Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-M1A2JZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język mediów
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty I roku specjalizacji "filologia dla mediów" (II rok studiów) - stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

"Język w mediach" to przedmiot obejmujący zagadnienia lingwistyczne, związane z funkcjonowaniem współczesnych mediów. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń. Mieszczą się w nich tematy dotyczące różnych odmian języka polskiego w mediach, m.in. języka polityki, sportu, Internetu, radia, telewizji i prasy, a także gatunków medialnych. W odniesieniu do tych odmian analizowane są: specyficzne słownictwo i frazeologia, zagadnienia gramatyczne oraz ogólnie problemy komunikowania się w ujęciu pragmatycznym, socjolingwistycznym i genologicznym.

Pełny opis:

"Język w mediach" to przedmiot obejmujący zagadnienia lingwistyczne, związane z funkcjonowaniem współczesnych mediów. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń. Mieszczą się w nich tematy dotyczące różnych odmian języka polskiego w mediach, m.in. języka polityki, sportu, Internetu, radia, telewizji i prasy, a także gatunków medialnych. W odniesieniu do tych odmian analizowane są: specyficzne słownictwo i frazeologia, zagadnienia gramatyczne oraz ogólnie problemy komunikowania się w ujęciu pragmatycznym, socjolingwistycznym i genologicznym.

Szczególna uwaga poświęcona jest stosowanym przez media środkom perswazji i manipulacji oraz mechanizmom językowym towarzyszącym tym zjawiskom, m.in.: presupozycjom, implikaturom, definicjom perswazyjnym, wykorzystaniu leksyki nacechowanej aksjologicznie, przejawom nowomowy. Część ćwiczeń dotyczy także gatunków medialnych - ich charakterystyce, nie tylko językowej. Zajęcia obejmują lekturę artykułów naukowych na te tematy oraz zastosowanie narzędzi proponowanych przez współczesną lingwistykę do analizy tekstów medialnych różnego typu.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- odróżnia i charakteryzuje gatunki medialne,

- wyróżnia i opisuje różne odmiany i style polszczyzny wykorzystywane w przekazach medialnych,

- zna i opisuje mechanizmy perswazji i manipulacji,

- dostrzega i opisuje przejawy agresji (nie tylko językowej),

- wie, na czym polega zjawisko tabloidyzacji mediów,

- korzysta z narzędzi proponowanych przez współczesną lingwistykę do analizy tekstów medialnych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do wystawienia oceny jest:

czynny udział w zajęciach, referaty cząstkowe, frekwencja, praca (forma ustalana na początku zajęć) dotycząca analizy wybranego zjawiska medialnego

Dopuszczalna liczba nieobecności: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 88 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Maciejak, Ewa Modrzejewska, Magdalena Trysińska
Prowadzący grup: Katarzyna Maciejak, Magdalena Trysińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Dobór tematów może różnić się w zależności od prowadzącego oraz preferencji grupy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.