Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja medialna w szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-N1A3EM Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja medialna w szkole
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty II roku specjalizacji "nauczycielskiej" (III rok studiów) - filologia polska, stacjonarne
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot przeznaczony dla studentów specjalizacji nauczycielskiej.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

„Edukacja medialna” stanowi jedną z treści programowych wpisanych do podstawy programowej na wszystkich szczeblach kształcenia. Obejmuje szereg zagadnień związanych z radiem, telewizją, prasą, Internetem, a także z wykorzystaniem technologii multimedialnych na lekcji. W związku z tym przed współczesnym polonistą staje trudne zadanie, które nie polega w tym wypadku na przekazywaniu wiedzy, ale przede wszystkim na wychowywaniu aktywnego i mądrego odbiorcy oraz na kształceniu umiejętności korzystania ze współczesnych mediów.

Pełny opis:

„Edukacja medialna” stanowi jedną z treści programowych wpisanych do podstawy programowej na wszystkich szczeblach kształcenia. Obejmuje szereg zagadnień związanych z radiem, telewizją, prasą, Internetem, a także z wykorzystaniem technologii multimedialnych na lekcji. W związku z tym przed współczesnym polonistą staje trudne zadanie, które nie polega w tym wypadku na przekazywaniu wiedzy, ale przede wszystkim na wychowywaniu aktywnego i mądrego odbiorcy oraz na kształceniu umiejętności korzystania ze współczesnych mediów. Ponieważ edukacja medialna jest dziedziną wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym, program zajęć został tak pomyślany, aby obejmował zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, psycholingwistyki i językoznawstwa. W trakcie zajęć zostaną poruszone m.in. takie problemy, jak: psychologiczne aspekty odbioru mediów, wpływ mediów na rozwój ucznia, rola mediów w edukacji, a także współczesny język polski w mediach.

Literatura:

Teksty omawiane na zajęciach będą dostępne w postaci cyfrowej, udostępnione na dysku.

Ptaszek G., "Edukacja medialna 3.0", Kraków 2019.

Gajda Janusz, „Media w edukacji”, Kraków 2005.

Piotr Drzewiecki, „Media Aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej”, Otwock 2010. (www.edukacjamedialna.pl/pdf/media_aktywni)

Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce. Raport otwarcia, http://cyfrowaprzyszłosc.pl/publikacje/

Cyfrowa przyszłość. Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych, http://cyfrowaprzyszłosc.pl/publikacje/

Plis Jerzy, „Społeczeństwo zmediatyzowane”, [w:] Media jako wyzwanie wychowawcze, red. Plis J., Mamcarz A., Radom 2010, s. 11-27.

Uszyński Jerzy, „Genologia telewizyjna”, [w:] „Dziennikarstwo wobec nowych mediów”, nowa edycja, red. Uszyński J., Bauer Z., Chudziński E., Kraków 2010.

Danuta Rajewicz, „Telewizja w edukacji polonistycznej. Obszary integracji, kształtowane kompetencje”, Poznań 2012.

Bobiński Witold, „W poszukiwaniu «czegoś więcej». O szkolnych próbach kształtowania wrażliwości na dobre filmy”, [w:] „Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności”, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2010.

Bobiński Witold, „Film fabularny w dydaktyce literatury – spojrzenie w podwójnej perspektywie”, [w:] „Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury”, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004.

Bobiński Witold, „Przyszłość jest filmem”, [w:] „Nowoczesność w polonistycznej edukacji. Pytania, problemy, perspektywy”, red. A. Pilch, M. Trysińska, Kraków 2013, s. 269-278.

Pitler H., Hubbel E.R., Kuhn Matt "Efektywne wykorzystywanie nowych technologii na lekcjach", Warszawa 2015 [książka w wolnym dostępie]

Potyrała K., "iEdukacja. Synargia nowych mediów i dydaktyki. Ewolucja, antynomie, konteksty", Kraków 2017.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- dostrzega różnorodne cele edukacji medialnej,

- potrafi zdefiniować kompetencje medialne, w jakie należy wyposażyć uczniów na różnych etapach edukacyjnych,

- dostrzega różnicę między zastosowaniem mediów w edukacji (media jako pomoc naukowa) a edukacją medialną rozumianą jako nauka krytycznego, aktywnego odbioru i interpretacji przekazów medialnych,

- wie, jakie jest znaczenie mediów dla rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego człowieka (w tym także dla uzależnień od mediów),

- dostrzega pozytywne i negatywne strony korzystania ze współczesnych mediów,

- orientuje się w ofercie medialnej dla dzieci i młodzieży,

- potrafi dokonać oceny tekstów medialnych,

- dostrzega różnorodne funkcje tekstów medialnych,

- potrafi dobrać teksty medialne na lekcję języka polskiego,

- potrafi wykorzystać techniki multimedialne w pracy nauczyciela polonisty.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone w trybie synchronicznym (w niewielkiej części asynchronicznym - praca własna), z wykorzystaniem platformy GoogleMeet. Materiały do zajęć będą udostępniane na dysku.

Podstawą do wystawienia oceny jest:

aktywny udział w zajęciach, referaty cząstkowe, praca zaliczeniowa polegająca na opracowaniu lekcji z zakresu edukacji medialnej, frekwencja.

Dopuszczalna liczba nieobecności: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Maciejak, Magdalena Trysińska
Prowadzący grup: Katarzyna Maciejak, Magdalena Trysińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

zajęcia prowadzone będą w trybie zdalnym, z wykorzystaniem narzędzi Google Meet oraz pomocniczo dysku Google

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.