Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Swoistość nauczania dzieci języka polskiego jako drugiego lub obcego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-DJP-SND Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Swoistość nauczania dzieci języka polskiego jako drugiego lub obcego
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Studia podyplomowe Dydaktyka Języka Polskiego Jako Obcego
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są:

- dwujęzyczności i dwukulturowości;

- metodyce nauczania języka polskiego jako obcego cudzoziemskich dzieci w wieku wczesnoszkolnym;

- metodyce nauczania języka polskiego jako obcego polonijnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym;

- praktycznemu przygotowywaniu zadań językowych do nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym;

Pełny opis:

1. Czym jest: dwujęzyczność, dwukulturowość, szok edukacyjny.

2. Status języka polskiego: język obcy, odziedziczony, drugi, familijny.

3. Dwujęzyczność dzieci w wieku szkolnym - aspekty psychologiczne, pedagogiczne oraz edukacyjne.

4. Metody i techniki nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym - czytanie.

5. Metody i techniki nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym - pisanie.

6. Metody i techniki nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym - gramatyka.

7. Programy i materiały dydaktyczne nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

8. Metody i techniki nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego polonijnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym - czytanie.

9. Metody i techniki nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego polonijnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym - pisanie.

10. Metody i techniki nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego polonijnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym - gramatyka.

11. Programy i materiały dydaktyczne nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego polonijnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

12. Praktyczne przygotowywanie zadań językowych - rozwijających słownictwo (I).

13. Praktyczne przygotowywanie zadań językowych - rozwijających słownictwo (II).

14. Praktyczne przygotowywani zadań językowych - rozwijających struktury gramatyczne (I).

15. Praktyczne przygotowywani zadań językowych - rozwijających struktury gramatyczne (II).

Literatura:

1. Achtelik A., Niesporek – Szamburska B., Bawimy się w polski 1. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci, Katowice 2012.

2. Achtelik A., Niesporek – Szamburska B., Bawimy się w polski 1. Zeszyt ćwiczeń i klucz do zadań z komentarzem dydaktycznym, Katowice 2012.

3. Bhatia T. K., Ritchie W. C., The Handbook of Bilingualism, Oxford 2006.

4. Chodkiewicz H., Słuchanie i czytanie w uczeniu się i nauczaniu języków obcych: zarys problemu w: Języki Obce w Szkole, nr 1, 2016.

5. Chodkiewicz H., Szczególne miejsce czytania w nauce języka obcego w: Języki Obce w Szkole nr 4, 2016.

6. Chromiec E., Dziecko wobec obcości kulturowej, Gdańsk 2004.

7. Doughty C. T., Long M. H., the Handbook of Second Language Acquisition, Oxford 2003.

8. Gleason J. B., Ratner N. B., Psycholingwistyka, Gdańsk 2005.

9. Jędryka B. K., Poradnik metodyczny nauczania języka polskiego jako drugiego/ obcego dla polonijnych nauczycieli pracujących w klasach 1 -3, Warszawa 2015.

10. Jędryka B. K., Lubię szkołę, Warszawa 2015.

11. Jędryka B. K., W parku, Warszawa 2015.

12. Jędryka B. K., Karty pracy dla uczniów polonijnych klas 1 – 3 szkoły podstawowej, Warszawa 2015.

13. Jędryka B. K., Sprawność czytania ze zrozumieniem w dydaktyce języka polskiego jako drugiego/ odziedziczonego. Nauczanie wczesnoszkolne, „Polski w Niemczech. Pismo Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego” nr 4/ 2016.

14. Jędryka B. K., Status języka polskiego jako drugiego oraz obcego w polskiej szkole, „Poradnik Językowy” 2014.

15. Krężałek A., Kompetencja językowa osób jedno- i wielojęzycznych, „Języki Obce w Szkole” 2008, nr 5.

16. Kurcz I., Psychologiczne aspekty dwujęzyczności, Gdańsk 2007.

17. Rabiej A., Lubię polski!1 Podręcznik do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci, Fogra Oficyna Wydawnicza, Kraków 2009.

18. Rabiej A., Lubię polski!1 Zeszyt ćwiczeń, Fogra Oficyna Wydawnicza, Kraków 2009.

19. Rabiej A., Lubię polski!2 Podręcznik do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci, Fogra Oficyna Wydawnicza, Kraków 2010;

20. Rabiej A., Lubię polski!2 Zeszyt ćwiczeń, Fogra Oficyna Wydawnicza, Kraków 2010.

21. Rabiej A., Lubię czytać po polsku! 1Teksty i ćwiczenia do nauki języka polskiego jako drugiego, Fogra Oficyna Wydawnicza, Kraków 2011.

22. Rabiej A., Lubię czytać po polsku! 2 Teksty i ćwiczenia do nauki języka polskiego jako drugiego, Fogra Oficyna Wydawnicza, Kraków 2011.

23. Sadowska-Gronet M., Wokół dyskusji na temat dwujęzyczności, „Języki Obce w Szkole” 2009, nr 4.

24. Siudzińska N., Stępień M., Poradnik logopedyczny dla nauczycieli polonijnych pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Warszawa 2015.

25. Stempek I., Kuc P., Grudzień M, Polski krok po kroku junior 1, Kraków 2014.

26. Szelc-Mays M., Moje litery. Piszę na A, Kraków 2014.

27. Zurer Pearson B., Jak wychować dziecko dwujęzyczne. Poradnik dla rodziców (i nie tylko), Poznań 2013.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu cyklu zajęć student:

- wie, czym jest dwujęzyczność oraz dwukulturowość;

- zna metody i techniki nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym;

- zna programy i materiały dydaktyczne do nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym;

- zna różnice w metodyce nauczania dzieci w wieku wczesnoszkolnym: dziecko cudzoziemskie vs. dziecko polonijne;

- potrafi samodzielnie przygotować zadania językowe;

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach i udział w dyskusjach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kozłowska
Prowadzący grup: Beata Jędryka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Praca pisemna na ocenę
Ćwiczenia - Praca pisemna na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.