Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynek reklamy i PR

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-M1A2P-RR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynek reklamy i PR
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom wiedzy na temat współczesnego rynku komunikacji marketingowej - podstawowych kanałów komunikacji i używanych technik.

Pełny opis:

Rynek reklamy i PR to zajęcia mające pokazać studentom szerokie spektrum prac realizowanych w różnorakich agencjach zajmujących się komunikacją marketingową, wskazać najważniejsze zasady budowania działań promocyjnych, metody realizacji audytu wizerunkowego, określania grup docelowych, budowania map interesariuszy oraz określenia głównych kanałów dystrybucji informacji.

Literatura:

„Public relations” Fraser P. Seitel, Felberg SJA, 2003;

J. Trout, S. Rivkin, Wyróżniaj się lub zgiń. Jak przetrwać w erze morderczej konkurencji?, Kraków 2001, ISBN 83-911475-9-2.

Efekty uczenia się:

W wyniku uczęszczania na zajęcia i realizowania przypisanych zadań student:

-wie (wiedza): jak wygląda podział rynku komunikacji marketingowej, rozróżnia zasadniczych graczy oraz specyfikę komunikacji reklamowej oraz PR, zna podstawowe kanały dytrybucji informacji oraz nowe techniki komunikacyjne

-umie (umiejętności): dobrać właściwie grupy docelowe, stworzyć mapę interesariuszy, zbudować komunikat i przeprowadzić jego dystrybucję.

- rozumie wagę i odpowiedzialność społeczną działań PR i reklamy oraz ich aspekty etyczne w kontekście budowania postaw społecznych i wzorców zachowań

Metody i kryteria oceniania:

- 1 praca zaliczeniowa – projekt.

- projekty i ćwiczenia praktyczne (zajęcia warsztatowe w podgrupach)

- ocenianie ciągłe: aktywność podczas zajęć, bieżące rozwiązywanie problemów w omawianych studiach przypadków (case’ach)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Modrzejewska, Bohdan Pawłowicz
Prowadzący grup: Bohdan Pawłowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.