Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gatunki medialne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-C062RT1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Gatunki medialne
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku st. II stopnia filologii polskiej - stacjonarne 2020/2021
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 25.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Celem spotkań seminaryjnych jest badanie gatunków w przestrzeni medialnej. Metody badawcze używane do analiz pochodzą z kręgu krytyki retorycznej, krytyki medialnej, krytycznej analizy dyskursu i krytyki gatunków.

Zajęcia w semestrze zimowym będą odbywać się na platformie Zoom, Google Classroom i Google Meet. W semestrze letnim możliwy jest tryb hybrydyczny: w sali i zdalnie.

Pełny opis:

Celem spotkań seminaryjnych w pierwszych miesiącach jest rozpoznanie obszarów badawczych, które zostały wymienione poniżej. Uczestnicy wybierają problem badawczy, który najbardziej ich interesuje. Następnie pracujemy nad wybranymi zagadnieniami, określając stan badań i właściwą metodologię. W kolejnym etapie Uczestnicy przedstawiają fragmenty swoich prac, nad którymi wspólnie dyskutujemy. W pierwszej kolejności prezentowane są rozdziały wprowadzające i metodologiczne, a następnie rozdziały analityczne.

Proponowane obszary badań:

Gatunki i retoryka – gatunki retoryczne

Gatunki polityczne: debata, konferencja prasowa, briefing, exposé, orędzie

Dyskursy – gatunki - formaty

Blogosfera i jej gatunki

Celebryta jako gatunek medialny (travelbryci, blogobryci, onkobryci, … )

TED Talks – mowy o ideach wartych szerzenia

Fake news – gatunkowe uwarunkowania wiadomości zmyślonych

Multimodalność w badaniu gatunków

Medialne gatunki interakcyjne – niewerbalne strategie komunikowania

Actio w gatunkach – niewerbalne wyznaczniki genologiczne

Gatunki YouTube

YouTube jako Hyde Park

Freestyle – wokół gatunków oralnych

Scenariusz jako gatunek „usługowy”

Literatura:

Akty i gatunki mowy, red. Jerzy Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura, Lublin 2004.

Bauer Z., Dziennikarstwo wobec nowych mediów, Kraków 2009.

Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005.

Dobek-Ostrowska B. , Komunikowanie publiczne I polityczne, Warszawa 2006.

Dyskurs jako struktura i proces, pod red. T van Dijka, Warszawa 2001.

Dziennikarstwo i świat mediów, pod red. Z. Bauera i E. Chudzińskiego, Kraków 2004.

Foss S. K., Rhetorical criticism, Long Grove, Il, 2009.

Gatunki i formaty we współczesnych mediach, red. W. Godzic, A. Kozieł, J. Szylko-Kwas, Warszawa 2015.

Gatunki mowy i ich ewolucja, t.1-4, Katowice 2000- 2015

Goban-Klas T, Public Relations, czyli promocja reputacji, Warszawa 1996.

Goban-Klas T. Komunikowanie i media masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2008.

Goban-Klas T., Cywilizacja medialna, Warszawa 2005.

Godzic W., Telewizja i jej gatunki po "Wielkim Bracie", Kraków 2004.

Godzic W., Telewizja jako kultura, Kraków 1999.

Grzenia Jan, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2007.

Hopfinger M., Doświadczenie audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, Warszawa 2003.

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2006.

Kita M., Wywiad prasowy. Jezyk-gatunek-interakcja, Katowice 1998.

Kochan M., Slogany w reklamie i polityce, Warszawa 2003.

Leathers D.G., Komunikacja niewerbalna, Warszawa 2007.

Lewiński P., Retoryka reklamy, Wrocław 1999.

Lichański J.Z., Retoryka. Historia-teoria-praktyka,, t.1-2, Warszawa 2007.

Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów, Kraków 2006.

Mcluhan M. , Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, przeł. N. Szczucka, Warszawa 2004.

Mrozowski M., Media masowe. Włada, rozrywka i biznes, Warszawa 2001.

Mrozowski M., Między manipulacją a poznaniem. Człowiek w świecie mediów, Warszawa 1991.

Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, oprac. M. Hopfinger, Warszawa 2002.

Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej, red. G. Godlewski, A. Karpowicz, M. Rakoczy, P. Rodak, Warszawa 2014.

Pisarek W., Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002.

Pitrus A. Znaki na sprzedaż. W stronę integralnej teorii reklamy, Warszawa 2000.

Polska genologia lingwistyczna, red. D. Ostaszewska, Warszawa 2008.

Polska genologia literacka, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2007.

Psychologiczne aspekty odbioru telewizji, pod red. P. Francuza, Lublin 1999.

Rejter Artur, Nazwa własna wobec gatunku i dyskursu, Katowice 2016.

Retoryka, pod red. M. Barłowskiej, A. Budzyńskiej-Dacy i P. Wilczka, Warszawa 2008.

Sartori G., Homo videns. Telewizja i postmyślenie, przel. J. Uszyński, Warszawa 2007.

Stasiński P., Poetyka i pragmatyka felietonu, Warszawa 1982.

Studia z teorii komunikowania masowego, pod. red. B. Dobek-Ostrowskiej, Wrocław 1999.

Szczęsna E., Poetyka mediów. Polisemiczność, digitalizacja, reklama, Warszawa.2007.

Uszyński J., Telewizyjny pejzaż genologiczny, Warszawa 2004.

Ut pictura poesis, pod red. M. Skwary I S. Wysłouch, Gdańsk 2006.

Witosz B, Genologia lingwistyczna, Katowice 2005.

Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.

Periodyki naukowe:

„Forum Artis Rhetoricae”

„Res Rhetorica”

„Studia Medioznawcze”

„Zeszyty Prasoznawcze”

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

- opracowuje bibliografię tematu

- streszcza wybrane teksty naukowe

- projektuje badania naukowe

- opracowuje konspekt pracy magisterskiej

- wykorzystuje metodologię odpowiednią dla jego badań

- analizuje zjawiska z obszaru komunikacji medialnej

- wykorzystuje bibliografię dotyczącą wybranego tematu

- wykorzystuje technikę pisania prac naukowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Budzyńska-Daca
Prowadzący grup: Agnieszka Budzyńska-Daca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.