Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

W mieście i na przedmieściach. O skandalach, zbrodniach, ale i utopiach w edycjach tekstów modernistycznych XIX i XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-C061ES2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: W mieście i na przedmieściach. O skandalach, zbrodniach, ale i utopiach w edycjach tekstów modernistycznych XIX i XX w.
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Seminaria magisterskie dla I roku st. II stopnia filologii polskiej - stacjonarne 2020/2021
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 16.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne: Zainteresowania interdyscyplinarne


Założenia wstępne: Wiedza na temat wydarzeń kulturalnych, artystycznych i politycznych w XIX i XX w.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Poruszane na seminarium zagadnienia dotyczyć będą zjawisk kulturowych określanych w epoce (XIX/XX w.) jako „skandaliczne”. Omówione zostaną najsłynniejsze z nich (artystyczne oraz obyczajowe), które doprowadziły do przemian w literaturze, sztuce oraz życiu codziennym. Analizie podlegać będą teksty użytkowe (relacje prasowe), utwory literackie oraz ikonografia, których edycja stanie się podstawą pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Rola skandalów w przemianach artystycznych i obyczajowych jest zjawiskiem rozpoznanym w badaniach kulturowych. Wiele miejsca poświęcono im wobec wydarzeń II poł. XX w., kiedy performance stał się pełnoprawnym aktem artystycznej ekspresji. Czy dotyczyło to również XIX w.? – na to pytanie podjęta zostanie próba odpowiedzi. Na ile skandale wpisane były w procesy modernizacyjne społeczeństwa polskiego XIX w. Na ile kultywowane modele postaw patriotyczno-narodowych wyznaczały zasady, których złamanie jednoznacznie określano jako „skandal” równoznaczny z infamią (E. Orzeszkowa). Ponadto wzrastająca rola opinii publicznej, związana z prymatem wartości mieszczańskich w II połowie pięknego wieku (opisywanych m.in. przez G. Zapolską, O. Wilde’a) piętnowała wszelkie pozanormatywne zjawiska. Przedmiotem badań stanie się zatem szeroko podjęta literatura: powieści, relacje prasowe, felietony i sztuka: karykatury, a także malarstwo przełomu wieków. Wydobyte niekiedy po stu latach z pierwodruków oraz czasopism z epoki („Bocian”, kurierki, etc.) w opracowaniu edytorskim będą podstawa prac magisterskich.

Literatura:

Słownik literatury polskiej XIX w., Wrocław 2002

G.P. Bąbiak, Funeralia narodowe, Warszawa 2016

L. Meyet, Pogrzeb Słowackego, „Tygodnik Ilustrowany” 1896

Świadek epoki. Listy Elizy Krasińskiej, oprac. Z. Sudolski, t. III, Warszawa 1996

W. Gąsiorowski, Księżna Łowicka, Warszawa 2011

A. Czartkowski, Księżna Łowicka. Portret biograficzny, Poznań 1930

A. Wasylewski, Życie polskie w XIX w., Warszawa 2012

A. Tuszyńska, Wisnowska, Warszawa 1990

A. Tuszyńska, „Jeśli mnie kochasz – zabij!” M. Wisnowska, Warszawa 2003

J. Bajda, Interpretacje „Szału” W. Podkowińskiego w poezji młodopolskiej, „Quart” 2007, nr 3

J. Rurawski, Gabriela Zapolska, Warszawa 1988

A. Chałupnik, Sztandar ze spódnicy: Zapolska i Nałkowska…, Warszawa 2004

A. Nowaczyński, Oskar Wilde. Studium, aforyzmy, nowele, Warszawa 1906

„Nic nie mogło być inaczej”. Listy Oskara Wilde’a, oprac. Danuta Piestrzyńska, Warszawa 2005

K. Kolińska, Stachu i jego kobiety, Warszawa 1978

S. Helsztyński, Przybyszewski. Opowieść biograficzna, Warszawa 1973

„Bocian”, „Nowe Wolne Chwile”, „Nowiny Ilustrowane”

J. Hen, Błazen-wieli mąż, Warszawa 1998

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

1) rozpoznanie i zdefiniowanie zjawisk kulturalnych na ziemiach polskich XIX i XX w.

2) rozpoznawanie przekazów z epoki (język) oraz zastosowanych w nich kodów, dla przekazywania treści, nieuznawanych w szerokim obiegu

3) wskazanie zależności między literaturą i sztuką a przemianami obyczajowymi XIX i XX w.

Efekty ukończenia przedmiotu:

Praca magisterska o interdyscyplinarnym profilu.

Metody i kryteria oceniania:

Samodzielna praca i analiza poszczególnych zjawisk kulturalnych; kwerendy biblioteczne, badania terenowe

Metody oceny pracy studenta:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność): 40%

kontrola obecności: 20%

praca semestralna/roczna: 40%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Bąbiak, Zofia Smuga
Prowadzący grup: Grzegorz Bąbiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Rola skandalów w przemianach artystycznych i obyczajowych jest zjawiskiem rozpoznanym w badaniach kulturowych. Wiele miejsca poświęcono im wobec wydarzeń II poł. XX w., kiedy performance stał się pełnoprawnym aktem artystycznej ekspresji. Czy dotyczyło to również XIX w.? – na to pytanie podjęta zostanie próba odpowiedzi. Na ile skandale wpisane były w procesy modernizacyjne społeczeństwa polskiego XIX w. Na ile kultywowane modele postaw patriotyczno-narodowych wyznaczały zasady, których złamanie jednoznacznie określano jako „skandal” równoznaczny z infamią (E. Orzeszkowa). Ponadto wzrastająca rola opinii publicznej, związana z prymatem wartości mieszczańskich w II połowie pięknego wieku (opisywanych m.in. przez G. Zapolską, O. Wilde’a) piętnowała wszelkie pozanormatywne zjawiska. Przedmiotem badań stanie się zatem szeroko podjęta literatura: powieści, relacje prasowe, felietony i sztuka: karykatury, a także malarstwo przełomu wieków. Wydobyte niekiedy po stu latach z pierwodruków oraz czasopism z epoki („Bocian”, kurierki, etc.) w opracowaniu edytorskim będą podstawa prac magisterskich.

Pełny opis:

Rola skandalów w przemianach artystycznych i obyczajowych jest zjawiskiem rozpoznanym w badaniach kulturowych. Wiele miejsca poświęcono im wobec wydarzeń II poł. XX w., kiedy performance stał się pełnoprawnym aktem artystycznej ekspresji. Czy dotyczyło to również XIX w.? – na to pytanie podjęta zostanie próba odpowiedzi. Na ile skandale wpisane były w procesy modernizacyjne społeczeństwa polskiego XIX w. Na ile kultywowane modele postaw patriotyczno-narodowych wyznaczały zasady, których złamanie jednoznacznie określano jako „skandal” równoznaczny z infamią (E. Orzeszkowa). Ponadto wzrastająca rola opinii publicznej, związana z prymatem wartości mieszczańskich w II połowie pięknego wieku (opisywanych m.in. przez G. Zapolską, O. Wilde’a) piętnowała wszelkie pozanormatywne zjawiska. Przedmiotem badań stanie się zatem szeroko podjęta literatura: powieści, relacje prasowe, felietony i sztuka: karykatury, a także malarstwo przełomu wieków. Wydobyte niekiedy po stu latach z pierwodruków oraz czasopism z epoki („Bocian”, kurierki, etc.) w opracowaniu edytorskim będą podstawa prac magisterskich.

Literatura:

Słownik literatury polskiej XIX w., Wrocław 2002

G.P. Bąbiak, Funeralia narodowe, Warszawa 2016

L. Meyet, Pogrzeb Słowackego, „Tygodnik Ilustrowany” 1896

Świadek epoki. Listy Elizy Krasińskiej, oprac. Z. Sudolski, t. III, Warszawa 1996

W. Gąsiorowski, Księżna Łowicka, Warszawa 2011

A. Czartkowski, Księżna Łowicka. Portret biograficzny, Poznań 1930

A. Wasylewski, Życie polskie w XIX w., Warszawa 2012

A. Tuszyńska, Wisnowska, Warszawa 1990

A. Tuszyńska, „Jeśli mnie kochasz – zabij!” M. Wisnowska, Warszawa 2003

J. Bajda, Interpretacje „Szału” W. Podkowińskiego w poezji młodopolskiej, „Quart” 2007, nr 3

J. Rurawski, Gabriela Zapolska, Warszawa 1988

A. Chałupnik, Sztandar ze spódnicy: Zapolska i Nałkowska…, Warszawa 2004

A. Nowaczyński, Oskar Wilde. Studium, aforyzmy, nowele, Warszawa 1906

„Nic nie mogło być inaczej”. Listy Oskara Wilde’a, oprac. Danuta Piestrzyńska, Warszawa 2005

K. Kolińska, Stachu i jego kobiety, Warszawa 1978

S. Helsztyński, Przybyszewski. Opowieść biograficzna, Warszawa 1973

„Bocian”, „Nowe Wolne Chwile”, „Nowiny Ilustrowane”

J. Hen, Błazen-wieli mąż, Warszawa 1998

Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą prowadzone w trybie zdalnym. Ćwiczenia będą prowadzone synchronicznie na platformie G Suite (Google Meet).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.