita liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się – 120

Literatura:

L.D. Reynolds, N.G. Wilson, „Skrybowie i uczeni”, Warszawa 2008

„W kręgu wielkich humanistów. Kultura antyczna w Uniwersytecie Warszawskim po I wojnie światowej”, Warszawa 1991, ss. 38–83, 90–113

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Olszaniec
Prowadzący grup: Włodzimierz Olszaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład jest wprowadzeniem do studiów filologii klasycznej. Jego głównym celem jest zapoznanie studentów z historią transmisji tekstów literatury greckiej i łacińskiej oraz podstawowymi narzędziami pracy badawczej filologa klasycznego.

Przedmiot przygotowuje studentów do badań naukowych.

Pełny opis:

Wykład pełni funkcję wprowadzenia do studiów filologii klasycznej. Studenci nabywają wiedzę o transmisji tekstów literatury greckiej i łacińskiej od starożytności do renesansu, zapoznają się z metodologią badawczą filologa klasycznego, poznają historię filologii klasycznej jako dyscypliny naukowej, w tym historię tej dyscypliny w Polsce. Zapoznają się z podstawowymi narzędziami pracy filologa klasycznego – najważniejszymi słownikami, encyklopediami i innymi pomocami, zarówno drukowanymi, jak i elektronicznymi.

Całkowita liczba godzin, którą student musi przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych dla przedmiotu efektów uczenia się – 120

Sposób realizacji przedmiotu: Wykład w sali dydaktycznej lub w formie zdalnej za pośrednictwem Google Meet

Literatura:

L.D. Reynolds, N.G. Wilson, „Skrybowie i uczeni”, Warszawa 2008

„W kręgu wielkich humanistów. Kultura antyczna w Uniwersytecie Warszawskim po I wojnie światowej”, Warszawa 1991, ss. 38–83, 90–113

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.