Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarys historii literatury greckiej i łacińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-ZHLGiŁ1 Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Zarys historii literatury greckiej i łacińskiej
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład przeznaczony jest dla studentów rozpoczynających studia na kierunku filologia klasyczna.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie syntetycznego zarysu historii obu literatur ze szczególnym uwzględnieniem znanych w starożytności gatunków literackich, najwybitniejszych autorów i dzieł.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie syntetycznego zarysu historii obu literatur ze szczególnym uwzględnieniem znanych w starożytności gatunków literackich, najwybitniejszych autorów i dzieł. Tematyka zajęć obejmuje także perspektywy i kierunki współczesnych badań literackich. Wykład ma charakter propedeutyczny, a jego zadaniem jest przygotowanie studentów do uczestniczenia w zajęciach z literatury w dalszym toku studiów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1.M. Brożek, Historia literatury łacińskiej, Wrocław 1969.

2.M. Cytowska, H. Szelest, Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1981

3.J. Łanowski, Literatura Grecji starożytnej w zarysie, Warszawa 1987.

4.J. Łanowski, F. Starowieyski, Literatura Grecji starożytnej. Od Homera do Justyniana, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca

1.R. Chodkowski, Teatr grecki, Lublin 2004.

2.J. Danielewicz, Liryka starozytne Grecji, Warszawa – Poznań 1996.

3.H. D. F. Kitto, Tragedia grecka. Studium literackie, Bydgoszcz 1997.

4.K. Kumaniecki, Cyceron i jego współcześni, Warszawa 1959.

5.E. Skwara, Historia komedii rzymskiej, Warszawa 2001

6.S. Stabryła, Owidiusz, Świat poetycki, Wrocław 1989.

7.S. Stabryła, Wergiliusz, Świat poetycki, Wrocław 1987.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy

– rozróżnia periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców literatury starożytnej (K_W01/P6S_WG);

– wyjaśnia terminologię metodologii badań w dziedzinie filologii klasycznej (K_W07/P6S_WG)

– rozróżnia periodyzację dziejów greckich i rzymskich, najważniejsze wydarzenia polityczne i podstawowe uwarunkowania ekonomiczne

(K_W11/P6S_WG).

W zakresie umiejętności

– rozpoznaje różne rodzaje tekstów i wytworów antycznej kultury materialnej i literackiej (K_U08/P6S_UW)

– przeprowadza ich krytyczną analizę (K_U08/P6S_UW)

W zakresie kompetencji społecznych

– określa poziom swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01/P6S_KK);

- docenia znaczenie tradycji antycznej (K_K04/P6S_KO)

- docenia znaczenie nauk o starożytności (K_K04/P6S_KO)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

Kontrola obecności 25%

Zaliczenie końcowe 75% (test 30% i praca pisemna typu esej, recenzja 45%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Milewska-Waźbińska
Prowadzący grup: Barbara Milewska-Waźbińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma na celu syntetyczne omówienie literatury antycznej. Szczególny nacisk położony zostanie na wybitne dzieła oraz na uprawiane gatunki.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie syntetycznego zarysu literatury greckiej i rzymskiej ze szczególnym uwzględnieniem dzieł najwybitniejszych twórców starożytnych. Zwrócona zostanie uwaga zarówno na genologię, teorię, jak i historię literatury. Omówiona zostanie periodyzacja obu literatur oraz twórczość czołowych ich przedstawicieli.

Literatura:

M. Brożek, Historia literatury łacińskiej, Wrocław 1969.

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1981 (i następne)

Z. Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, Świat Książki 1999.

J. Łanowski, Literatura Grecji starożytnej w zarysie, Warsaw1987.

J. Łanowski, F. Starowieyski, Literatura Grecji starożytnej. Od Homera do Justyniana, Warszawa 1996.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 110 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Milewska-Waźbińska
Prowadzący grup: Barbara Milewska-Waźbińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma na celu syntetyczne omówienie literatury antycznej. Szczególny nacisk położony zostanie na wybitne dzieła oraz na uprawiane gatunki.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie syntetycznego zarysu literatury greckiej i rzymskiej ze szczególnym uwzględnieniem dzieł najwybitniejszych twórców starożytnych. Zwrócona zostanie uwaga zarówno na genologię, teorię, jak i historię literatury. Omówiona zostanie periodyzacja obu literatur oraz twórczość czołowych ich przedstawicieli.

Sposób realizacji przedmiotu: przedmiot realizowany w sali dydaktycznej - zajęcia mogą się odbywać na platformie Kampus UW

Literatura:

M. Brożek, Historia literatury łacińskiej, Wrocław 1969.

M. Cytowska, H. Szelest, Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1981 (i następne)

Z. Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, Świat Książki 1999.

J. Łanowski, Literatura Grecji starożytnej w zarysie, Warsaw1987.

J. Łanowski, F. Starowieyski, Literatura Grecji starożytnej. Od Homera do Justyniana, Warszawa 1996.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.