Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki logopedyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-LSA2PL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki logopedyczne
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna - 2 rok I st.
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie przedmiotów obowiązkowych na odpowiednim etapie nauki.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Według obowiązującego programu na kierunku studiów Logopedia ogólna i kliniczna (specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna) studenci II roku zobowiązani są do odbycia 45 godzin praktyk logopedycznych. Praktyki są ważnym elementem procesu kształcenia studentów i stanowią niezbędne uzupełnienie wiedzy akademickiej.

Pełny opis:

Praktyki logopedyczne odbywają się w placówkach oświatowych (poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach), w placówkach służby zdrowia (szpitalach, poradniach przyszpitalnych) i innych jednostkach organizacyjnych (gabinetach logopedycznych, żłobkach, fundacjach itp.) w formie śródrocznej: ciągłej i nieciągłej. Dzięki temu studenci mogą poznać dobre wzory pracy oraz zdobyć pierwsze doświadczenia i umiejętności, a także ocenić swoje predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy. Celem jest zapoznanie studentów z różnymi formami zaburzeń mowy występującymi w trakcie rozwoju mowy oraz po jej opanowaniu, a także przygotowanie studentów do prowadzenia samodzielnych badań i terapii zaburzeń mowy.

Literatura:

Literatura przedmiotu z zakresu opóźnionego i zaburzonego rozwoju mowy.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student w czasie praktyk weryfikuje wiedzę teoretyczną z zakresu opóźnionego i zaburzonego rozwoju mowy oraz nabytych zaburzeń mowy; poznaje strukturę i funkcjonowanie placówek oświatowych i służby zdrowia;

Umiejętności:

Student potrafi pod opieką/samodzielnie opisywać i analizować, interpretować objawy językowe i pozajęzykowe opóźnionego lub zaburzonego rozwoju mowy oraz nabytych zaburzeń mowy; potrafi pod opieką/samodzielnie stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować poprzez dobór właściwych metod i narzędzi badawczych; potrafi pod opieką/samodzielnie zaplanować i przeprowadzić diagnozę i terapię w zakresie dyslalii i opóźnionego rozwoju mowy.

Kompetencje społeczne:

Student kształtuje umiejętność współpracy z innymi specjalistami (m.in. z psychologiem,pedagogiem) w celu przeprowadzenia rzetelnego procesu diagnostycznego i tworzenia skutecznego procesu usprawniania, stymulacji rozwoju mowy; kształtuje umiejętność współpracy z rodziną, opiekunami pacjenta.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach oraz prowadzenie dziennika praktyk.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 45 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Sadowska, Marzena Stępień
Prowadzący grup: Elżbieta Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.