Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynek filmowy, telewizyjny i radiowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-M1A2P-RF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynek filmowy, telewizyjny i radiowy
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty I roku specjalizacji "filologia dla mediów" (II rok studiów) - stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest wskazanie filologowi - przyszłemu pracownikowi mediów najważniejszych praw rządzących polskim i światowym rynkiem filmowym, telewizyjnym i radiowym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Student wybierający specjalizację zawodową "filologia dla mediów" często rozważa możliwość pracy w mediach (dla mediów). Wydaje się ważne, aby dysponował on elementarną wiedzą o współczesnym rynku filmowym, telewizyjnym i radiowym jako o rynku pracy, a także umiejętnością wykorzystania narzędzi, dzięki którym wiedzę tę będzie mógł poszerzać. Nawet jeśli jego praca dla mediów będzie pracą stricte filologiczną, wiedza ta przyda mu się do określenia własnego miejsca w świecie systemów medialnych i budowania pozycji zawodowej.

Pełny opis:

Student wybierający specjalizację zawodową "filologia dla mediów" często rozważa możliwość pracy w mediach (dla mediów). Wydaje się ważne, aby dysponował on elementarną wiedzą o współczesnym rynku filmowym, telewizyjnym i radiowym jako o rynku pracy, a także umiejętnością wykorzystania narzędzi, dzięki którym wiedzę tę będzie mógł poszerzać. Nawet jeśli jego praca dla mediów będzie pracą stricte filologiczną, wiedza ta przyda mu się do określenia własnego miejsca w świecie systemów medialnych i budowania pozycji zawodowej.

Podjęte będą następujące tematy:

1. Zawody filmowe, telewizyjne i radiowe. Zasady tworzenia ekip. Organizacje zawodowe.

2. Film, telewizja i radio jako sztuka i biznes. Reguły działania rynku międzynarodowego i polskiego.

3. Reguły produkcji filmowej, telewizyjnej i radiowej. Koprodukcja międzynarodowa.

4. Promocja i dystrybucja. Różne audytoria.

5. Festiwale i targi.

6. Przyszłość filmu, telewizji i radia w erze nowych mediów.

7. Krytyka filmowa, telewizyjna i radiowa.

Literatura:

Marcin Adamczak, Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku, Gdańsk 2010

George Goodell, Sztuka produkcji filmowej, Warszawa 2009

Buck Houghton, What a Producer Does. The Arto of Moviemaking (Not a Business), Beverly Hills 1991

Tom Jeffrey (ed.), Film Business. A Handbook for Producers, Crows Nest 2006

Tadeusz Kowalski, Bohdan Jung, Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Warszawa 2006

Maciej Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001

Denis McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2008

Dominika Narożna, The Producer of Documentary Films in Poland (in the years 2005-2018), Poznań 2018

Myrl A. Schreibman, Creative Producing from A to Z. The Indie Producer's Handbook, Los Angeles 2001

Arkadiusz Wojnarowski, Prawne i finansowe podstawy europejskiej koprodukcji filmowej, Łódź 2009

Anna Wróblewska, Rynek filmowy w Polsce, Warszawa 2014

Michał J. Zabłocki, Organizacja produkcji filmu fabularnego w Polsce, Warszawa 2015

Edward Zajicek, Poza ekranem. Polska kinematografia w latach 1896-2005, Warszawa 2009

www.wirtualnemedia.pl

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student w obszarze:

1. wiedzy:

- wie, na czym polegają reguły rynkowe charakterystyczne dla rynku filmowego, telewizyjnego i radiowego i jak zmienią się one w przyszłości

- zna najważniejsze festiwale i targi

- orientuje się w świecie krytyki filmowej, telewizyjnej i radiowej

- wie, jakich narzędzi rozwoju osobistego może użyć, by zaplanować karierę w branży filmowej, telewizyjnej i radiowej

2. umiejętności:

- odróżnia i charakteryzuje różne segmenty rynku

- potrafi określić podstawowe zasady produkcji, koprodukcji, dystrybucji i promocji dzieła

- potrafi wymienić zawody filmowe, telewizyjne i radiowe

3. postaw:

- rozpoznaje i ocenia bieżące działania na polskich rynku mediów

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia na ocenę jest twórczy udział we wszystkich zajęciach. Studenci prowadzą swoje badania z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kopczyński, Ewa Modrzejewska
Prowadzący grup: Krzysztof Kopczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.