Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura dla dzieci i młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-N1A2LM Kod Erasmus / ISCED: 05.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura dla dzieci i młodzieży
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty I roku specjalizacji "nauczycielskiej" (II rok studiów) - filologia polska, stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia będą poświęcone lekturze tekstów adresowanych do dzieci i młodzieży, zarówno utworów należących do kanonu, jak i najnowszych. Celem zajęć jest ukazanie literatury dla dzieci i młodzieży w szerokiej perspektywie – kulturoznawczej, psychologicznej i literaturoznawczej, z uwzględnieniem miejsca tekstów dla młodych czytelników w historii literatury, genologii tych tekstów i ich związków z kulturą popularną.

Pełny opis:

Ćwiczenia będą poświęcone lekturze tekstów adresowanych do dzieci i młodzieży, zarówno utworów należących do kanonu, jak i najnowszych. Celem zajęć jest ukazanie literatury dla dzieci i młodzieży w szerokiej perspektywie – kulturoznawczej, psychologicznej i literaturoznawczej, z uwzględnieniem miejsca tekstów dla młodych czytelników w historii literatury, genologii tych tekstów i ich związków z kulturą popularną.

Jako kontekst interpretacyjny pojawi się historia pedagogiki, a także intermedialne uwarunkowania literatury dla dzieci i młodzieży – różne formy sztuki adresowanej do najmłodszych odbiorców, w tym zwłaszcza: książki dla dzieci, filmowe adaptacje literatury dziecięcej, zjawiska związane z transmedialnym funkcjonowaniem tekstów kultury dziecięcej. Poszczególne zajęcia będą poświęcone interpretacji tekstów dla dzieci i młodzieży w perspektywie studiów genderowych i kognitywnych, pojawią się także zagadnienia związane z pamięcią i historią; przyjrzymy się ponadto proponowanym przez literaturę dziecięcą obrazom relacji człowieka i zwierząt, a także problemom związanym z cielesnością, chorobą czy samotnością.

Większość zajęć poświęcimy tekstom narracyjnym, w szczególności utrzymanym w konwencji baśni i różnych odmian fantastyki, ale zajmiemy się także poezją dla dzieci, jej specyficzną metaforyką i melicznością.

Stałym punktem odniesienia będzie rola literatury dla dzieci i młodzieży w pracy nauczyciela języka polskiego i strategie wykorzystania tej literatury w celu rozwijania kompetencji, z uwzględnieniem jej wpływu na postawy i emocje uczniów.

Literatura:

1. Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej. Red. Barbara Tylicka i Grzegorz Leszczyński. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 2002.

2. Philippe Ariès : Historia dzieciństwa: dziecko i rodzina w czasach ancien régime'u. Przekł. Maryna Ochab. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2010.

3. Ryszard Waksmund: Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej: tematy, gatunki, konteksty. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000.

4. Bogdan Trocha: Degradacja mitu w literaturze fantasy. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2009.

5. J. R. R. Tolkien: Opowieści z Niebezpiecznego Królestwa. Przekł. Agnieszka Sylwanowicz [et al.]. Warszawa: Wydawnictwo Amber, 2010.

6. Literatura i podkultura dzieci i młodzieży. Antologia opracowań. Red. Jerzy Cieślikowski i Ryszard Waksmund. Wrocław : Wydawnictwo UWr., 1983.

7. Antologia poezji dziecięcej. Wybrał i oprac. Jerzy Cieślikowski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo, 1991.

8. Grzegorz Leszczyński, Michał Zając: Książka i młody czytelnik: zbliżenia, oddalenia, dialogi. Studia i szkice. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2013.

9. Bruno Bettelheim: Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni. Przekł. Danuta Danek. Warszawa 1996.

10. Grzegorz Leszczyński: Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze drugiej połowy XIX i XX w. Warszawa 2006.

Teksty literackie:

1. Andersen Hans Christian: wybór baśni.

2. Carroll Lewis: Przygody Alicji w Krainie Czarów i O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra.

3. Dahl Roald: Matylda

4. Gaiman Neil: Koralina.

5. Grimm Jacob i Wilhelm: wybór baśni

6. Jansson Tove: Opowiadania z Doliny Muminków

7. Korczak Janusz: Król Maciuś I.

8. Makuszyński Kornel: wybrana powieść

9. Milne Alan Alexander: Kubuś Puchatek i Chatka Puchatka.

10. Montgomery Lucy Maud: Ania z Zielonego Wzgórza.

11. Perrault Charles: Bajki Babci Gąski

12. Rowling J. K.: Harry Potter i kamień filozoficzny.

13. Saint-Exupery Antoine de: Mały Książę

14. Tolkien John R. R.: Hobbit.

15. Tuwim Julian: wybór wierszy dla dzieci.

16. Verne Jules: W osiemdziesiąt dni dookoła świata.

Efekty uczenia się:

wiedza:

- student zna teksty należące do kanonu literatury dla dzieci i młodzieży,

- student rozpoznaje najważniejsze konwencje i tematy tej literatury,

- student jest świadomy kulturowych i historycznych uwarunkowań literatury dla dzieci i młodzieży,

umiejętności:

- student trafnie interpretuje teksty dla dzieci i młodzieży,

- student planuje wykorzystanie tekstów dla dzieci i młodzieży w dydaktyce szkolnej.

kompetencje społeczne:

- student jest świadomy wpływu adresowanych do dzieci i młodzieży tekstów kultury na ich emocje i postawy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń ma formę krótkiej, piętnastominutowej prezentacji wybranego polskiego utworu dla dzieci należącego do literatury najnowszej (po roku 2000).

Frekwencja nie podlega ocenie, nie ma kontroli obecności. Wymagana jest natomiast znajomość utworów literackich z listy lektur obowiązkowych oraz systematyczne wykonywanie realizowanych na zajęciach zadań.

Egzamin pisemny złożony z dwóch części o równej wadze:

1. test wyboru

2. interpretacja krótkiego tekstu literackiego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Frużyńska, Katarzyna Maciejak
Prowadzący grup: Joanna Frużyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.