Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pediatria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-LSA1PE Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Pediatria
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna - 1 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Skrócony opis przedmiotu : Celem zajęć jest opanowanie przez studentów wiedzy na temat podstaw rozwoju psychoruchowego dzieci, podstaw profilaktyki zdrowotnej dotyczącej dzieci, zapobiegania zakażeniom , szczepień ochronnych, sposobów zmniejszenia narażenia na urazy , postępowania w stanach zagrożenia życia i najczęstszych stanów chorobowych.

Literatura:

Piśmiennictwo : Propedeutyka Pediatrii Marian Krawczyński 2009 PZWL

Pediatria Wanda Kawalec - 2006

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student posiada

wiedzę:·

na temat podstaw i rozwoju fizycznego i psychoruchowego dzieci

zna podstawowe przyczyny tworzenia się wad rozwojowych, uwarunkowanych genetycznie oraz nabytych, zależnych od działania czynników szkodliwych ·

posiada ogólną znajomość budowy i czynności organizmu w celu uzyskania podstaw dla zrozumienia procesów fizjologicznych i patologicznych zachodzących w narządach: głosu, mowy i słuchu w różnych okresach życia człowieka

zna podstawy profilaktyki zdrowotnej dotyczącej dzieci, w szczególności w zakresie zapobiegania zakażeniom, sposobów zmniejszenia narażenia dzieci na urazy,wypadki i zatrucia·

zna sposoby postępowania przedlekarskiego w przypadku zagrożenia życia dzieci.

zna obraz kliniczny najczęstszych chorób wieku dziecięcego

umiejętności:

potrafi charakteryzować uwarunkowania rozwoju osobniczego człowieka

umie opisywać podstawowe współczesne ustalenia dotyczące zaburzeń psychoruchowych dziecka

umie nazywać i charakteryzować patomechanizmy powstawania zaburzeń rozwoju dziecka: uwarunkowane uszkodzeniami psychoruchowymi, centralnego i/lub obwodowego układu nerwowego

kompetencje społeczne;·

ma świadomość złożoności anatomii i fizjologii człowieka, w tym złożoności zjawiska głosu, mowy i słuchu

umie współpracować z lekarzem pediatrą

promuje wzorce zdrowego życia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Stępień, Agnieszka Turlińska
Prowadzący grup: Agnieszka Turlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.