Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język polski w świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-DJP-JPS Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język polski w świecie
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Studia podyplomowe Dydaktyka Języka Polskiego Jako Obcego
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Na podstawie książki o języku Polonii autorstwa Stanisława Dubisza, która ukazała się w 2014 roku, i na chwilę obecną jest najlepszym źródłem opisu teoretycznego i analitycznego w zakresie badań języka polskiego poza granicami kraju, bez wątpienia można pogłębić wiedzę nie tylko o Polonii. Opis języka Polonii (zwłaszcza amerykańskiej) jest doskonałym pretekstem do wzbogacenia wiedzy o języku polskim w świecie w każdym zakresie jego istnienia.

Opisana terminologia, metodologia, zanalizowane style i odmiany polszczyzny za granicą, leksyka oraz strategie tekstotwórcze stały się podłożem teoretycznym współczesnych analiz funkcjonowania języka polskiego w świecie, zarówno języka Polonii (odziedziczonego, drugiego), jak i języka polskiego jako obcego..

Po zakończeniu wykładów pt. Język polski w świecie do rozstrzygnięcia zostanie tylko jedno pytanie: Jaka jest tendencja rozwoju języka polskiego poza granicami kraju na dzień dzisiejszy?

Literatura:

Dubisz S., Językoznawcze studia polonistyczne (pisma wybrane, uzupełnione, zmienione). II. Polonia i jej język, Warszawa 2014

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnego testu pytań otwartych z krótkimi odpowiedziami, zawierającego 6 pytań (wszystkie pytania dotyczące kwestii omawianych na wykładzie) oraz tekst do analizy. Za każde pytanie – 2 punkty. Za analizę tekstu - 8 punktów. Próg minimalny do zaliczenia – 60%. Czas trwania zaliczenia: 35 minut.

Kryteria oceniania:

11 pkt – 3, dst

12-13 pkt – 3+, dst+

14-15 pkt – 4, db

16-17 pkt – 4+, db+

18-19 pkt – 5, bdb.

20 pkt – 5!, celujący.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kozłowska
Prowadzący grup: Andrii Baran
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.