Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny: Kulturowa historia muzyki rozrywkowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-S1A2W2-3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny: Kulturowa historia muzyki rozrywkowej
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - obowiązkowe przedmioty do wyboru - 2 r.
Sztuka pisania - stacjonarne 1. stopnia - przedmioty obowiązkowe - 2 r.
Sztuka pisania - wszystkie przedmioty
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład monograficzny poświęcony historii dwudziesto- i dwudziestopierwszowiecznej muzyki rozrywkowej, która stała się istotnym punktem odniesienia dla ważnych w kulturze zachodniej przemian społecznych, kulturowych i światopoglądowych.

Przedmiotem zajęć będzie historia zarówno nurtów i gatunków muzycznych, jak i poszczególnych kompozytorów, wykonawców, zespołów.


Lekturze tekstów poświęconych przemianom w świecie dwudziestowiecznej muzyki towarzyszyć będzie słuchanie poszczególnych utworów, fragmentów koncertów oraz wywiadów z muzykami. Integralną część zajęć stanowić będzie również namysł nad wideoklipem jako tekstem kultury.


Muzyka - główny i najistotniejszy temat zajęć - pojawiać się będzie we właściwych dla niej kontekstach: literackim, historyczno-społecznym, estetycznym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia o charakterze wykładu monograficznego poświęcone historii muzyki rozrywkowej XX i XXI wieku. Refleksja wokół muzyki pojawiać się będzie w odniesieniu do istotnych wydarzeń kulturowych i historycznych. Jako integralna część zajęć zaplanowane zostały sytuacje pozwalające doświadczyć muzyki - zgodnie z metodologicznymi założeniami Johna Cage'a czy Agaty Chęćki-Gotkowicz - to jest: słuchanie utworów, fragmentów koncertów, wywiadów z artystami a także oglądanie teledysków oraz fragmentów filmów muzycznych.

Pełny opis:

Wykład monograficzny dotyczący historii muzyki rozrywkowej rozumianej jako istotna część kultury popularnej XX i XXI wieku. Punkt wyjścia stanowić będzie refleksja wokół roli muzyki w życiu człowieka, strategii odbioru utworów muzycznych, psychologicznych aspektów ich słuchania oraz społecznych uwarunkowań muzycznych wyborów i gustów.

Zarówno lektury, jak i towarzysząca im refleksja dotyczyć będą muzycznej genologii, dziejów muzyki rozrywkowej postrzeganej całościowo, historii poszczególnych zespołów, wykonawców i wykonawczyń.

Wśród gatunków muzycznych pojawią się między innymi: jazz, blues, folk, soul, rock and roll, rock i hard rock, rozmaite odmiany metalu, punk wraz z pochodnymi (hard core, crust i grind core), rock gotycki i inne gatunki przynależące do niszy dark independent (gothic, industrial, dark electro, ebm, aggrotech, harsch noise), techno oraz gatunki pokrewne, rap i hip hop.

Część spotkań poświęcona zostanie interpretacjom warstwy lirycznej poszczególnych utworów, pojawią się także wywiady z twórcami i twórczyniami współczesnej muzyki rozrywkowej.

Ważnym elementem spotkań będzie analiza przykładów teledysków jako realizacji intermedialnego gatunku kultury masowej.

Literatura:

Zob. informacje o zajęciach w cyklu 2022/2023.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- znajomość gatunków współczesnej muzyki rozrywkowej i umiejętność ich rozróżniania;

- wiedza na temat strategii odbioru muzyki uwarunkowanych psychologicznie oraz społecznie;

- znajomość historycznych, społecznych i kulturowych kontekstów muzyki rozrywkowej;

Umiejętności:

- rozwój umiejętności prowadzenia samodzielnych kwerend bibliotecznych oraz internetowych;

- rozwój umiejętności prowadzenia dyskusji na temat tekstów kultury i rozmaitych uwarunkowań, w których pojawiają się i funkcjonują.

Metody i kryteria oceniania:

1. Frekwencja (dopuszczalne dwie nieobecności w całym cyklu zajęć);

2. Test w formie pytań otwartych dotyczących merytorycznych zagadnień pojawiających się trakcie zajęć (próg zaliczenia: 51%).

Praktyki zawodowe:

Brak praktyk.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Friedrich, Piotr Sadzik
Prowadzący grup: Michał Friedrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pierwsza edycja wykładu monograficznego "Kulturowa historia muzyki rozrywkowej". Specyfikę zajęć stanowi fakt, że integralną ich część stanowić będzie wspólne słuchanie i omawianie utworów muzycznych, oglądanie wideoklipów oraz fragmentów koncertów.

Zestaw lektur, poświęconych rozmaitym aspektom muzyki popularnej oraz wielu jej gatunkom, pomoże uczestnikom i uczestniczkom w podjęciu refleksji wokół doświadczania muzyki jako psychofizycznego procesu a także w głębszym poznaniu historycznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań muzyki jako obszaru kultury popularnej.

Pełny opis:

W roku akademickim 2022/23 wykład monograficzny będzie dotyczył następujących zagadnień:

1. Muzyka. Próba definicji. Współczesna muzyka klasyczna.

2. Świat(y) jazzu.

3. "Odnaleźć muzykę duszy". Blues i soul.

5. Folk. Nie tylko bardowie.

4. Od rock and rolla do hard rocka.

5. Nieświęty pakt. Metal.

6. Pop - electro - techno. Elektroniczna muzyka taneczna.

7. "Krzycz! Milczenie jest zbrodnią!" Punk - hard core - grind core. Muzyka sprzeciwu.

8. "Natural mystic blow". Kapłani Reggae.

9. Rap i hip hop.

10. "Witajcie w mroku". Gotyk na wiele sposobów.

11. Ekstrema i "antimusic".

12. Ad fontes. Muzyka etniczna i "world music".

13. "Devotees". Fanatycy jednego zespołu (The Beatles, Depeche Mode, The Cure, Metallica, New Model Army).

14. Wstydliwy fenomen. Kariera disco polo - od muzyki chodnikowej po "muzykę narodową".

15. Nasze muzyczne fascynacje.

Literatura:

Malcolm Budd, Muzyka i emocje, Gdańsk 2014.

Anna Chęćka-Gotkowicz, Ucho i umysł, Gdańsk 2012.

Ian Christie, Ryk bestii. Dekady metalu, Warszawa 2021.

Kultura dźwięku, red. Christoph Cox, Daniel Warner, Gdańsk 2010.

Dylan i jego czasy, red. Jarosław Klejnocki, Warszawa 2018.

Simon Reynolds, Podrzyj, wyrzuć, zacznij jeszcze raz. Postpunk 1978-1984, Warszawa 2015.

Jacek Niedziela, Historia jazzu. Sto wykładów, Warszawa 2014.

Michael Nyman, Muzyka eksperymentalna. Cage i po Cage'u, Gdańsk 2012.

Kultura rocka. Twórcy, tematy, motywy, red. Jakub Osiński, Michał Pranke, Paweł Tański, Toruń 2019.

Andrzej Schmidt, Historia jazzu, Katowice 2009.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Friedrich, Piotr Sadzik
Prowadzący grup: Michał Friedrich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pierwsza edycja wykładu monograficznego "Kulturowa historia muzyki rozrywkowej". Specyfikę zajęć stanowi fakt, że integralną ich część stanowić będzie wspólne słuchanie i omawianie utworów muzycznych, oglądanie wideoklipów oraz fragmentów koncertów.

Zestaw lektur, poświęconych rozmaitym aspektom muzyki popularnej oraz wielu jej gatunkom, pomoże uczestnikom i uczestniczkom w podjęciu refleksji wokół doświadczania muzyki jako psychofizycznego procesu a także w głębszym poznaniu historycznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań muzyki jako obszaru kultury popularnej.

Pełny opis:

W roku akademickim 2022/23 wykład monograficzny będzie dotyczył następujących zagadnień:

1. Muzyka. Próba definicji. Współczesna muzyka klasyczna.

2. Świat(y) jazzu.

3. "Odnaleźć muzykę duszy". Blues i soul.

5. Folk. Nie tylko bardowie.

4. Od rock and rolla do hard rocka.

5. Nieświęty pakt. Metal.

6. Pop - electro - techno. Elektroniczna muzyka taneczna.

7. "Krzycz! Milczenie jest zbrodnią!" Punk - hard core - grind core. Muzyka sprzeciwu.

8. "Natural mystic blow". Kapłani Reggae.

9. Rap i hip hop.

10. "Witajcie w mroku". Gotyk na wiele sposobów.

11. Ekstrema i "antimusic".

12. Ad fontes. Muzyka etniczna i "world music".

13. "Devotees". Fanatycy jednego zespołu (The Beatles, Depeche Mode, The Cure, Metallica, New Model Army).

14. Wstydliwy fenomen. Kariera disco polo - od muzyki chodnikowej po "muzykę narodową".

15. Nasze muzyczne fascynacje.

Literatura:

Malcolm Budd, Muzyka i emocje, Gdańsk 2014.

Anna Chęćka-Gotkowicz, Ucho i umysł, Gdańsk 2012.

Ian Christie, Ryk bestii. Dekady metalu, Warszawa 2021.

Kultura dźwięku, red. Christoph Cox, Daniel Warner, Gdańsk 2010.

Dylan i jego czasy, red. Jarosław Klejnocki, Warszawa 2018.

Simon Reynolds, Podrzyj, wyrzuć, zacznij jeszcze raz. Postpunk 1978-1984, Warszawa 2015.

Jacek Niedziela, Historia jazzu. Sto wykładów, Warszawa 2014.

Michael Nyman, Muzyka eksperymentalna. Cage i po Cage'u, Gdańsk 2012.

Kultura rocka. Twórcy, tematy, motywy, red. Jakub Osiński, Michał Pranke, Paweł Tański, Toruń 2019.

Andrzej Schmidt, Historia jazzu, Katowice 2009.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)