Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura współczesna w dydaktyce szkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-LSA3LW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura współczesna w dydaktyce szkolnej
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna
Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna - 3 rok I st.
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia poświęcone będą głównym zjawiskom w literaturze polskiej XX wieku, zwłaszcza tym, które obecne są w dydaktyce szkolnej i znajdują swoje miejsce w podstawie programowej; obejmą dwudziestolecie międzywojenne, literaturę wojny i okupacji oraz literaturę polską po 1945 roku. Kolejne zagadnienia przedstawiane będą w porządku historycznoliterackim. Celem ćwiczeń będzie czytelne uporządkowanie najważniejszych zjawisk w literaturze polskiej XX wieku i próba ich wartościowania. Mają one również zapoznać studenta z wybranymi tekstami literatury XX wieku.

Pełny opis:

Zadaniem zajęć jest refleksja nad tymi zjawiskami literatury XX wieku, które są niezbędne w dydaktyce szkolnej i których obecność na lekcjach języka polskiego wynika z podstawy programowej. Pierwszym etapem ćwiczeń będzie refleksja nad sposobami przywoływania literatury XX wieku w programach szkolnych i podręcznikach. Kolejne zajęcia będą poświęcone:

1. pokoleniom poetyckim: od Skamandra po „brulion”;

2. prozie międzywojennej (Witold Gombrowicz, Michał Choromański, Maria Dąbrowska, Jarosław Iwaszkiewicz, Maria Kuncewiczowa, Zofia Nałkowska, Bruno Schulz, Stefan Żeromski);

3. dramatowi międzywojennemu: Jerzy Szaniawski, Stanisław Ignacy Witkiewicz,

4. wojennej sytuacji kultury i literatury polskiej;

5. prozie po 1945 roku (Jerzy Andrzejewski, Tadeusz Borowski, Stefan Chwin, Witold Gombrowicz, Gustaw Herling-Grudziński, Manuela Gretkowska, Hanna Krall, Tadeusz Konwicki, Czesław Miłosz, Wiesław Myśliwski, Andrzej Stasiuk, Olga Tokarczuk),

6. dramatowi po 1945 roku (Tadeusz Różewicz, Sławomir Mrożek),

7. eseistyce polskiej XX wieku (Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz),

8. literaturze emigracyjnej 1939-1989,

9. literaturze polskiej po 1989 roku,

10. literaturze nowych mediów (m.in. hiperteksty, blogi).

Ćwiczenia będą także poświęcone przeglądowi najnowszego stanu badań nad literaturą polską XX wieku, który pozwoli poznać studentom niezbędne dla pracy nauczyciela podręczniki i syntezy historycznoliterackie. Temu przeglądowi towarzyszyć będzie refleksja metodologiczna, zwracająca uwagę na te najnowsze tendencje badawcze w nauce o literaturze poświęconej współczesności, które przydatne są w dydaktyce szkolnej. Osobnym zagadnieniem rozpatrywanym w trakcie zajęć będą sposoby ukazywania zjawisk literackich w programach szkolnych i podręcznikach w perspektywie rozwoju kultury i cywilizacji polskiej, europejskiej, powszechnej. Badane będą relacje literatury wobec innych tekstów kultury oraz zjawisko intertekstualności. Przy tej okazji omówione zostaną najnowsze tendencje w polonistycznej dydaktyce szkolnej, polegające na nauczaniu międzyprzedmiotowym i interdyscyplinarnym.

Literatura:

Edward Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965, cz. 1 Strategie liryczne, cz. 2 Ideologie artystyczne, Warszawa 1984-1988,

Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński, Literatura polska 1976-1998: przewodnik po prozie i poezji, Kraków 1999,

Mieczysław Dąbrowski, Literatura polska 1945-1995: główne zjawiska, Warszawa 1997.

Tadeusz Drewnowski, Próba scalenia. Obiegi. Wzorce. Style. Warszawa 1997.

Grzegorz Gazda, Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, Warszawa 2000,

Jerzy Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2001,

Literatura polska 1918 – 1975, red. Alina Brodzka i in., Warszawa 1975,

Anna Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego 1975-1996, Warszawa 2006,

Jerzy Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej, Warszawa 1997.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

- zna podstawowe zjawiska literackie tworzące literaturę polską XX wieku,

- posiada wiedzę teoretyczną pozwalającą mu posługiwać się terminologią literaturoznawczą, niezbędną da analizy i interpretacji dzieł literackich,

- zna najbardziej efektywne metody analizowania i interpretowania dzieł literackich w szkole, na różnych etapach edukacyjnych.

W zakresie umiejętności student:

- potrafił samodzielnie oraz krytycznie analizować i interpretować dwudziestowieczne teksty literackie,

- potrafi planować lekcje języka polskiego poświęcone kulturze i literaturze

W zakresie kompetencji społecznych student:

- rozpoznaje potrzeby estetyczne uczniów,

- potrafi prowadzić dyskusję.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach.

Sposób zaliczenia: praca roczna o charakterze analityczno-interpretacyjnym.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Maciejak, Marzena Stępień, Tomasz Wroczyński
Prowadzący grup: Tomasz Wroczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Maciejak, Marzena Stępień, Tomasz Wroczyński
Prowadzący grup: Tomasz Wroczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.