Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty dydaktyczno-metodyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3007-SP-DJP-WDM Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Warsztaty dydaktyczno-metodyczne
Jednostka: Instytut Polonistyki Stosowanej
Grupy: Studia podyplomowe Dydaktyka Języka Polskiego Jako Obcego
Punkty ECTS i inne: 20.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone podstawowym zagadnieniom związanym z metodyką nauczania języka polskiego jako obcego. W trakcie kursu student zapoznaje się z metodami i technikami nauczania: wymowy i intonacji, pisowni, słownictwa oraz gramatyki. Zdobywa wiedzę z zakresu nauczania i rozwijania następujących umiejętności językowych: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie oraz pisanie.

Pełny opis:

Na zajęciach omawiane będę następujące zagadnienia:

1. Przygotowywanie kursu językowego: opracowywanie programu, sylabusu, wybór materiałów dydaktycznych, dobór treści.

2. Metody nauczania języków obcych: bezpośrednia, gramatyczno-tłumaczeniowa, audiolingwalna; kognitywna, metody niekonwencjonalne; metoda reagowania całym ciałem (TPR), metoda naturalna, sugestopedia, podejście komunikacyjne itp.

3. Nauczanie języka obcego w różnych grupach wiekowych: programy, metody, motywacje, zainteresowania właściwe dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

4. Lekcja języka polskiego jako obcego: planowanie lekcji, przygotowywanie materiałów, formy pracy w klasie (interakcje), praca w grupach, praca jeden na jeden, zarządzanie czasem, feedback.

5. Nauczanie wymowy: metody oraz techniki, wymowa a zapis, korygowanie wymowy uczących się, materiały dostępne do nauki wymowy.

6. Nauczanie słownictwa: metody oraz techniki, jakiego słownictwa uczyć, prezentowanie oraz zapamiętywanie słownictwa, testowanie znajomości leksyki.

7. Nauczanie gramatyki: metody oraz techniki, czym jest gramatyka, terminy gramatyczne (uczyć czy nie uczyć), miejsce gramatyki w procesie dydaktycznym, prezentowanie i wyjaśnianie zagadnień gramatycznych.

8. Słuchanie: czym jest umiejętność słuchania, jak dobierać materiały dydaktyczne, problemy uczących się, metody oraz techniki.

9. Mówienie: jak osiągnąć sukces w mówieniu, dobór tematów i zadań, interakcje językowe, metody i techniki nauczania umiejętności mówienia.

10. Czytanie: jak czytać, od czego zacząć, metody oraz techniki czytania, doskonalenie umiejętności czytania, czytanie w grupach zaawansowanych.

11. Pisanie: pisanie kontra mówienie – co jest ważniejsze, metody oraz techniki nauki pisania, stymulowanie kursantów do pisania.

12. Kontrola wyników nauczania: funkcje i typy kontroli, wystawianie ocen.

13. Multimedia w dydaktyce języka polskiego jako obcego.

14. Błędy językowe osób uczących się języka polskiego jako obcego: czym jest błąd, rodzaje błędów, najczęstsze błędy popełniane przez osoby uczące się jpjo.

15. Kultura w dydaktyce języka polskiego jako obcego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Dakowska M., Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001;

2. Dębski R., Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia. Transmisja i nauczanie języków mniejszościowych, Universitas, Kraków 2008

3. Garncarek P. (red.), Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, UW, Warszawa 2005;

4. Gębal P., Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze, Universitas, Kraków 2010;

5. Janowska B. (red.), Porayski-Pomsta J. (red.), Język polski w kraju i za granicą, t. II, Elipsa, Warszawa 1997;

6. Janowska I., Planowanie lekcji języka obcego. Podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych, Universitas, Kraków 2010;

7. Janowska I., Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Universitas, Kraków 2011;

8. Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2009;

9. Lewandowski J. (red.), Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego : wybór artykułów, PWN, Warszawa 1980;

10. Martyniuk W., A1 – elementarny poziom zaawansowania w języku polskim jako obcym, Universitas, Kraków 2004;

11. Miodunka W. T. (red.), Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny - programy nauczania - pomoce dydaktyczne, Univeristas, Kraków 2009;

12. Miodunka W. T. (red.), Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej, Universitas, Kraków 2009;

13. Miodunka W, Wpływ certyfikacji na jakość nauczania języka polskiego jako obcego, w: Języki obce w Szkole, 4, 2011, 38 - 40

14. Moczydłowska, J. Języki obce w chmurach, w: Języki Obce w Szkole, nr 3, 2011, s. 66 - 71

15. Seretny A., Lipińska E., ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Universitas, Kraków 2005;

16. Seretny A. (red.), Lipińska E. (red.), Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, Universitas, Kraków 2006;

17. Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1 - C2, pod red. I. Janowskiej, E. Lipińskiej, A. Rabiej, A. Seretny, P. Turka, Kraków 2011

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student potrafi:

- samodzielnie skonstruować program kursu języka polskiego jako obcego właściwego różnym poziomom oraz różnym grupom wiekowym;

- sporządzać konspekt lekcji;

- szukać materiałów źródłowych, które adaptuje do potrzeb nauczania jpjo;

- dokonać właściwego wyboru materiałów dydaktycznych;

- wybrać odpowiednią metodę nauczania dostosowaną do potrzeb osoby uczącej się jpjo;

- stosować właściwe techniki potrzebne do opanowania poszczególnych umiejętności językowych;

- skontrolować i oceniać postępy w nauce jpjo;

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie pracy zaliczeniowej - trzy konspekty plus autorskie materiały dydaktyczne do konspektów (4 sprawności, słownictwo, gramatyka)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 56 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kozłowska
Prowadzący grup: Beata Jędryka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Praca pisemna na ocenę
Warsztaty - Praca pisemna na ocenę
Skrócony opis:

Po zakończeniu kursu student będzie potrafił:

- samodzielnie skonstruować program kursu języka polskiego jako obcego właściwego różnym poziomom oraz różnym grupom wiekowym;

- sporządzać konspekt lekcji;

- szukać materiałów źródłowych, które adaptuje do potrzeb nauczania jpjo;

- dokonać właściwego wyboru materiałów dydaktycznych;

- wybrać odpowiednią metodę nauczania dostosowaną do potrzeb osoby uczącej się jpjo;

- stosować właściwe techniki potrzebne do opanowania poszczególnych umiejętności językowych;

- skontrolować i oceniać postępy w nauce jpjo;

Pełny opis:

Na zajęciach omawiane będę następujące zagadnienia:

1. Przygotowywanie kursu językowego: opracowywanie programu, sylabusu, wybór materiałów dydaktycznych, dobór treści.

2. Metody nauczania języków obcych: bezpośrednia, gramatyczno-tłumaczeniowa, audiolingwalna; kognitywna, metody niekonwencjonalne; metoda reagowania całym ciałem (TPR), metoda naturalna, sugestopedia, podejście komunikacyjne itp.

3. Nauczanie języka obcego w różnych grupach wiekowych: programy, metody, motywacje, zainteresowania właściwe dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

4. Lekcja języka polskiego jako obcego: planowanie lekcji, przygotowywanie materiałów, formy pracy w klasie (interakcje), praca w grupach, praca jeden na jeden, zarządzanie czasem, feedback.

5. Nauczanie wymowy: metody oraz techniki, wymowa a zapis, korygowanie wymowy uczących się, materiały dostępne do nauki wymowy.

6. Nauczanie słownictwa: metody oraz techniki, jakiego słownictwa uczyć, prezentowanie oraz zapamiętywanie słownictwa, testowanie znajomości leksyki.

7. Nauczanie gramatyki: metody oraz techniki, czym jest gramatyka, terminy gramatyczne (uczyć czy nie uczyć), miejsce gramatyki w procesie dydaktycznym, prezentowanie i wyjaśnianie zagadnień gramatycznych.

8. Słuchanie: czym jest umiejętność słuchania, jak dobierać materiały dydaktyczne, problemy uczących się, metody oraz techniki.

9. Mówienie: jak osiągnąć sukces w mówieniu, dobór tematów i zadań, interakcje językowe, metody i techniki nauczania umiejętności mówienia.

10. Czytanie: jak czytać, od czego zacząć, metody oraz techniki czytania, doskonalenie umiejętności czytania, czytanie w grupach zaawansowanych.

11. Pisanie: pisanie kontra mówienie – co jest ważniejsze, metody oraz techniki nauki pisania, stymulowanie kursantów do pisania.

12. Kontrola wyników nauczania: funkcje i typy kontroli, wystawianie ocen.

13. Multimedia w dydaktyce języka polskiego jako obcego.

14. Błędy językowe osób uczących się języka polskiego jako obcego: czym jest błąd, rodzaje błędów, najczęstsze błędy popełniane przez osoby uczące się jpjo.

15. Kultura w dydaktyce języka polskiego jako obcego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Dakowska M., Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001;

2. Dębski R., Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia. Transmisja i nauczanie języków mniejszościowych, Universitas, Kraków 2008

3. Garncarek P. (red.), Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, UW, Warszawa 2005;

4. Gębal P., Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze, Universitas, Kraków 2010;

5. Janowska B. (red.), Porayski-Pomsta J. (red.), Język polski w kraju i za granicą, t. II, Elipsa, Warszawa 1997;

6. Janowska I., Planowanie lekcji języka obcego. Podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych, Universitas, Kraków 2010;

7. Janowska I., Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Universitas, Kraków 2011;

8. Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2009;

9. Lewandowski J. (red.), Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego : wybór artykułów, PWN, Warszawa 1980;

10. Martyniuk W., A1 – elementarny poziom zaawansowania w języku polskim jako obcym, Universitas, Kraków 2004;

11. Miodunka W. T. (red.), Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny - programy nauczania - pomoce dydaktyczne, Univeristas, Kraków 2009;

12. Miodunka W. T. (red.), Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej, Universitas, Kraków 2009;

13. Miodunka W, Wpływ certyfikacji na jakość nauczania języka polskiego jako obcego, w: Języki obce w Szkole, 4, 2011, 38 - 40

14. Moczydłowska, J. Języki obce w chmurach, w: Języki Obce w Szkole, nr 3, 2011, s. 66 - 71

15. Seretny A., Lipińska E., ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Universitas, Kraków 2005;

16. Seretny A. (red.), Lipińska E. (red.), Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, Universitas, Kraków 2006;

17. Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1 - C2, pod red. I. Janowskiej, E. Lipińskiej, A. Rabiej, A. Seretny, P. Turka, Kraków 2011;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.