Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Film i media wobec tradycji literackiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-B961RT2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Film i media wobec tradycji literackiej
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach będziemy się zastanawiać nad rolą tradycji literackiej w filmie (ze szczególnym uwzględnieniem filmu polskiego) i mediach, zwłaszcza nowych mediach.

Traktując w oczywisty sposób film jako dzieło zbiorowe, będziemy rozważać kategorie wyobraźni, intertekstualności i problemy filmowej adaptacji dzieła literackiego. Refleksji poddany zostanie film rozważany jako spełnienie romantycznego mitu "syntezy sztuk".

Jako podstawa analizy posłużą filmy fabularne, dokumentalne i animowane.

Pełny opis:

Na zajęciach będziemy się zastanawiać nad rolą tradycji literackiej w filmie (ze szczególnym uwzględnieniem filmu polskiego) i mediach, zwłaszcza nowych mediach.

Traktując w oczywisty sposób film jako dzieło zbiorowe, będziemy rozważać kategorie wyobraźni, intertekstualności i problemy filmowej adaptacji dzieła literackiego. Refleksji poddany zostanie film rozważany jako spełnienie romantycznego mitu "syntezy sztuk".

Podejmiemy następujące zagadnienia:

- Narodziny filmu. Film jako spełnienie romantycznego mitu "syntezy sztuk".

- Film i media. Media jako zagrożenie dla kultury. Prognozy.

- "Intertekstualne istnienie" tradycji literackiej wśród różnych tradycji kultury, wśród różnych gatunków sztuk.

- Poszukiwanie nowej epistemologii jako zadanie filmu, przekraczanie granic jako jego temat.

- Pojęcie i rola wyobraźni (zwłaszcza romantycznej) w procesie tworzenia.

- Epistemologiczne znaczenie wyobraźni. Możliwości zastosowania kategorii wyobraźni do refleksji filmoznawczej.

- Literatura i film jako narzędzia dokumentowania rzeczywistości.

- Bohater literacki i bohater filmowy.

- Adaptacje filmowe dzieł literackich.

- Polska Szkoła Filmowa i kino "moralnego niepokoju" wobec tradycji literackiej.

- Tradycja literacka i film w erze nowych mediów.

Poznane narzędzia i kategorie interpretacyjne zastosujemy do analizy filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych.

Literatura:

Daniel Arijon, Gramatyka języka filmowego, Warszawa 2008

Arystoteles, Poetyka, Wrocław 1983

Ryszard Bolesławski, Aktorstwo. Sześć pierwszych lekcji, Toronto 2013

David Bordwell, Kristin Thompson, Sztuka filmowa. Wprowadzenie, Warszawa 2014

Zygmunt Duś, Podstawy montażu filmowego, Katowice 2002

Umberto Eco, Apokaliptycy i dostosowani, Warszawa 2010

Encyklopedia kina. Red. Tadeusz Lubelski, Kraków 2003

Europejskie manifesty kina. Wybór, wstęp i oprac. Andrzej Gwóźdź, Warszawa 2002

Barbara Giza, Między literaturą a filmem. O scenariuszach filmowych Tadeusza Konwickiego, Warszawa 2007

Susan Hayward, Cinema Studies. The Key Concepts, London 2006

Alicja Helman, Jacek Ostaszewski, Historia myśli filmowej. Podręcznik, Gdańsk 2010

Marek Hendrykowski, Semiotyka ruchomych obrazów, Poznań 2014

Marek Hendrykowski, Współczesna adaptacja filmowa, Poznań 2014

Maria Janion, Humanistyka. Poznanie i terapia, Warszawa 1982

Maria Janion, Odnawianie znaczeń, Kraków 1980

Kino polskie 198902009. Historia krytyczna, Warszawa 2010

Kino polskie w trzynastu sekwencjach. Red. Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Kraków 2005

Andrzej Kołodyński, Konrad J. Zarębski, Słownik adaptacji filmowych, Bielsko Biała 2005

Bolesław W. Lewicki, Scenariusz. Literacki program struktury filmowej, Łódź 1970

Tadeusz Lubelski, Historia kina polskiego 1895-2014, Kraków 2015

Alexander Mackendrick, On Film-making. An Introduction to the Craft of the Director, New York 2005

Piotr Marecki, Kino niezależne w Polsce 1989-2009. Historia mówiona, Warszawa 2009

Joseph V. Mascelli, 5 tajników warsztatu filmowego, Warszawa 2007

Metody dokumentalne w filmie, Łódź 2013

Bolesław Michałek, Film - sztuka w ewolucji, Warszawa 1975

James Monaco, How to Read a Film. The World of Moovies, Media, and Multimedia, New York-Oxford 2001

Jill Nelmes (ed.), An Introduction to Film Studies, London and New York 2001 (Institutions, Audiences and Technology, Approaches to Studying Film Texts, Genre Forms - Realism and Illusion)

Jerzy Płażewski, Język filmu, Warszawa 2008

Polskie seriale telewizyjne 2005. Red. Jerzy Uszyński, Warszawa 2005

Mirosław Przylipiak, Poetyka kina dokumentalnego, Gdańsk-Słupsk 2004

Michael Rabiger, Developing Story Ideas, Amsterdam 2006

Piotr Skrzypczak, Aktor i jego postać ekranowa. Aktorstwo ery kina niemego w teorii i refleksji krytycznej, Toruń 2009

Jerzy Stefan Stawiński, Notatki scenarzysty. T. 1, Warszawa 1979, t. 2, Warszawa 1983

Jerzy Stefan Stawiński, Scenariusze filmowe, Warszawa 2009

Jerzy Uszyński, Telewizyjny pejzaż genologiczny, Warszawa 2004

Judith Weston, Reżyserowanie aktorów, Warszawa 2010

Jerzy Wójcik, Labirynt światła, Warszawa 2006

Jerzy Wójcik, Sztuka filmowa, Warszawa 2017

Edward Zajicek, Poza ekranem. Kinematografia polska 1896-2005, Warszawa 2009

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- wie, co to jest adaptacja i ekranizacja filmowa

- potrafi scharakteryzować język filmu

- potrafi wymienić, odróżnić i scharakteryzować teksty potrzebne do wyprodukowania filmu

- wie, jaką rolę odgrywa tekst w produkcji filmu

- rozumie zasady dramaturgii filmowej

- potrafi zanalizować scenę filmową

- potrafi zanalizować dzieło filmowe (zwłaszcza z perspektywy tekstowej)

- potrafi opisać relację literatura – film – media we współczesnej kulturze

Metody i kryteria oceniania:

Metodą zajęć jest w większym stopniu analiza przykładów niż refleksja teoretyczna. Będą zatem wykorzystywane liczne cytaty filmowe (a nawet całe filmy). Studenci prowadzą swoje badania z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych.

Warunki zaliczenia:

1. Twórcza obecność na wszystkich zajęciach.

2. Zaliczanie zadań w systemie e-learning.

3. Zaliczenie pracy magisterskiej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.