Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-G1A2PG Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty I roku specjalizacji glottodydaktycznej (II rok studiów) - filologia polska, stcjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Rekrutacja na odpowiednią specjalizację zawodową.

Skrócony opis:

Wiedza psychologiczna stanowi jeden z najważniejszych elementów, kształtujących kompetencje współczesnego nauczyciela polonisty. Niniejsze zajęcia, przeznaczone dla osób z wykształceniem polonistycznym, mają na celu rozwój dydaktycznych umiejętności słuchaczy. W toku trzydziestogodzinnego programu zajęć omówione zostaną najważniejsze wiadomości, szczególnie przydatne współczesnemu nauczycielowi. Ze względu na specyfikę zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego, zostanie poruszony także temat psychologii międzykulturowej.

Pełny opis:

Wiedza psychologiczna stanowi jeden z najważniejszych elementów, kształtujących kompetencje współczesnego nauczyciela polonisty. Niniejsze zajęcia, przeznaczone dla osób z wykształceniem polonistycznym, mają na celu rozwój dydaktycznych umiejętności słuchaczy. W toku trzydziestogodzinnego programu zajęć omówione zostaną najważniejsze wiadomości, szczególnie przydatne współczesnemu nauczycielowi. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na aspekty wychowawcze nauczania literatury i pracy w szkole w ogóle, uwzględniające sytuację ucznia w ponowoczesnej rzeczywistości. Pewien element zajęć będzie również stanowić refleksja nad specyfiką zawodu nauczyciela i szansami oraz zagrożeniami jego uprawiania z perspektywy psychologicznej. Ze względu na polonistyczne wykształcenie słuchaczy, uwaga zostanie zwrócona także na psychologiczne podstawy procesu lektury.

Zajęcia dotyczą przygotowania do uczenia na II i III etapie edukacyjnym.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia będą prowadzone w trybie mieszanym, za pomocą platformy Kampus i narzędzia Google Meet (spotkania synchroniczne i asynchroniczne)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Psychologia. Podręcznik akademicki, pod red. D. Dolińskiego i J. Strelaua, t. 1-2, Gdańsk 2008 i nast. (wybrane fragmenty).

2. Polonistyka dziś, kształcenie dla jutra, pod red. K. Biedrzyckiego, W. Bobińskiego i in. t. 1-3, Kraków 2014 (wybrane artykuły).

3. B. Wojciszke, Psychologia miłości, Gdańsk 2000 i nast.

4. B. Wojciszke, Psychologia społeczna, Warszawa 2011 i nast.

5. M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów, Gdynia 2005.

6. J. Strelau, Inteligencja człowieka, Warszawa 1997.

7. J. Strelau, Różnice indywidualne, Warszawa 2015

8. Psychiatria dzieci i młodzieży, pod red. I. Namysłowskiej, Warszawa 2004 (wybrane fragmenty)

9. Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, red. B. de Barbaro, Kraków 1999.

10. H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, przeł. A. Wojciechowski, Warszawa 2004.

11. M. Jagodzińska, Psychologia pamięci. Badania, teoria, praktyka, Gliwice 2008.

12. P. Huget, Od dzieciństwa do młodości. Psychologiczno-pedagogiczne podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, Kraków 2007.

13. M. Bidzan, Nastoletnie macierzyństwo, Gdańsk 2013

14. R. A. Barkley, ADHD – Podjąć wyzwanie. Kompletny przewodnik dla rodziców, przeł. A. Błachnio, Poznań 2009.

15. Czasopismo „Psychologia w szkole” - wybrane artykuły.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

Wiedza i umiejętności:

Student zna podstawowe zasady i prawa rozwoju człowieka, i wiedzę o nich potrafi wykorzystać w pracy szkolnej.

Student potrafi wyjaśnić zasady działania pamięci i uczenia się i dostosować do nich metody nauczania.

Student zna specyfikę relacji grupowych i intymnych uczniów i potrafi udzielać odpowiedniego, zgodnego ze swoimi kompetencjami wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Student zna podstawowe zaburzenia wieku dziecięcego i nastoletniego oraz potrafi podjąć kroki szybkiej interwencji w sytuacji kryzysowej.

Student zna i stosuje zasady dobrej komunikacji.

Student rozumie specyfikę systemowego rozumienia rodziny w kontekście szkolnym.

Student jest w stanie zaplanować i przeprowadzić lekcję godziny wychowawczej.

Student zna zasady współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Postawy

Student rozumie konieczność rozwijania wiedzy i umiejętności psychologicznych w trakcie swojej pracy w szkole.

Student rozumie i docenia rolę wiedzy i umiejętności psychologicznych w pracy nauczyciela.

Metody i kryteria oceniania:

Jedno albo dwa kolokwia w trakcie semestru (do uzgodnienia ze studentami).

Oceniana będzie także aktywność studentów i ewentualne prezentacje oraz prace pisemne (studia przypadków).

Wymagana jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności)

DOTYCZY ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021

Oceniane będą aktywności na platformie Kampus (ćwiczenia, quizy, zadania), kolokwium końcowe oraz aktywność i wykonywanie zadań w trakcie spotkań na żywo.

Aby uzyskać zaliczenie, student musi uzyskać co najmniej 60% punktów ze wszystkich aktywności.

Dopuszcza się 2 nieobecności w trakcie zajęć na żywo.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Jędryka, Marta Piasecka, Jan Zdunik
Prowadzący grup: Jan Zdunik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wiedza psychologiczna stanowi jeden z najważniejszych elementów, kształtujących kompetencje współczesnego nauczyciela polonisty. Niniejsze zajęcia, przeznaczone dla osób z wykształceniem polonistycznym, mają na celu rozwój dydaktycznych umiejętności słuchaczy. W toku trzydziestogodzinnego programu zajęć omówione zostaną najważniejsze wiadomości, szczególnie przydatne współczesnemu nauczycielowi. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na aspekty wychowawcze nauczania literatury i pracy w szkole w ogóle, uwzględniające sytuację ucznia w ponowoczesnej rzeczywistości. Pewien element zajęć będzie również stanowić refleksja nad specyfiką zawodu nauczyciela i szansami oraz zagrożeniami jego uprawiania z perspektywy psychologicznej. Ze względu na polonistyczne wykształcenie słuchaczy, uwaga zostanie zwrócona także na psychologiczne podstawy procesu lektury.

Pełny opis:

Wiedza psychologiczna stanowi jeden z najważniejszych elementów, kształtujących kompetencje współczesnego nauczyciela polonisty. Niniejsze zajęcia, przeznaczone dla osób z wykształceniem polonistycznym, mają na celu rozwój dydaktycznych umiejętności słuchaczy. W toku trzydziestogodzinnego programu zajęć omówione zostaną najważniejsze wiadomości, szczególnie przydatne współczesnemu nauczycielowi. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na aspekty wychowawcze nauczania literatury i pracy w szkole w ogóle, uwzględniające sytuację ucznia w ponowoczesnej rzeczywistości. Pewien element zajęć będzie również stanowić refleksja nad specyfiką zawodu nauczyciela i szansami oraz zagrożeniami jego uprawiania z perspektywy psychologicznej. Ze względu na polonistyczne wykształcenie słuchaczy, uwaga zostanie zwrócona także na psychologiczne podstawy procesu lektury.

Literatura:

1. Psychologia. Podręcznik akademicki, pod red. D. Dolińskiego i J. Strelaua, t. 1-2, Gdańsk 2008 i nast. (wybrane fragmenty).

2. Polonistyka dziś, kształcenie dla jutra, pod red. K. Biedrzyckiego, W. Bobińskiego i in. t. 1-3, Kraków 2014 (wybrane artykuły).

3. B. Wojciszke, Psychologia miłości, Gdańsk 2000 i nast.

4. B. Wojciszke, Psychologia społeczna, Warszawa 2011 i nast.

5. M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów, Gdynia 2005.

6. J. Strelau, Inteligencja człowieka, Warszawa 1997.

7. J. Strelau, Różnice indywidualne, Warszawa 2015

8. Psychiatria dzieci i młodzieży, pod red. I. Namysłowskiej, Warszawa 2004 (wybrane fragmenty)

9. Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, red. B. de Barbaro, Kraków 1999.

10. H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, przeł. A. Wojciechowski, Warszawa 2004.

11. M. Jagodzińska, Psychologia pamięci. Badania, teoria, praktyka, Gliwice 2008.

12. P. Huget, Od dzieciństwa do młodości. Psychologiczno-pedagogiczne podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, Kraków 2007.

13. M. Bidzan, Nastoletnie macierzyństwo, Gdańsk 2013

14. R. A. Barkley, ADHD – Podjąć wyzwanie. Kompletny przewodnik dla rodziców, przeł. A. Błachnio, Poznań 2009.

15. Czasopismo „Psychologia w szkole” - wybrane artykuły.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Piasecka, Jan Zdunik
Prowadzący grup: Jan Zdunik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wiedza psychologiczna stanowi jeden z najważniejszych elementów, kształtujących kompetencje współczesnego nauczyciela polonisty. Niniejsze zajęcia, przeznaczone dla osób z wykształceniem polonistycznym, mają na celu rozwój dydaktycznych umiejętności słuchaczy. W toku trzydziestogodzinnego programu zajęć omówione zostaną najważniejsze wiadomości, szczególnie przydatne współczesnemu nauczycielowi. Ze względu na specyfikę zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego, zostanie poruszony także temat psychologii międzykulturowej.

Pełny opis:

Wiedza psychologiczna stanowi jeden z najważniejszych elementów, kształtujących kompetencje współczesnego nauczyciela polonisty. Niniejsze zajęcia, przeznaczone dla osób z wykształceniem polonistycznym, mają na celu rozwój dydaktycznych umiejętności słuchaczy. W toku trzydziestogodzinnego programu zajęć omówione zostaną najważniejsze wiadomości, szczególnie przydatne współczesnemu nauczycielowi. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na aspekty wychowawcze nauczania literatury i pracy w szkole w ogóle, uwzględniające sytuację ucznia w ponowoczesnej rzeczywistości. Pewien element zajęć będzie również stanowić refleksja nad specyfiką zawodu nauczyciela i szansami oraz zagrożeniami jego uprawiania z perspektywy psychologicznej. Ze względu na polonistyczne wykształcenie słuchaczy, uwaga zostanie zwrócona także na psychologiczne podstawy procesu lektury.

Zajęcia, z względu na zagrożenie epidemiologiczne i zarządzenia Rektora UW odbędą się w formie mieszanej synchronicznej i asynchronicznej (zajęcia na platformie Kampus oraz w ramach spotkań na żywo w terminach zajęć na platformie Google Meet).

Dokładny rozkład obu komponentów zostanie podany studentom na pierwszych zajęciach.

Literatura:

1. Psychologia. Podręcznik akademicki, pod red. D. Dolińskiego i J. Strelaua, t. 1-2, Gdańsk 2008 i nast. (wybrane fragmenty).

2. Polonistyka dziś, kształcenie dla jutra, pod red. K. Biedrzyckiego, W. Bobińskiego i in. t. 1-3, Kraków 2014 (wybrane artykuły).

3. B. Wojciszke, Psychologia miłości, Gdańsk 2000 i nast.

4. B. Wojciszke, Psychologia społeczna, Warszawa 2011 i nast.

5. M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów, Gdynia 2005.

6. J. Strelau, Inteligencja człowieka, Warszawa 1997.

7. J. Strelau, Różnice indywidualne, Warszawa 2015

8. Psychiatria dzieci i młodzieży, pod red. I. Namysłowskiej, Warszawa 2004 (wybrane fragmenty)

9. Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, red. B. de Barbaro, Kraków 1999.

10. H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, przeł. A. Wojciechowski, Warszawa 2004.

11. M. Jagodzińska, Psychologia pamięci. Badania, teoria, praktyka, Gliwice 2008.

12. P. Huget, Od dzieciństwa do młodości. Psychologiczno-pedagogiczne podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, Kraków 2007.

13. M. Bidzan, Nastoletnie macierzyństwo, Gdańsk 2013

14. R. A. Barkley, ADHD – Podjąć wyzwanie. Kompletny przewodnik dla rodziców, przeł. A. Błachnio, Poznań 2009.

15. Czasopismo „Psychologia w szkole” - wybrane artykuły.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.