Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria lektury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-LSA1TL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria lektury
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
Logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna - 1 rok 1. st.
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku logopedii w zakresie specjalności szkolnej i polonistycznej. Celem ćwiczeń jest przybliżenie podstawowych pojęć i problemów nauki o literaturze, w wymiarze przydatnym do budowania interpretacyjnego warsztatu nauczyciela.

Pełny opis:

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku logopedii w zakresie specjalności szkolnej i polonistycznej. Celem ćwiczeń jest przybliżenie podstawowych pojęć i problemów nauki o literaturze, w wymiarze przydatnym do budowania interpretacyjnego warsztatu nauczyciela.

Zajęcia będą dotyczyły następujących zagadnień:

I. Rodzaje i gatunki literackie

II. Fabuła i narracja

III. Opowiadanie w literaturze, kulturze i psychologii

IV. Liryka, poezja, wiersz

V. Systemy wersyfikacyjne

VI. Eufonia

VII. Tropy

VIII. Metafora i metonimia

IX. Dramat: podstawowe pojęcia

X. Stylizacja

XI. Parodia, pastisz

XII. Dialog

XIII. Intertekstualność

XIV. Topos

XV. Alegoria

XVI. Symbol

XVII. Groteska

XVIII. Ironia

XIX. Interpretacja

XX. Komunikacja literacka

Literatura:

Adam Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego. Kraków 1997.

Arystoteles, Poetyka. Przeł. Henryk Podbielski, Wrocław 1983, 1989 (BN II 209) lub: [w tegoż:] Retoryka. Poetyka. Warszawa 1988, lub: [w tegoż:] Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, Warszawa 2004.

Mieke Bal, Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji. Kraków 2012 (fragmenty).

Vladimir Propp, Morfologia bajki. Przeł. Stanisław Balbus, „Pamiętnik Literacki” 1968 z. 4

Franz K. Stanzel, Typowe formy powieści. Przeł. Ryszard Handke. W: Teoria form narracyjnych w niemieckim kręgu językowym. Red. Ryszard Handke, Kraków 1980.

Michaił Bachtin, Słowo w dziele Dostojewskiego. W: tegoż, Problemy poetyki Dostojewskiego. Przeł. Natalia Modzelewska, Warszawa 1970.

Harald Weinrich, Semantyka śmiałej metafory. Przeł. Ryszard Handke, w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”. T. 1. Red. Michał Głowiński, Henryk Markiewicz. Wrocław 1977.

Stanisław Balbus, Zagłada gatunków. W: Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki, Warszawa 2000.

Paul Ricoeur, Symbol daje do myślenia. W: tegoż, Egzystencja i hermeneutyka. Warszawa 1975.

Janina Abramowska, Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich. W: tejże, Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej. Poznań 1995.

Janina Abramowska, Alegoreza i alegoria w dawnej kulturze literackiej. W: tejże, Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej. Poznań 1995.

Michał Głowiński, O intertekstualności. W: tegoż, Poetyka i okolice. Warszawa 1992.

Wolfgang Kayser, Próba określenia istoty groteskowości. Przeł. Ryszard Handke. W: Groteska. Red. Michał Głowiński. Gdańsk 2003

Lee Byron Jennings, Termin "groteska". Przeł. Maria Bożenna Fedewicz. W: Groteska. Red. Michał Głowiński. Gdańsk 2003

Jean Onimus, Groteskowość a doświadczenie świadomości. Przeł. Krystyna Falicka. W: Groteska. Red. Michał Głowiński. Gdańsk 2003

D. S. Mueke, Ironia: podstawowe klasyfikacje. Przeł. Grażyna Cendrowska. W: Ironia. Red. Michał Głowiński. Gdańsk 2002.

Linda Hutcheon, Ironia, satyra, parodia – o ironii w ujęciu pragmatycznym. Przeł. Krystyna Górska. W: Ironia. Red. Michał Głowiński. Gdańsk 2002.

Efekty uczenia się:

Student

- ma podstawową, przydatną w pracy nauczyciela wiedzę o elementarnych problemach literaturoznawstwa

- definiuje występujące w podstawie programowej pojęcia z dziedziny nauki o literaturze

- planuje zadania dydaktyczne z uwzględnieniem merytorycznej wiedzy z dziedziny poetyki i teorii literatury

- ma świadomość potrzeb uczniów i konstruuje materiały dydaktyczne służące ich rozwojowi

- indywidualizuje proces kształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest średnia ocen z dwóch prac semestralnych: interpretacji wiersza i interpretacji opowiadania.

Dobra frekwencja zdecydowanie ułatwia zaliczenie przedmiotu, ale sama w sobie nie podlega ocenie. Bezwzględnie konieczne jest natomiast opanowanie określonych w programie umiejętności.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Frużyńska, Katarzyna Maciejak, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Joanna Frużyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przedmit w cyklu 2019 został skórcony z 60 do 30 godzi; redukcja ECTS z 4 do 2 (zamknięcie kierunku logopedia szkolan i dydaktycka polonistyczna).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.