Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Z Rzymu do Italii, czyli jak kształtował się współczesny język Włochów - zajęcia w j. włoskim B2+

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3006-ZRDI-OG Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Z Rzymu do Italii, czyli jak kształtował się współczesny język Włochów - zajęcia w j. włoskim B2+
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Filologii Klasycznej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Fakultet zapozna studentów z wiedzą o historii języka włoskiego uwzględniając szczególnie etapy jego rozwoju począwszy od języka łacińskiego.

Pełny opis:

Fakultet przeznaczony jest dla studentów, którzy chcą poznać historię rozwoju języka włoskiego. Skupia się zwłaszcza na jego relacjach z łaciną, z której się wywodzi. Kurs będzie obejmował opis epok literackich i etapów rozwoju języka Rzymian oraz narodzin języków romańskich, ze szczególną uwagą skupioną na dialektach Półwyspu Apenińskiego, na kształtowaniu się ich składni i słownictwa. Proponowane będą również fragmenty tekstów do wspólnej analizy. Zakłada się, że oprócz 30 godzin zajęć, dodatkowe 30 godzin zajmie praca własna. W trakcie zadań własnych student będzie czytał przydzielone na zajęciach materiały i przygotowywał krótkie prezentacje w języku włoskim lub polskim, zależnie od tematów.

Literatura:

Bibliografia podstawowa:

B. Migliorini, Storia della lingua italiana, Firenze 1960

C. Marazzini, La lingua italiana. Profilo storico, Bologna 2002

G. Devoto, Il linguaggio d’Italia, Milano 1977

G. Papini, Parole e cose, Milano 2000

C. Tagliavini, La nascita delle lingue neolatine, Bologna 1972

G. Contini, Letteratura italiana delle origini, Firenze 1976

K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1988

M. Cytowska - H. Szelest, Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1983

G.B. Conte, Profilo storico della letteratura latina, Firenze 2010

Efekty uczenia się:

Po zajęciach student:

porozumiewa się w języku włoskim na poziomie B2+ (K_U01/ H1A_U10/ H2A_U11)

posiada podstawową wiedzę o dziejach rozwoju języka łacińskiego i języków romańskich, w szczególności języka włoskiego i jego dialektów (K_W01, 02/H1A_W04,09).

analizuje pod względem leksykalnym i syntaktycznym wybrane fragmenty utworów, które stanowią dowody tegoż rozwój (K_W05/ H1A_W04,05,10).

rozpoznaje główne źródła naukowe z zakresu włoskiej gramatyki, leksykografii i dialektologii (K_U03/ H1A_U02)

docenia dziedzictwo kultury klasycznej (K_K0¬3/H1A_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność), kontrola obecności, test zaliczeniowy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.