Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-LSA2PR Kod Erasmus / ISCED: 12.0 / (0910) Ochrona zdrowia
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka logopedyczna
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna - 2 rok I st.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia przybliżają problematykę wczesnej interwencji i opieki logopedycznej – od poczęcia aż po wiek wczesnoszkolny.

Pełny opis:

Zajęcia przybliżają problematykę wczesnej interwencji i opieki logopedycznej – od poczęcia aż po wiek wczesnoszkolny. Uświadamiają pre-, peri- i postnatalne czynniki zagrażające prawidłowemu rozwojowi mowy. Zapoznają studentów ze sposobami przeciwdziałania nieprawidłowościom w rozwoju oraz sposobami wyrównywania deficytów i stymulowania dalszego rozwoju językowego dziecka.

Literatura:

J. Cieszyńska, M. Korendo, Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6 r.ż., Kraków 2008, s. 161-194, 206-215.

E. Czaplewska, S. Milewski, Diagnoza logopedyczna, Sopot 2012.

J. Czochańska, Ocena odruchów niemowlęcych, [w:] Neurologia dziecięca, Warszawa 1990.

K. Diener, Profilaktyka zaburzeń mowy. Przewodnik dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i lekarzy, Kielce 1999.

B. Dittfeld, Spróbujmy mówić razem, Kraków 2004.

W. Fedrowska, B. Wardowska, Wywiad biologiczno-środowiskowy do wykrywania wczesnych uwarunkowań mowy, Gdańsk 1991.

A. Franczyk, K. Krajewska, Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju mowy, Kraków 2002.

E. Gruszczyk-Kolczyńska, Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Warszawa 2000.

T. Hellbrugge, J.H. Wimpffen, Pierwsze 365 dni życia dziecka, Warszawa 1991.

G. Jastrzębowszka, Stan i perspektywy opieki logopedycznej w Polsce, [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi, pod red. T. Gałkowskiego i G. Jastrzębowskiej, Opole 2003, t. 1.

D. Jodzis, Dysfunkcje integracji sensorycznej a sprawność językowa dzieci w młodszym wieku szkolnym, Gdańsk 2013.

D. Kornas-Biela, Rozwój psychofizyczny dziecka przed narodzeniem, Warszawa 1991.

D. Morris, Zrozumieć niemowlę, Warszawa 1996.

Opieka logopedyczna od poczęcia, pod red. B. Rocławskiego, Gdańsk 1993.

D. Emiluta-Rozya, Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa 1994.

E. Stecko, Profilaktyka logopedyczna szansą dla dziecka i logopedy, Warszawa 1999.

E. Stecko, Zaburzenia mowy dzieci. Wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne, Warszawa 2002.

E. Szmigielska Narbutt, Elementy integracji sensorycznej w przedszkolu – niezbędnik nauczyciela, Warszawa 2014.

Wczesna interwencja logopedyczna, pod red. K. Kaczorowskiej-Bray, S. Milewskiego, Gdańsk 2016.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

- zna problematykę wczesnej interwencji i opieki logopedycznej – od poczęcia aż po wiek wczesnoszkolny

- posiada wiedzę na temat czynników pre-, peri- i postnatalnych zagrażających prawidłowemu rozwojowi mowy

- uzasadnia potrzebę stymulowania rozwoju mowy

- potrafi ocenić fizjologiczne uwarunkowania dziecka do rozwoju mowy i dokonać wyboru postępowania

- potrafi przeprowadzić i zinterpretować wywiad biologiczno-środowiskowy

- potrafi zaplanować szczegółową pracę terapeutyczną z dzieckiem i jego rodziną

- definiuje zasady prawidłowego karmienia

- rozumie konieczność stałego poszerzania swojej wiedzy z zakresie profilaktyki logopedycznej

- propaguje wiedzę na temat zależności pomiędzy funkcjami biologicznymi aparatu artykulacyjnego a rozwojem mowy oraz na temat

- propaguje wiedzę na temat potrzeb stymulacji rozwoju dziecka w pierwszych latach życia

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz końcowego zaliczenia pisemnego. Przewidziane są również prace indywidualne bądź zespołowe, które mogą mieć wpływ na ocenę końcową. Dozwolona jest jedna nieobecność na wykładzie i jedna na ćwiczeniach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.