Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Emisja głosu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-M1A3EG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty II roku specjalizacji "filologia dla mediów" (III rok studiów) - stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Uczestnicy pracują nad ukształtowaniem prawidłowych mechanizmów tworzenia dźwięku oraz prawidłowej wymowy poprzez ćwiczenia fizyczne, relaksacyjne, oddechowe, fonacyjne oraz artykulacyjne.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów specjalizacji „Filologia dla mediów”. Ćwiczenia mają wyposażyć uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do rozpoznawania oraz korygowania nieprawidłowości w zakresie tworzenia głosu i mowy. Spotkania mają charakter warsztatowy. Praca nad prawidłowym tworzeniem dźwięku i precyzyjną artykulacją przebiega w oparciu o pogłębianie świadomości ciała, korygowanie nieprawidłowych nawyków oddechowych fonacyjnych i artykulacyjnych, ustalenie średnicy dźwięku, wyćwiczenie miękkiego nastawienia głosowego oraz usprawnianie pracy narządów mowy. Umiejętność budowania odpowiedniego natężenia dźwięku oparta jest na ćwiczeniach rezonacyjnych i wypracowaniu podparcia oddechowego. Ćwiczenia oddechowe oraz głosowe często łączone są z ruchem całego ciała i odbywają się zarówno w pozycji stojącej jak też leżącej, dlatego podczas zajęć niezbędny jest wygodny strój i karimata. W pracy nad emisją głosu wykorzystywane są zarówno metody wokalne, jak też opierające się na pracy z tekstem. Usprawnianie techniki mówienia odbywa się z wykorzystaniem metod logopedycznych oraz elementów technik aktorskich.

Literatura:

• Bednarek J., Ćwiczenia wyrazistości mowy, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Wrocław 2002.

• Ciecierska- Zajdel B., Trening głosu. Edgard, Warszawa 2012.

• Linklater K., Uwolnij swój głos, PWST, Kraków 2012.

• Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu. Uniwersitas, Kraków 2003.

• Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2000.

• Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, GWP, Gdańsk 2007.

• Walczak- Deleżyńska M., Aby język giętki… Wybór ćwiczeń artykulacyjnych od Tennera do B. Toczyskiej, PWST im. L. Solskiego w Krakowie, oddz. we Wrocławiu, Wrocław 2001.

• Zalesska-Kręcicka M., Kręcicki T., Wierzbicka E., Głos i jego zaburzenia. Zagadnienia higieny i emisji głosu, Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Wrocław 2004.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

• Posiada ogólną znajomość budowy i czynności narządu głosu. Rozumie procesy fizjologiczne i patologiczne zachodzące w narządzie głosu.

• Zna zasady i sposoby korygowania nieprawidłowych nawyków oddechowych, fonacyjnych, rezonacyjnych i artykulacyjnych.

• Zna technikę wykonywania ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych , rezonacyjnych i artykulacyjnych.

• Zna zasady poprawnej wymowy.

• Zna zasady higieny pracy głosem.

UMIEJĘTNOŚCI

• Umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu emisji głosu i techniki mowy do oceny własnego głosu oraz do modyfikowania nieprawidłowych nawyków emisyjnych i artykulacyjnych..

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• Ma świadomość złożoności problemów związanych z funkcjonowaniem języka jako środka komunikacji.

• Ma świadomość złożoności zjawiska głosu oraz akceptuje różnice wynikające z indywidualnych zdolności i możliwości tworzenia mowy.

• Stosuje i promuje wzorce zdrowego i estetycznego posługiwania się głosem

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Ocena ciągła, kontrola obecności, przygotowanie ustnej prezentacji.

Warunkiem zaliczenia jest obowiązkowa obecność na wszystkich zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jaszczuk, Ewa Modrzejewska
Prowadzący grup: Jolanta Jaszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.