Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Testowanie i certyfikacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-G1A3TC Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Testowanie i certyfikacja
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty II roku specjalizacji glottodydaktycznej (III rok st.) - filologia polska, stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z systemem certyfikacji języka polskiego jako obcego oraz sposobami testowania znajomości języka polskiego jako obcego. Nabycie podstawowych umiejętności w zakresie pisania zadań testowych i oceniania wyników.

Pełny opis:

1. Co, w jakim celu i jak oceniamy? Rodzaje testów i jednostek testowych. Kryteria oceny testów.

2. Certyfikatowe testy biegłości – standardy ESOKJ i PKPZJPJO. Charakterystyka poziomów kompetencji językowej, struktura testu egzaminacyjnego, budowa zadań, sposób oceny.

3. Testowanie znajomości podsystemów języka. Typy jednostek testujących. Zasady konstruowania zadań i testów.

4. Testowanie sprawności językowych. Typy jednostek testujących. Zasady konstruowania zadań i testów.

5. Standardy oceniania sprawności mówienia i pisania zgodnie z ESOKJ. Charakterystyka kompetencji językowych w zakresie danych sprawności. Struktura jednostek testujących. Kryteria oceny.

Literatura:

1. Opisywanie, rozwijanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego, Ewa Lipińska, Waldemar Martyniuk, Anna Seretny, Universitas 2004.

2. Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim, E. Lipińska, A. Seretny, Universitas 2008.

3. Listy zagadnień kontrolnych do analizy testów biegłości językowej, M. Gaszyńska, A. Seretny, Universitas 2004.

4. Wskaźniki biegłości językowej, W. Martyniuk, Universitas 2004.

5. Przewodnik dla autorów zadań do testów językowych, A. Seretny, M. Gaszyńska-Magiera Universitas 2004.

6. Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Council of Europe, Waldemar Martyniuk, CODN.

7. Standardy egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego, Państwowa Komisja Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego.

8. Metodyka nauczania języków obcych, H. Komorowska, Warszawa 2009.

9. Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego. Kontrola. Ocena. Testowanie, H. Komorowska, Warszawa 2002.

10. Sukces i niepowodzenie w nauce języka obcego, H. Komorowska, Warszawa 1987.

11. H. Komorowska, Ewaluacja biegłości językowej, Białystok 2002.

Efekty uczenia się:

1. Student ma podstawową wiedzę na temat sprawdzania znajomości języka polskiego jako obcego.

2. Student zna rodzaje testów i techniki testowania.

3. Student umie opracować zadania testujące podsystemy języka i sprawności językowe.

4. Student oceniać testy językowe z zakresu wybranych sprawności.

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywność i bieżące przygotowanie do zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Jędryka, Marta Piasecka
Prowadzący grup: Marta Piasecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Piasecka
Prowadzący grup: Beata Jędryka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.