Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-G1A2MU Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty I roku specjalizacji glottodydaktycznej (II rok studiów) - filologia polska, stcjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 1.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi metod nauczania i strategii uczenia się, obejmującymi m.in.: uwarunkowania procesów pamięciowych; rozwój mechanizmów uczenia się w kontekście rozwoju psychicznego, fizycznego i moralnego dziecka, w tym rozwoju sprawności językowych; metody i strategie kształcenia polonistycznego dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów (w tym osób z dysleksją, uczniów zdolnych i in.).

Pełny opis:

Uwaga uczestników zajęć skupia się na psychologicznych i pedagogicznych uwarunkowaniach rozwoju człowieka - analizowanych w kontekście organizacji procesów nauczania i mechanizmów uczenia się, zwłaszcza w perspektywie edukacji polonistycznej. Poznanie podstaw wiedzy o rozwoju poznawczym, językowym, emocjonalnym i fizycznym człowieka, w tym o budowie i funkcjonowaniu ludzkiego mózgu, a także o zaburzeniach rozwoju oraz procesach pamięciowych, stylach uczenia się i metodach nauczania umożliwia uczestnikom zajęć dostrzeżenie w uczniu osoby o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach, które należy dogłębnie poznać i brać pod uwagę w organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej na lekcjach języka polskiego.

Literatura:

Literatura będzie na bieżąco modyfikowana - w zależności od wcześniejszych doświadczeń i potrzeb uczestników zajęć oraz z uwzględnieniem najnowszych publikacji.

Lista lektur zalecanych:

R.E. Bernacka, Nie przegap uzdolnień, „Psychologia w Szkole” 2009, nr 1, s. 99-108.

M. Bogdanowicz, Leworęczność u dzieci, Warszawa 1992.

M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, Uczeń z dysleksją w szkole, Gdynia 2004.

B. Bokus, G.W. Shugar, Psychologia języka dziecka - stare pytania, nowe dane, nowe hipotezy [w:] Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia, nowe perspektywy, red. B. Bokus, G.W. Shugar, Gdańsk 2007, s. 9-32.

Z. Bokszański, A. Piotrowski, M. Ziółkowski, Socjologia języka, Warszawa 1977 (r. Socjolingwistyczna teoria Basila Bernsteina, s. 106-131).

G. Dryden, J. Vos, Rewolucja w uczeniu, Poznań 2003 (zwłaszcza: r. 3. Poznaj swój zadziwiający mózg; r. 7. Najważniejsze lata; r. 10. Rób to stylowo).

S. Grabias, Pojęcie sprawności komunikacyjnej [w:] tegoż, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1994, s. 278-284.

M. Jagodzińska, 2008, Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowanie, Gliwice (rozdz. 8.: Procesy kodowania informacji w pamięci długotrwałej - s. 235-273).

M. Jagodzińska, Rozwój pamięci w dzieciństwie, Gdańsk 2003 lub M. Jagodzińska, Pamięć w szkole, "Psychologia w Szkole" 2009, nr 1, s. 117-125.

L. Kaczmarek, Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin 1984 i nast.

K. Kotlarski, Sukces ucznia zależy od ciebie, „Psychologia w Szkole” 2009, nr 1, s. 79-89.

I. Kurcz, Język a psychologia, Warszawa 1992.

R. Linksman, W jaki sposób szybko się uczyć, Warszawa 2000.

D.L. Schacter, Siedem grzechów pamięci. Jak zapominamy i zapamiętujemy, Warszawa 2003 (zwłaszcza: Wstęp. Błogosławieństwo zesłane przez Bogów oraz r. 8. Siedem grzechów: wady czy zalety?).

H.R. Schaffer, Psychologia dziecka, Warszawa 2006.

G. Small, G. Vorgan, iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości, Poznań 2011.

M. Spitzer, Jak uczy się mózg, Warszawa 2007.

M. Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń 2013.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student wyjaśnia:

- jakie są etapy rozwoju dziecka i na czym polega gotowość szkolna;

- jakie są uwarunkowania procesów pamięciowych;

- jak przebiega rozwój mechanizmów uczenia się w kontekście rozwoju sprawności językowych dziecka;

- jakie są przyczyny i objawy specyficznych trudności w nauce pisania i czytania;

- jak należy dostosować metody i strategie kształcenia polonistycznego do indywidualnych potrzeb uczniów (w tym osób z dysleksją i uczniów zdolnych).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do wystawienia oceny jest:

1. Obecność na zajęciach.

2. Aktywny udział w zajęciach.

3. Referaty cząstkowe.

4. Końcowe zaliczenie pisemne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Jędryka, Katarzyna Maciejak, Marta Piasecka
Prowadzący grup: Katarzyna Maciejak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Maciejak, Marta Piasecka, Magdalena Trysińska
Prowadzący grup: Magdalena Trysińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.