Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Testowanie znajomości języka polskiego jako obcego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-DJP-TZJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Testowanie znajomości języka polskiego jako obcego
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Studia podyplomowe Dydaktyka Języka Polskiego Jako Obcego
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Testowanie znajomości języka polskiego jako obcego w zakresie 4 sprawności (rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, mówienia i pisania) oraz poprawności gramatycznej.

Pełny opis:

Zagadnienia: Rodzaje testów językowych; Testy biegłości wg standardów ESOKJ i państwowej certyfikacji (poziomy kompetencji, struktura testu, typy zadań, sposób oceny); Zasady konstruowania jednostek testujących; Standardy oceny wypowiedzi ustnej i pisemnej.

Literatura:

Opisywanie, rozwijanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego, E. Lipińska, W. Martyniuk, A. Seretny, Universitas 2004

Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim, E. Lipińska, A. Seretny, Universitas 2008

Wskaźniki biegłości językowej, W. Martyniuk, Universitas 2004

Przewodnik dla autorów zadań do testów językowych, A. Seretny, M. Gaszyńska-Magiera Universitas 2004

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Council of Europe, Waldemar Martyniuk, CODN, Warszawa 2003

Standardy wymagań egzaminacyjnych, Rozporządzenie ws. egzaminów z języka polskiego jako obcego z dn. 26 lutego 2016 r.

Metodyka nauczania języków obcych, H. Komorowska, Warszawa 2009

Przykładowe testy dla poz. A2-C2, www.certyfikatpolski.pl

Efekty uczenia się:

Słuchacze znają różne typy testów językowych oraz jednostek testujących. Potrafią samodzielnie skonstruować zadania testujące. Znają wymagania i standardy oceny w systemie państwowej certyfikacji w odniesieniu do różnych poziomów zaawansowania

Metody i kryteria oceniania:

pisemne prace domowe, obecność i aktywność na zajęciach

Zaliczenie na ocenę - średnia ocen cząstkowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kozłowska
Prowadzący grup: Iwona Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.