Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Krytyka tekstu reklamowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-M1A2KR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Krytyka tekstu reklamowego
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty I roku specjalizacji "filologia dla mediów" (II rok studiów) - stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 2.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia z krytyki reklamy są naturalną kontynuacją zajęć poetyka reklamy. Warunkiem dostępu do nich nie jest jednak uczestnictwo (zaliczenie) poetyki reklamy. Można je traktować autonomicznie, choć w zamyśle są uzupełniającymi się punktami widzenia na praktykę reklamową.

Uczestnik zajęć z krytyki reklamy będzie ćwiczył się w umiejętnościach analizy i interpretacji reklamy w kategoriach tematologicznych. W centrum uwagi znajdą się zagadnienia sztuki w reklamie, cielesności, tabu i ich naruszenia. Pobocznie - także inne motywy i wątki (np. niebywale skonwencjonalizowane reklamy zegar(k)ów).

Osobnym przedmiotem zainteresowania będzie reklama pożytku społecznego (reklama społeczna) ujmowana w kategoriach opozycji do reklamy komercyjnej.

Pełny opis:

Zajęcia z krytyki reklamy są naturalną kontynuacją zajęć poetyka reklamy. Warunkiem dostępu do nich nie jest jednak uczestnictwo (zaliczenie) poetyki reklamy. Można je traktować autonomicznie, choć w zamyśle są uzupełniającymi się punktami widzenia praktyki reklamowej.

Uczestnik zajęć z krytyki reklamy będzie się ćwiczył w umiejętnościach analizy i interpretacji reklamy w kategoriach tematologicznych. W centrum uwagi znajdą się zagadnienia sztuki w reklamie, cielesności, tabu i ich naruszenia. Pobocznie - także inne motywy i wątki (np. niebywale skonwencjonalizowane reklamy zegar(k)ów).

Osobnym przedmiotem zainteresowania będzie reklama pożytku społecznego (reklama społeczna) ujmowana w kategoriach opozycji do reklamy komercyjnej.

Będziemy także poddawać obserwacji zachowania reklamodawców wobec różnych ograniczeń, najczęściej prawnych. Próby obchodzenia takich przepisów przede wszystkim w zakresie reklamy produktów tytoniowych i alkoholowych owocują inspirującymi inwencyjnie i dyspozycyjnie (w znaczeniu retorycznym) reklamami.

Zajęcia z krytyki reklamy mają dostarczyć ich uczestnikom krytycznych narzędzi i argumentów do rozsądzenia otwartego sporu o artystyczność reklamy jako gatunku w punkcie wyjścia nieartystycznego. Pierwszym krokiem zmierzającym do tego jest świadome wydobycie reklamy z kontekstu użytkowo-rynkowego i poddanie jej procedurom właściwym krytyce sztuki czy literatury. W tym zakresie polonistyczni słuchacze naszej specjalizacji mają oczywiste możliwości i kompetencje, których się na zajęciach z krytyki reklamy po nich spodziewamy.

Literatura:

K. Albin, Reklama. Przekaz - odbiór - interpretacja, Warszawa - Wrocław 2002.

A. Awdiejew, Podstawowe komponenty procesu reklamowego [w:] Styl –dyskurs – media, pod red. B. Bogołębskiej i M. Worsowicz, Łódź 2010.

R. Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Warszawa 2000.

M. Kochan, Slogany w reklamie i polityce, Warszawa 2003.

J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Warszawa 2000.

J. Caples, F.E. Hahn, Skuteczna reklama, Warszawa 2000.

K. Cymanow-Sosin, Metafory we współczesnej reklamie, Toruń 2010.

D. Doliński, B. Błoch, Ukryte sensy zachowania. Rozmowy o wywieraniu wpływu i reklamie, Kraków 2006.

A. Duda, Język mitu w reklamie, Lublin 2010.

R. Dybalska, Sekundarne gatunki mowy w reklamie, Praha 2010.

G. Dziamski, Tradycja awangardy w kulturze monitora [w:] Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, red. A. Gwóźdź, P. Zawojski, Kraków 2002.

U. Eco, Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: między retoryką a ideologią, Warszawa 1996.

M. Gołębiewska, Estetyka i anestetyka w reklamie społecznej [w:] tejże, Demontaż atrakcji. O estetyce audiowizualności, Gdańsk 2003.

M. Hopfinger, Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, Warszawa 2003.

J. Kall, Reklama, Warszawa 2000.

A. Kisielewski, Nowoczesna sztuka a świat reklamy [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. Maryla Hopfinger, Warszawa 2002.

A. Kowal-Orczykowska, W niewoli reklamy? Percepcja ukrytych przesłań reklamy prasowej, Kraków 2007.

S. Kuśmierski, Reklama jest sztuką, Warszawa 1994.

P. Lehr-Spławiński, O językowej zasadzie kompozycyjnej w reklamie. Uwagi z postmodernistycznym przemieszczeniem w tle [w:] Polonistyczne spotkania. Tybinga, red. D. Knysz-Tomaszewska, J. Zacharska, Warszawa 2002.

P.H. Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław 1999.

A. Lusińska, Reklama a frazeologia. Teksty reklamowe jako źródło nowych frazeologizmów, Toruń 2007.

M. Łesyszak, Mity opowieści reklamowej [w:] Praktyki opowiadania, red. B. Owczarek, Z. Mitosek, W. Grajewski, Kraków 2001.

I. Łuc, Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe, Katowice 2010.

A. Pitrus, Znaki na sprzedaż. W stronę integralnej teorii reklamy, Warszawa 2000.

A. Pomieciński, Odczytać reklamę - zrozumieć kulturę [w:] Ekran - mit - rzeczywistość, red. W.J. Burszta, Warszawa 2003.

G. Sawicka, Funkcje kulturowe reklamy ulicznej [w:] Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące, t. II, Łódź 2005.

L. Spitzer, Amerykańska reklama jako sztuka popularna, przeł. K. Biskupski, [w:] Język i społeczeństwo, red. M. Głowiński, Warszawa 1980.

Szlachetna propaganda dobroci, czyli drugi tom o reklamie społecznej, oprac. i red. P. Wasilewski, współpraca D. Maison, A.Stafiej-Bartosik, Kraków 2007.

O. Toscani, Reklama, uśmiechnięte ścierwo, Warszawa 1995.

A.Waligórska, Sugestia i perswazja. Psychologia narracji wizualnej w sztuce i reklamie, Warszawa 2011.

Wiedza o reklamie. Od pomysłu do efektu, oprac. K. Janiszewska i in., Warszawa – Bielsko-Biała 2009.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń student w obszarze

1) wiedzy:

a) zna historię i współczesną praktykę reklamy;

b) zna swoiste tryby krytyki reklamy na tle innych praktyk krytycznych;

2) umiejętności:

a) potrafi poddać ocenie kulturotwórczą rolę reklamy;

b) potrafi waloryzować możliwości kompozycyjne przekazów reklamowych;

3) postaw:

a) sprawnie rozpoznaje swoistość przekazów reklamy społecznej;

b) rozpowszechnia najlepsze wzory skutecznej i odpowiedzialnej praktyki reklamowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności intelektualnej uczestników zajęć;

Praca zaliczeniowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Modrzejewska
Prowadzący grup: Ewa Modrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Warsztaty - Egzamin
Uwagi:

W roku akademickim 2019/2020 przedmiot prowadzony będzie przez dr Ewę Modrzejewską, stąd zakres tematów i lektur zostanie tymczasowo częściowo zmieniony. Szczegóły na pierwszych zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.