Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki pomocnicze filologii polskiej: nauka o literaturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-LSA1NL Kod Erasmus / ISCED: 09.201 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauki pomocnicze filologii polskiej: nauka o literaturze
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna - 1 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia poświęcone są pozyskiwaniu informacji w pracy naukowej filologa, niezbędnej przy analizie dzieła literackiego i tekstu językowego. Omawiane są na nich sposoby poszukiwania wiedzy w literaturze pomocniczej drukowanej i cyfrowej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Obok tradycyjnych zagadnień składających się na warsztat bibliograficzny polonisty pojawiają się zagadnienia dotyczące specjalistycznych poradników. Zajęcia przygotowują do samodzielnego wykonywania kwerendy, tworzenia bibliografii, przypisów i indeksów, a także do redagowania tekstów naukowych.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają za zadanie:

• przedstawić systematycznie wiedzę potrzebną do zaliczenia

przedmiotu,

• zapoznać studenta z podstawowymi informacjami na temat nauk pomocniczych filologii polskiej

• przekazać wiedzę na temat warsztatu redaktora tekstu naukowego

• mobilizować studentów do systematycznej pracy.

• zapoznać studenta z wytycznymi warsztatu naukowego (przypisy)

• wyrobić zdolność tworzenia baz danych i poszukiwania w słownikach, encyklopediach i bibliografiach opracowywanych zagadnień

• ich zastosowania w praktycznych ćwiczeniach

Zaplanowana jest praca w grupie, która rozwijać ma umiejętności zastosowania wytycznych do konkretnych problemów wydawniczych. Dyskusja na zajęciach ma prowadzić do zrozumienia warsztatu naukowego w pracy naukowej.

1. Omówienie podręczników: J. Czachowska, R. Loth, Przewodnik polonisty. Bibliografie, biblioteki, muzea literackie, Wrocław 1981; J. Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej, Warszawa 1982; T. Winek, Nauki pomocnicze literaturoznawstwa, Warszawa 2007

2. Biblioteki: Narodowa, BUW (najważniejszych wydziałów pokrewnych hist. lit.-historia, historia sztuki, pedagogika), m.st. Warszawy (Koszykowa) – studenci sami tam chodzą, przynoszą rewersy i referują sposoby korzystania, zbiory i księgozbiór podręczny

3. Muzea Literackie w Polsce: zasoby i możliwości korzystania na czele z Muz. Lit. im. A. Mickiewicza w Warszawie

4. Biblioteki internetowe: charakterystyka i zasoby, bazy danych

5. Encyklopedie polskie: od początku po współczesność

6. Słowniki: językowe, literackie, specjalistyczne (kompendia, leksykony, słowniki pseudonimów OLP, Vademecum Polonisty etc.)

7. Słowniki biograficzne i bibliografie zawartości (np. BZcz), Korbut, Estreicher

8. Polskie pisma naukowe i literackie (XX w.) i współczesność

9. Modele sporządzania przypisów

10. Modele sporządzania bibliografii (przedmiotowa, podmiotowa)

Literatura:

J. Czachowska, R. Loth, Przewodnik polonisty. Bibliografie, biblioteki, muzea literackie, Wrocław 1981;

J. Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej, Warszawa 1982;

T. Winek, Nauki pomocnicze literaturoznawstwa, Warszawa 2007

M. Antczak, A. Nowacka, Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa. Jak tworzyć i stosować. Podręcznik, Warszawa 2008

H. Markiewicz, O cytatach i przypisach, Kraków 2004

Informator bibliograficzny i biblioteczny dla studentów wiedzy o kulturze, Warszawa 2003.

A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

WIEDZA

1. Opisać aparat naukowy niezbędny w pracy naukowej filologa.

2. Posługiwać się pojęciami technicznymi oraz językiem redaktora UMIĘJĘTNOŚCI

1.Korzystać z różnych źródeł informacji naukowej: tradycyjnych i cyfrowych

2. Dokonać opracowania redaktorskiego do wybranej edycji tekstów.

POSTAWY

1. Postrzegać warsztat naukowy jako zespół umiejętności z różnych dziedzin, uwzględniać i rozumieć zależności między nimi.

2. Rozumieć i krytycznie odnosić się do norm źródeł informacji w zależności od specyfiki wydawanych tekstów.

Metody i kryteria oceniania:

Bieżące przygotowanie do zajęć, w skład którego będą wchodzić opracowywane teksty, kontrola obecności oraz końcowy test na ocenę sprawdzający teoretyczną i praktyczną wiedzę studenta.

Praktyki zawodowe:

Ćwiczenia w podgrupach; wykład

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Jaskulski, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Paweł Jaskulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.