Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia XX-wiecznej popkultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-HXX-OG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Historia XX-wiecznej popkultury
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Ogólna wiedza z obszaru popkultury.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia z dziedziny szeroko pojętej kultury popularnej i masowej. Skupiając się na współczesnym świecie popkultury wykład wzbogacany jest o zagadnienia z historii kultury popularnej.

Pełny opis:

Przedmiot ma zapoznać studenta z podstawowymi pojęciami i kategoriami związanymi z kulturą popularną, jej historią i teraźniejszością. Na zajęciach omawiane będą między innymi problemy społeczeństwa konsumpcyjnego, zjawiska konwergencji mediów, kiczu, reklamy, kampu, kategorii autentyczności w ramach społeczeństwa masowego, wątków postmodernistycznych w kinie i przestrzeni publicznej, wybranych gatunków literatury popularnej (m.in. fantasy, literatura science fiction, romans, western, horror, manga, kryminał). Osobny blok poświęcony będzie muzyce rozrywkowej, subkulturom oraz dziejom kontrkultury.

Problematyka wykładów:

Kultura popularna i masowa – historia, teraźniejszość, definicje.

Podstawowe gatunki oraz odmiany literatury i kultury popularnej.

Postmodernizm – na styku elitaryzmu i egalitaryzmu

Dzieje kontrkultury.

Subkultury młodzieżowe – geneza i klasyfikacja.

Religijne poszukiwania w kontrkulturze.

Kultura i antykultura.

Grafomania i kicz w popkulturze.

Zjawiska ludyczne w kulturze popularnej.

Gra w autentyczność (simulacrum)

Pornokultura – kultura obnażania

Kultura konwergencji zdarzenie starych i nowych mediów.

Literatura:

M. Golka, Socjologia kultury, Warszawa 2007.

Słownik literatury popularnej, pod red. T. Żabskiego, Wrocław 1997.

D. Strinati, Wprowadzenie do kultury masowej, Poznań 1999.

J. Fiske, Zrozumieć kulturę popularną, Kraków 2010.

Tendencje ludyczne w kulturze współczesnej, pod red. J. Grada,

H. Mamzer, Poznań 2004.

H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007.

R. Kasprzycki, Dekada buntu. Punk w Polsce i krajach sąsiednich w latach 1977–1989, Kraków 2013.

T. Leary, Polityka ekstazy, Kraków 1998.

M. Pęczak, Subkultury w PRL, Warszawa 2002.

K. Sipowicz, Hipisi w PRL, Warszawa 2008.

N. Postman, Zabawić się na śmierć, Warszawa 2002.

M. Rychlewski, Rewolucja rocka, Gdańsk 2011.

W. Godzic, Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej, Kraków 1996.

W. Godzic, Znani z tego, że są znani, Warszawa 2007.

A. Roszkowski, Rewolucja lat sześćdziesiątych [w:] Roztrzaskane lustro. Kraków 2019.

J. Jarniewicz, All you need is love. Sceny z życia kontrkultury, Kraków 2016.

J. Baurdillard, Społeczeństwo konsumpcyjne, Warszawa 2006.

J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, Warszawa 2005.

J. Jarniewicz, Bunt wizjonerów, Kraków 2019.

K. Krzan, Ekstaza w wersji pop. Poszukiwania mistyczne w kulturze popularnej, Warszawa 2008.

B. McNair, Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Celem przedmiotu jest wypracowanie u odbiorcy umiejętności obcowania z wytworami kultury masowej i korzystania z niej w sposób krytyczny. Student potrafi posługiwać się poprawnie cechami dystynktywnymi głównych gatunków popkultury oraz literatury popularnej, zna genezę zjawisk z kręgu popkultury i kontrkultury, potrafi określić zależności między aspektem ekonomicznym a wytworami kultury popularnej. Student jest świadomy podstawowych zasad dotyczących ochrony własności intelektualnej oraz przemysłowej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny, wykład problemowy, wykład w formie prezentacji multimedialnej.

Kryteria i sposób zaliczenia: Obecność na wykładzie. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Ocena z wykładu na podstawie krótkiej rozmowy dotyczącej tematyki zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Buryła, Zofia Smuga
Prowadzący grup: Sławomir Buryła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.